Zadávání dražeb Nemovitosti Movité věci
←←zpět

Zadávání dražeb >> Nemovitosti

Dražba rodinného domu s pozemky v obci Nelahozeves -
Neveřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Dražba rodinného domu s pozemky v obci Nelahozeves
Editovat nemovitost SMAZAT
Datum konání:2024-06-25 10:00:00
Místo konání:www.portaldrazeb.cz
Odhadní cena:13615000
Vyvolávací cena:9076667
Dražební jistota:800000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:
Usnesení:

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby:
Spisová značka:146 Ex 465/19-183
Detail:
NemovitostDražba rodinného domu s pozemky v obci Nelahozeves
Katastrální území
Popis nemovitostiJedná se o dražbu zděného rodinného domu se 2 nadzemními podlažími bez využitého podkroví pod sedlovou a z části pultovou střechou krytou plechovou krytinou, z části standardní povlakovou krytinou IPA a z části šindelem. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, vnitřní části obce Nelahozeves, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Na Vinici 71, 277 51 Nelahozeves. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci, na pozemcích p.č. 153/1 - ostatní plocha, p.č. 170/17 - ostatní plocha a p.č. 170/40 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví obce Nelahozeves a dále po zpevněné komunikaci na pozemcích p.č. 170/46 - ostatní plocha, p.č. 170/45 - ostatní plocha, p.č. 170/44 - ostatní plocha, p.č. 170/42 - ostatní plocha a p.č. 170/41 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví jiných subjektů (soukromých osob). Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Objekt sestává ze 2 bytů o velikosti 3+1 s 6 skladovacími prostory a technickou místností v I. nadzemním podlaží a 5+kk s balkónem ve II. nadzemním podlaží, každý s kompletním sociálním zařízením a společným vstupem. Dle sdělení účastníků místního šetření byla přibližně před 15 lety v I. nadzemním podlaží objektu původně provozována restaurace. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 40 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. V roce 2008 byla v I. nadzemním podlaží zhotovena nová kuchyně. V roce 2010 byla provedena oprava fasády objektu v uliční části objektu a byla provedena výměna původních oken za nová plastová. V roce 2018 byly ve II. nadzemním podlaží položeny nové podlahové krytiny, byly osazeny nové interiérové dveře, byla pořízena nová elektrická krbová vložka a byla provedena modernizace kuchyně. V roce 2021 byla provedena modernizace sociálního zázemí v I. nadzemním podlaží. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako mírně podprůměrnou. Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: Na rodinný dům, vpravo (pohled z komunikace na pozemku p.č. 170/43), navazuje přízemní, zděná vedlejší stavba s pultovou střechou krytou plechovou krytinou. Za rodinným domem, při levé hranici pozemku p.č. 170/5 (pohled od přístupové komunikace), je situován soubor tří zděných vedlejších staveb s pultovými střechami krytými vlnitým eternitem, standardní povlakovou krytinou IPA a plechovou krytinou. Na tyto dále navazuje přízemní, dřevěná kůlna s pultovou střechou krytou plechovou krytinou. b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: - oplocení - dřevěné latě a drátěné pletivo s běžnými sloupky, - oplocení - betonové prefabrikované panely s betonové sloupky, - zpevněné plochy (betonové, dlážděné), - opěrné zídky (betonová, z betonových tvarovek, žulových kostek), - venkovní schody betonové, - venkovní betonové jezírko, - dětské zahradní dřevěné prolézačky, - přípojky IS. Dle místního šetření, informací objednavatele a dle dalších dostupných podkladových materiálů nejsou s draženými nemovitými věcmi spojeny žádná práva či závady. Movité věci, které by tvořily příslušenství k předmětu ocenění, nejsou a nebyly zjištěny při místním šetření zpracovatele.
Dražba pozemku v obci Kraslice -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Dražba pozemku v obci Kraslice
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2024-03-26 11:00:00
Místo konání:www.portaldrazeb.cz
Odhadní cena:211000
Vyvolávací cena:140667
Dražební jistota:60000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 691/23
Detail:
NemovitostDražba pozemku v obci Kraslice
Katastrální území
Popis nemovitostiJedná se o dražbu nemovitých věcí - pozemku p.č. 331/2 - ostatní plocha o výměře 812 m2, v k.ú. Kraslice, obec Kraslice, okres Sokolov, který je situován ve vnitřní, zastavěné části města Kraslice. Pozemek je situován v mírně sklonitém terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemcích p.č. 6525/1 - ostatní plocha a p.č. 6525/8 - ostatní plocha a dále přes nezpevněný pozemek p.č. 330 - zahrada, vše ve vlastnictví města Kraslice. Dle informací ČSÚ ve městě Kraslice se nachází tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Dle platného územního plánu města Kraslice je pozemek zahrnut v plochách jako: „SM - smíšené obytné plochy - městské“. Informace získány z WWW stránek města Kraslice. Při místním šetření byly zjištěny tyto součásti pozemku, které jsou tvořeny těmito venkovními úpravami: - oplocení. Dle místního šetření, informací objednavatele a dle dalších dostupných podkladových materiálů nejsou s draženými nemovitými věcmi spojeny žádná práva či závady. Prohlídky nejsou organizovány.
Dražba id. spoluvlastnického podílu o velikosti 1/8 na lesních pozemcích a orné půdě v obci Líšťany -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Dražba id. spoluvlastnického podílu o velikosti 1/8 na lesních pozemcích a orné půdě v obci Líšťany
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2024-03-26 10:00:00
Místo konání:www.portaldrazeb.cz
Odhadní cena:76300
Vyvolávací cena:50867
Dražební jistota:10000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 2396/15
Detail:
NemovitostDražba id. spoluvlastnického podílu o velikosti 1/8 na lesních pozemcích a orné půdě v obci Líšťany
Katastrální území
Popis nemovitostiJedná se o dražbu 1/8 zemědělského pozemku orné půdy a tří parcel lesních pozemků bez lesních porostů, které se nachází na území obce Líšťany, v katastrálním území Košetice u Hunčic. ÚPD dané lokality je zpracována, pozemky se nachází mimo zastavitelné území obce s určením jako pozemek zemědělský a lesní pozemky, které netvoří žádnou funkční souvislost k stavbám a stavebním pozemkům, přístup je po nezpevněném povrchu. Žádné příslušenství se na pozemcích nevyskytuje. Prohlídky nejsou organizovány.
Dražba družstevního podílu v Bytovém družstvu Podhajská pole, Praha 8 -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Dražba družstevního podílu v Bytovém družstvu Podhajská pole, Praha 8
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2024-03-26 09:00:00
Místo konání:www.portaldrazeb.cz
Odhadní cena:4521201
Vyvolávací cena:3014134
Dražební jistota:250000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 377/22
Detail:
NemovitostDražba družstevního podílu v Bytovém družstvu Podhajská pole, Praha 8
Katastrální území
Popis nemovitostiJedná se o dražbu družstevního podílu - členských práv a povinností v Bytovém družstvu Podhajská pole, se sídlem Čimická 767/92, Praha, IČ: 29138345, zapsaném ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Dr, vložka 7892, se kterým je spojeno užívací právo k družstevnímu bytu č. 6/767, nacházejícím se v I. podlaží výše uvedeného panelového, podsklepeného, typového bytového domu celkem s osmi nadzemními podlažími. Objekt je vybaven osobním výtahem. Objekt je situován v zastavěné části města, a to na ulici Čimická. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemcích p.č. 599 a p.č. 600/132, které jsou ve vlastnictví Hlavního města Praha. Pozemek pod objektem p.č. 600/62 (LV č. 5467) je ve vlastnictví Bytového družstva Podhajská pole. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem a na veřejném parkovišti u objektu. Dle místního šetření a dle dostupných údajů byl objekt původně postaven před více jak 35-ti lety. V roce 2006 byla provedena modernizace výtahu. V průběhu životnosti bylo dále provedeno zateplení objektu kontaktním zateplovacím systémem, byla provedena rekonstrukce stoupacího vedení a výměna původních oken za nová. Družstevní byt je dispozičně řešen jako 1+1 se sklepní kójí a kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je uvažováno jako standardní. Vytápění jednotky je ústřední s dálkovým zdrojem. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná. Celková podlahová plocha je 44,60 m2. Dle místního šetření a dle dostupných podkladových materiálů na dražených členských právech a povinnostech nejsou žádné závady, které nezaniknou dražbou. Nesplacená anuita družstevního podílu činí ke dni 31.12.2023 částku ve výši 418.799,- Kč. V souladu s platnými právními předpisy a se stanovami Bytového družstva Podhajská pole může být členem družstva, tj. i dražitelem pouze zletilá fyzická osoba. Dražitelé nemohou být právnické osoby. Spoluvlastnictví družstevního podílu je vyloučeno. Toto se netýká společného jmění manželů. Prohlídky nejsou organizovány.
Dražba rodinného domu v obci Úpohlavy -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Dražba rodinného domu v obci Úpohlavy
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2024-02-06 11:00:00
Místo konání:www.portaldrazeb.cz
Odhadní cena:3060000
Vyvolávací cena:2040000
Dražební jistota:100000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 2714/15
Detail:
NemovitostDražba rodinného domu v obci Úpohlavy
Katastrální území
Popis nemovitostiJedná se o dražbu samostatně stojícího rodinného domu se 2 nadzemními podlažími, bez podkroví, nepodsklepeného. Střecha je sedlová s taškovou krytinou. Původní dům byl postaven cca před 80 lety, v r. 1999 byla dokončena rekonstrukce, přístavba a nástavba rodinného domu do dnešního stavu. Přízemí je dispozičně členěno na chodbu, garáž, uhelnu, halu se schodištěm, koupelnu, WC, kotelnu, zadní chodbu, kuchyň, spíž, jídelnu a obývací pokoj. Ve 2. nadzemním podlaží je chodba, kuchyň, ložnice, obývací pokoj, dětský pokoj, terasa (bez zábradlí), komora, WC a sprchový kout. Obvodové zdivo je zčásti cihelné o tl. 45 cm a zčásti z plynosilikátových tvárnic o tl. 30 cm. Stropy jsou z ocelových nosníků a hurdisek, schodiště je monolitické s dřev. obkladem. Okna jsou plastová a podlahy jsou kobercové a ker. dlažby. Rodinný dům je napojen na veřejnou elektroinstalaci, vodovod, plynovod; kanalizace je svedena do septiku. Vytápění je ústřední, teplovodní (kotel na pevná paliva) a v hale jsou kamna na dřevo. V kuchyni je el. sporák, ohřev TUV je zajištěn kombinovaným bojlerem. V ceně rodinného domu jsou již zahrnuty venkovní úpravy standardního rozsahu a vedlejší stavba (dílna), zahradní altán za domem je oceněn samostatně. Práva a závady s nemovitými věcmi spojené (nájemní smlouvy, věcná břemena) nebyla zjištěna. Prohlídky nejsou organizovány.
Dražba rodinného domu v obci Údlice -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Dražba rodinného domu v obci Údlice
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2023-12-12 11:00:00
Místo konání:www.portaldrazeb.cz
Odhadní cena:3400000
Vyvolávací cena:1
Dražební jistota:150000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 180/23
Detail:
NemovitostDražba rodinného domu v obci Údlice
Katastrální území
Popis nemovitostiJedná se o dražbu zděného, nepodsklepeného rodinného domu, z části ze smíšeného zdiva, se dvěma nadzemními podlažími bez využitého podkroví pod pultovou střechou krytou plechovou krytinou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, vnitřní části obce Údlice, v řadové zástavbě jako řadový vnitřní. Předmět ocenění se nachází na adrese: Smetanova 146, 431 41 Údlice. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (komunikace). Pozemek leží v rovinném terénu a je přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 1552/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví obce Údlice. Dům je dle sdělení povinných napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plynové vedení a žumpu s přepadem do hloubkové kanalizace, kterou je nutné nechat občas vyvézt z důvodu nedokonalého napojení do kanalizace. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 4+1 s balkónem a kompletním sociálním zařízením. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 60 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých i dlouhodobých životností. V roce 1993 byla provedena nadstavba II. nadzemního podlaží, při které byly provedeny nové stropy nad I. nadzemním podlaží, nové schodiště i nová střecha. Dále byla ve stejném roce provedena celková rekonstrukce objektu, při které byla provedena oprava vnitřních i fasádních omítek, byly položeny nové podlahové krytiny a obklady, byly osazeny nové interiérové dveře, byla provedena rekonstrukce vytápění objektu, rekonstrukce rozvodů (elektro, vody, kanalizace) a byla provedena modernizace sociálního zázemí a kuchyně. V roce 2013 byla provedena výměna žlabů, parapetů a původních oken za nová. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako mírně podprůměrnou. Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: - oplocení - zděná zídka s omítkou, - zpevněná plocha betonová, - přípojky IS. Dle místního šetření, informací objednavatele a dle dalších dostupných podkladových materiálů nejsou s draženými nemovitými věcmi spojeny žádná práva či závady, kromě níže uvedeného věcného břemene. Movité věci, které by tvořily příslušenství k předmětu ocenění, nejsou a nebyly zjištěny při místním šetření zpracovatele. Věcné břemeno zřizování a provozování vedení distribuční elektrizační soustavy - pojistková skříň umístěná na budově, které bylo zřízeno listinou: Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 30.07.2009 a 30.11.2009. Právní účinky vkladu práva ke dni 09.12.2009. Věcné břemeno bylo zřízeno ve prospěch: - ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, a vázne na: - Parcela: St. 56/1. Další věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).
Dražba 1/2 rodinného domu s pozemkem v obci Chýstovice -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Dražba 1/2 rodinného domu s pozemkem v obci Chýstovice
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2023-12-12 10:00:00
Místo konání:www.portaldrazeb.cz
Odhadní cena:670000
Vyvolávací cena:446667
Dražební jistota:80000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 1118/22
Detail:
NemovitostDražba 1/2 rodinného domu s pozemkem v obci Chýstovice
Katastrální území
Popis nemovitostiJedná se o dražbu 1/2 přízemního, zděného, pravděpodobně nepodsklepeného rodinného domu bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka se zádveřím, nachází se v zastavěné, vnitřní části obce Chýstovice, v řadové zástavbě jako samostatně stojící s velmi úzkou prolukou od sousedního objektu. Předmět ocenění se nachází na adrese: Chýstovice 36, 395 01 Chýstovice. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemek leží v mírně sklonitém terénu a je přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 1498/2 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví kraje Vysočina a dále přes pozemek p.č. 1405/4 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví obce Chýstovice. Dům je pravděpodobně napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace a obecní vodovod. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 60 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých i dlouhodobých životností a běžnou údržbou, která byla v posledních letech značně zanedbaná. Pravděpodobně před více jak 20-ti lety byla provedena přístavba v místě vstupu do objektu. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba ve špatném stavu. Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: - oplocení - drátěné pletivo v kovových rámech s kovovými sloupky a částečnou podezdívkou, - přípojky IS. Případná další příslušenství nebyla z důvodu neposkytnutí součinnosti ze strany povinné zjištěna. Dle místního šetření, informací objednavatele a dle dalších dostupných podkladových materiálů nejsou s draženými nemovitými věcmi spojeny žádná práva či závady. Movité věci, které by tvořily příslušenství k předmětu ocenění, nejsou a nebyly zjištěny při místním šetření zpracovatele.
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Dražba barev na vlasy Superlative (různé odstíny) 273 ks, lahví příslušenství (peroxidů) 4 ks, odbarvovačů 2 ks
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2023-11-09 11:05:00
Místo konání:www.portaldrazeb.cz
Odhadní cena:0
Vyvolávací cena:0
Dražební jistota:0
Dražební vyhláška:

Znalecký posudek

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 146 EX 192/23-77
Detail:
Nemovitost
Katastrální území
Popis nemovitostiBarvy na vlasy Superlative 273 ks, různé odstíny + 4 lahve příslušenství (peroxidy) + 2 odbarvovače Neznámá trvanlivost
Dražba id. spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na pozemku v Choceradech -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Dražba id. spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na pozemku v Choceradech
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2023-09-05 10:00:00
Místo konání:www.portaldrazeb.cz
Odhadní cena:53000
Vyvolávací cena:35334
Dražební jistota:5000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 1178/22
Detail:
NemovitostDražba id. spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na pozemku v Choceradech
Katastrální území
Popis nemovitostiJedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 k nemovité věci - pozemku p.č. 179 - ostatní plocha, v k.ú. Chocerady, obec Chocerady, okres Benešov, který je situován v okrajové části obce Chocerady. Pozemek je situován v mírně sklonitém terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 898/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Chocerady, č.p. 267, 257 24 Chocerady. Dle místního šetření a informací ČSÚ se v obci Chocerady nachází tyto IS: elektro, hloubková kanalizace a obecní vodovod. Dle platného územního plánu obce Chocerady (zveřejněného na aktuálních www stránkách obce) je pozemek zahrnut v plochách stávajících: „NS - plochy smíšené nezastavěného území.“ Na pozemku (při severo-zádadní hranici) se nachází přízemní dřevěný objekt (občerstvení u Paddyho) se sedlovou střechou krytou šindelem. Dle dostupných informací a místního šetření je tento převážně situován na pozemcích p.č. 1365/2 - vodní plocha a p.č. 927 - vodní plocha, které jsou ve vlastnictví České republiky a není tedy tento objekt předmětem ocenění. Vedle výše uvedeného objektu, vlevo, je situován přístřešek „venkovní posezení“ z dřevěné konstrukce a s pultovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA, který je rovněž z větší části situován na pozemku jiného vlastníka a není tedy tento objekt předmětem ocenění. Dle předloženého Sdělení Městského úřadu Sázava, stavebního úřadu ze dne 9.5.2023 nebylo Stavebním úřadem vydáno žádné územní rozhodnutí o umístění stavby či jiné rozhodnutí k výše uvedenému objektu. Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství pozemku, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: - oplocení - drátěné pletivo na ocelových sloupcích, - oplocení, - dřevěný plot, - vrátka dřevěná, - vrata dřevěná, - suché WC, - přípojky IS. Dle místního šetření, informací objednavatele a dle dalších dostupných podkladových materiálů nejsou s draženými nemovitými věcmi spojeny žádná práva či závady. Prohlídky nejsou organizovány.
Dražba pozemků v obci Český Dub (bývalé fotbalové hřiště) -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Dražba pozemků v obci Český Dub (bývalé fotbalové hřiště)
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2023-07-18 09:00:00
Místo konání:www.portaldrazeb.cz
Odhadní cena:1495000
Vyvolávací cena:996667
Dražební jistota:120000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 2129/14
Detail:
NemovitostDražba pozemků v obci Český Dub (bývalé fotbalové hřiště)
Katastrální území
Popis nemovitostiDražené nemovité věci se nachází v obci Český Dub, katastrální území Libíč, okres Liberec. Dostupnost nemovitých věcí je ze silnice č. 277. Předmětem dražby jsou pozemkové parcely č.145, č.146/1 a č.146/2 v k.ú. Libíč, obec Český Dub. Na části pozemkové p.č. 146/1 jsou břehové porosty vzniklé přirozeným způsobem - náletové porosty. Náletové porosty nejsou předmětem ocenění, náklady na jejich odstranění převýší hodnotu palivového dřeva. Pozemky jsou podle územního plánu zahrnuty do ploch určených pro výstavbu občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení. Na oceňovaných pozemcích bývalo fotbalové hřiště se zázemím. Na hřišti jsou torza fotbalových branek, lavičky pro hráče a objekt sociálního zázemí. Veškeré zařízení je za svojí životností bez možnosti dalšího využití a proto není předmětem ocenění.
Dražba id. spoluvlastnického podílu o velikosti 13924/95066 na pozemku v Dobříši -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Dražba id. spoluvlastnického podílu o velikosti 13924/95066 na pozemku v Dobříši
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2023-09-05 09:00:00
Místo konání:www.portaldrazeb.cz
Odhadní cena:790000
Vyvolávací cena:526667
Dražební jistota:100000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 487/13
Detail:
NemovitostDražba id. spoluvlastnického podílu o velikosti 13924/95066 na pozemku v Dobříši
Katastrální území
Popis nemovitostiJedná se o dražbu ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 13924/95066 nemovité věci - pozemku p.č. 1323 - ostatní plocha, v k.ú. Dobříš, obec Dobříš, okres Příbram, který je situován v okrajové, zastavěné části města Dobříš, v mírně sklonitém terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 2478/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví Města Dobříš a po zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 3124 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví právnické osoby LDD reality a.s. Dle informací ČSÚ ve městě Dobříš se nachází tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Dle platného územního plánu města Dobříš je pozemek zahrnut v plochách jako: „BH - bydlení v bytových domech“. Informace získány z WWW stránek města Dobříš. Při místním šetření byly zjištěny tyto součásti pozemku, které jsou tvořeny těmito venkovními úpravami: - oplocení - dřevěné hranoly s dřevěnými sloupky v části s betonovou podezdívkou, - 2x kovová vrátka, - kovová vrata s el. pohonem, - zpevněná plocha živičné konstrukce s betonovými obrubníky, - zpevněné plochy dlážděné, - dřevěná terasa, - venkovní schody betonové se zídkou, - opěrná zídka betonová, - částečně zpevněná plocha štěrková, - pískový chodník, - lampové osvětlení, - dřevěná pergola na popelnice, - trafostanice, - přípojky IS. Při místním šetření bylo pracovníkem znalecké kanceláře dále zjištěno, že na části pozemku se nachází stromoví okrasného charakteru. Dle místního šetření, informací objednavatele a dle dalších dostupných podkladových materiálů nejsou s draženými nemovitými věcmi spojeny žádná práva či závady.
Dražba id. spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na pozemcích v obci Struhařov -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Dražba id. spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na pozemcích v obci Struhařov
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2023-06-27 11:00:00
Místo konání:www.okdrazby.cz
Odhadní cena:88000
Vyvolávací cena:58667
Dražební jistota:10000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 146 ED 3/23
Detail:
NemovitostDražba id. spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na pozemcích v obci Struhařov
Katastrální území
Popis nemovitostiJedná se o dobrovolnou dražbu ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 k nemovitým věcem sestávajících se z pozemku p.č. 361/4 - ostatní plocha, pozemku p.č. 378/2 - ostatní plocha, pozemku p.č. 379/4 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 388/5 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 405/49 - orná půda, pozemku p.č. 405/67 - orná půda, pozemku p.č. 405/68 - orná půda a pozemku p.č. 405/69 - orná půda, vše v k.ú. Skalice u Benešova, obec Struhařov, okres Benešov. A) Pozemky p.č. 361/4, p.č. 378/2, p.č. 379/4, p.č. 405/67, p.č. 405/68 a p.č. 405/69: Pozemky jsou situovány v odlehlé, zastavěné, stavebně nesrostlé části obce Struhařov, v místní části s názvem Budkov (v severní části katastrálního území Skalice) a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po nezpevněné komunikaci na pozemcích p.č. St. 122 - zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 363/4 - zahrada a p.č. 360/1 - vodní plocha, které jsou ve vlastnictví různých subjektů - soukromých osob (přístup není po právní stránce zajištěn). Na části pozemků p.č. 379/4, p.č. 405/67, p.č. 405/68 a p.č. 405/69 se nachází stromoví. Na pozemku p.č. 361/4 se nachází stavby - přízemní, dřevěná chatka pod sedlovou střechou krytou šindelem a přízemní, dřevěný přístřešek pod sedlovou střechou krytou plechovou krytinou, a dle sdělení podílového vlastníka předmětu ocenění jsou v jeho výlučném vlastnictví (nejsou předmětem ocenění). Na pozemku p.č. 379/4 se nachází část odkalovací průtočné nádrže pro sousední rybník na pozemku p.č. 360/1, která je dle sdělení podílového vlastníka předmětu ocenění jsou v jeho výlučném vlastnictví (nejsou předmětem ocenění). Dle platného územního plánu obce Struhařov jsou pozemky zahrnuty v: - pozemek p.č. 361/4 ve stabilizovaných plochách jako: „NSp-S - plochy smíšené nezastavěného území - přírodní“; - pozemek p.č. 378/2 ve stabilizovaných plochách jako: „NSp-S - plochy smíšené nezastavěného území - přírodní“; - pozemek p.č. 379/4 z části o výměře cca 1.200 m2 v plochách změn jako: „NSp-N - plochy smíšené nezastavěného území - přírodní“ a z části o výměře cca 1.659 m2 ve stabilizovaných plochách jako: „NZt-S - plochy zemědělské - trvalé travní porosty“; - pozemek p.č. 405/67 v plochách změn jako: „NZt-N - plochy zemědělské - trvalé travní porosty“; - pozemek p.č. 405/68 v plochách změn jako: „NZt-N - plochy zemědělské - trvalé travní porosty“; - pozemek p.č. 405/69 v plochách změn jako: „NSp-N - plochy smíšené nezastavěného území - přírodní“. Informace získány z WWW stránek obce Struhařov. Při místním šetření byly zjištěny tyto venkovní úpravy na pozemku p.č. 361/4, které jsou tvořeny: - zpevněná plocha dlážděná, - zpevněná plocha panelová, - opěrná zídka z betonových tvarovek. Dle sdělení účastníka místního šetření jsou všechny výše uvedené venkovní úpravy ve výlučném vlastnictví podílového spoluvlastníka předmětu ocenění, nejsou tedy předmětem ocenění tohoto znaleckého posudku. B) Pozemky p.č. 388/5 s p.č. 405/49: Pozemky jsou situovány v odlehlé, zastavěné, stavebně nesrostlé části obce Struhařov, v místní části s názvem Budkov (v severní části katastrálního území Skalice) a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po nezpevněné komunikaci nebo přes nezpevněné zemědělské pozemky. Pozemky jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemku p.č. 388/5 se nachází stromoví. Při místním šetření bylo pracovníkem znalecké kanceláře zjištěno, že na části pozemku p.č. 388/5 se nachází vodoteč, který zásobuje sousední rybník na pozemku p.č. 360/1. Dle platného územního plánu obce Struhařov jsou pozemky zahrnuty v: - pozemek p.č. 388/5 z části o výměře cca 30 m2 ve stabilizovaných plochách jako: „NZt-S - plochy zemědělské - trvalé travní porosty“ a z části o výměře cca 4.322 m2 v plochách změn jako: „W-N - plochy vodní a vodohospodářské“; - pozemek p.č. 405/49 v plochách změn jako: „W-N - plochy vodní a vodohospodářské“. Informace získány z WWW stránek obce Struhařov. Dle místního šetření, informací objednavatele a dle dalších dostupných podkladových materiálů nejsou s draženými nemovitými věcmi spojeny žádná práva či závady.
Dražba id. spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na pozemku v obci Struhařov -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Dražba id. spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na pozemku v obci Struhařov
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2023-06-27 10:00:00
Místo konání:www.okdrazby.cz
Odhadní cena:89000
Vyvolávací cena:59334
Dražební jistota:10000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 146 ED 2/23
Detail:
NemovitostDražba id. spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na pozemku v obci Struhařov
Katastrální území
Popis nemovitostiJedná se o dobrovolnou dražbu ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na nemovité věci - pozemku p.č. 405/42 - orná půda, v k.ú. Skalice u Benešova, obec Struhařov, okres Benešov, který je situován v odlehlé, zastavěné, stavebně nesrostlé části obce Struhařov, v místní části s názvem Budkov. Pozemek je situován v mírně sklonitém terénu s přístupem po nezpevněné komunikaci na pozemcích p.č. St. 122 - zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 363/4 - zahrada a p.č. 363/3 - zahrada, které jsou ve vlastnictví různých subjektů - soukromých osob (přístup není po právní stránce zajištěn). Dle informací ČSÚ se v obci Struhařov nachází tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Dle platného územního plánu obce Struhařov je pozemek zahrnut z části o výměře cca 460 m2 v plochách změn jako: „DSú-N - plochy dopravní infrastruktury - účelové komunikace“ a z části o výměře cca 333 m2 v plochách změn jako: „NZt-N - plochy zemědělské - trvalé travní porosty“. Informace získány z WWW stránek obce Struhařov. Při místním šetření byly zjištěno, že se na pozemku nachází tyto venkovní úpravy. - oplocení - drátěné poplastované pletivo s kovovými sloupky, - kovová vrata s drátěným pletivem v kovových rámech, - kovová vrátka s drátěným pletivem v kovových rámech, - dřevěný altán, - polykarbonátový skleník, - suché WC. Dle sdělení účastníka místního šetření jsou všechny výše uvedené venkovní úpravy ve výlučném vlastnictví podílových spoluvlastníků předmětu ocenění, manželů Ličkových, nejsou tedy předmětem ocenění tohoto znaleckého posudku. Dle místního šetření, informací objednavatele a dle dalších dostupných podkladových materiálů nejsou s draženými nemovitými věcmi spojeny žádná práva či závady.
Dražba id. spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na pozemcích v obci Struhařov -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Dražba id. spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na pozemcích v obci Struhařov
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2023-06-27 09:00:00
Místo konání:www.okdrazby.cz
Odhadní cena:1797000
Vyvolávací cena:1198000
Dražební jistota:120000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 146 ED 1/23
Detail:
NemovitostDražba id. spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na pozemcích v obci Struhařov
Katastrální území
Popis nemovitostiJedná se o dobrovolnou dražbu ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 k nemovitým věcem sestávajících se z pozemku p.č. 76 - orná půda, pozemku p.č. 91/11 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 91/18 - vodní plocha, pozemku p.č. 101/1 - orná půda, pozemku p.č. 101/2 - orná půda, pozemku p.č. 101/4 - orná půda, pozemku p.č. 204/10 - orná půda, pozemku p.č. 204/11 - orná půda, pozemku p.č. 312/13 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 320 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 387 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 405/40 - orná půda, pozemku p.č. 405/41 - orná půda, pozemku p.č. 405/70 - orná půda, pozemku p.č. 458/10 - ostatní plocha, vše v k.ú. Skalice u Benešova, obec Struhařov, okres Benešov. Pozemky p.č. 76, p.č. 204/10 a p.č. 204/11 jsou situovány v odlehlé, zastavěné, stavebně nesrostlé části obce Struhařov, v místní části s názvem Budkov (v severní části katastrálního území Skalice u Benešova) a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po nezpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 204/30 - orná půda, který je ve vlastnictví Obce Struhařov. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Dle informací ČSÚ v obci Struhařov se nacházejí tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Pozemky p.č. 91/11, p.č. 91/18, p.č. 101/1, p.č. 101/2, p.č. 101/4 a p.č. 458/10 jsou situovány v severní části katastrálního území a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 458/2 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví Středočeského kraje. Pozemky jsou z části zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemků p.č. 91/18, p.č. 101/1, p.č. 101/2 a p.č. 458/10 se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Při místním šetření bylo pracovníkem znalecké kanceláře zjištěno, že na části pozemku p.č. 91/18 se nachází koryto vodního toku. Pozemky p.č. 312/13 a p.č. 320 jsou situovány v severní části katastrálního území a tvoří jednotný funkční celek s přístupem přes nezpevněné zemědělské pozemky ve vlastnictví různých subjektů. Pozemky jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemku p.č. 320 se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Pozemek p.č. 387 je situován v severovýchodní části katastrálního území s přístupem po zpevněné a následně nezpevněné komunikaci na pozemku p.č. 353/15 - trvalý travní porost, který je ve vlastnictví obce Struhařov. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů. Na části pozemku se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Pozemky p.č. 405/40, p.č. 405/41 a p.č. 405/70 jsou situovány v severní části katastrálního území a tvoří jednotný funkční celek s přístupem přes nezpevněné pozemky ve vlastnictví různých subjektů. Pozemky jsou součástí zemědělských honů. Dle platného územního plánu obce Struhařov jsou pozemky zahrnuty v: - pozemek p.č. 76 v plochách změn jako: „NZt-N - plochy zemědělské - trvalé travní porosty“; - pozemek p.č. 91/11 v plochách změn jako: „NSp-N - plochy smíšené nezastavěného území - přírodní“; - pozemek p.č. 91/18 ve stabilizovaných plochách jako: „W-S - plochy vodní a vodohospodářské“; - pozemek p.č. 101/1 z části o výměře cca 770 m2 v plochách změn jako: „NSp-N - plochy smíšené nezastavěného území - přírodní“ a z části o výměře cca 4.751 m2 ve stabilizovaných plochách jako: „NZo-S - plochy zemědělské - orná půda“; - pozemek p.č. 101/2 z části o výměře cca 1.624 m2 v plochách změn jako: „NSp-N - plochy smíšené nezastavěného území - přírodní“ a z části o výměře cca 160 m2 ve stabilizovaných plochách jako: „NZo-S - plochy zemědělské - orná půda“; - pozemek p.č. 101/4 ve stabilizovaných plochách jako: „NZo-S - plochy zemědělské - orná půda“; - pozemek p.č. 204/10 z části o výměře cca 1.970 m2 v plochách změn jako: „ZS-N - plochy zeleně - soukromá a vyhrazená“ a z části o výměře cca 7.076 m2 v plochách změn jako: „NZt-N - plochy zemědělské - trvalé travní porosty“; - pozemek p.č. 204/11 z části o výměře cca 2.210 m2 v plochách změn jako: „BV-N - plochy bydlení - v rodinných domech - venkovské“, z části o výměře cca 1.040 m2 v plochách změn jako: „ZS-N - plochy zeleně - soukromá a vyhrazená“ a z části o výměře cca 13.600 m2 v plochách změn jako: „NZt-N - plochy zemědělské - trvalé travní porosty“; - pozemek p.č. 312/13 ve stabilizovaných plochách jako: „NZt-S - plochy zemědělské - trvalé travní porosty“; - pozemek p.č. 320 ve stabilizovaných plochách jako: „NZt-S - plochy zemědělské - trvalé travní porosty“; - pozemek p.č. 387 z části o výměře cca 1.010 m2 v plochách změn jako: „W-N - plochy vodní a vodohospodářské“ a z části o výměře cca 483 m2 ve stabilizovaných plochách jako: „NZt-S - plochy zemědělské - trvalé travní porosty“; - pozemek p.č. 405/40 v plochách změn jako: „NSp-N - plochy smíšené nezastavěného území - přírodní“; - pozemek p.č. 405/41 v plochách změn jako: „NZt-N - plochy zemědělské - trvalé travní porosty“; - pozemek p.č. 405/70 v plochách změn jako: „NZt-N - plochy zemědělské - trvalé travní porosty“; - pozemek p.č. 458/10 ve stabilizovaných plochách jako: „NSp-S - plochy smíšené nezastavěného území - přírodní“. Informace získány z WWW stránek obce Struhařov. Dle místního šetření, informací objednavatele a dle dalších dostupných podkladových materiálů nejsou s draženými nemovitými věcmi spojeny žádná práva či závady.
Dražba podílu 1/8 na rodinném domě se zahradou v obci Černovice -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Dražba podílu 1/8 na rodinném domě se zahradou v obci Černovice
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2023-04-04 11:00:00
Místo konání:www.portaldrazeb.cz
Odhadní cena:177000
Vyvolávací cena:118000
Dražební jistota:40000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 1342/12
Detail:
NemovitostDražba podílu 1/8 na rodinném domě se zahradou v obci Černovice
Katastrální území
Popis nemovitostiJedná se o dražbu podílu 1/8 na samostatně stojícím, přízemním rodinném domě s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně-technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Fasáda domu není zateplená, nese známky opotřebení a na některých místech opadává. Střecha budovy je sedlová s vlnitou krytinou. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem. Okna domu jsou dřevěná dvojitá. Vchodové dveře domu jsou dřevěné částečně prosklené. Dům je určen k rekonstrukci a modernizaci. K domu patří oplocená zahrada. Oplocení je dřevěné. Dům není zapsaný v katastru nemovitostí. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, kanalizace a plynovodu. Přípojky nebylo možné ověřit. Na pozemku parc. č. 2241 stojí nezapsaná stavba rodinného domu. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 731 m2. Pozemek je rovinatý, travnatý a neudržovaný. Pozemek je oplocený dřevěným plotem. Na pozemku se nachází porosty. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 2236/1 ve vlastnictví obce Černovice. Součástí nemovité věci jsou inženýrské sítě a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.
Dražba podílu 1/12 na rodinném domě se zahradou v Kolíně -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Dražba podílu 1/12 na rodinném domě se zahradou v Kolíně
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2023-04-04 10:00:00
Místo konání:www.portaldrazeb.cz
Odhadní cena:360000
Vyvolávací cena:240000
Dražební jistota:80000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 194/18
Detail:
NemovitostDražba podílu 1/12 na rodinném domě se zahradou v Kolíně
Katastrální území
Popis nemovitostiJedná se o dražbu podílu 1/12 na rodinném domě se zahradou v Kolíně. Jedná se o přízemní, pravděpodobně nepodsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, vnitřní části města Kolín, ve druhé řadě za uliční zástavbou jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Okružní 55, 280 02 Kolín V. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci, na pozemcích p.č. 641/32 - ostatní plocha a p.č. 2814/17 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví Města Kolín. Dům je dle telefonického sdělení napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plynové vedení a septik. Dle informací ČSÚ ve městě Kolín je dále možné napojení na hloubkovou kanalizaci. Objekt dle sdělení sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 2+1 s kompletním sociálním zařízením. Přesná vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinnou předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 70 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel pouze běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech zřejmě zanedbaná. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako zhoršenou (předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav). Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: V zadní, levé části pozemku p.č. 241 (pohled od přístupové komunikace) je situována přízemní vedlejší stavba s pultovou střechou krytou plechovou krytinou; b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: - oplocení - drátěné pletivo s kovovými sloupky, - dřevěná vrata, - dřevěná vrátka, - zpevněná plocha betonová, - studna (nevyužívá se), - septik (dle sdělení děravý, prosakuje), - přípojky IS. Případná další příslušenství nebyla z důvodu neposkytnutí součinnosti ze strany povinné zjištěna. Dle místního šetření, informací objednavatele a dle dalších dostupných podkladových materiálů nejsou s draženými nemovitými věcmi spojeny žádná práva či závady. Movité věci, které by tvořily příslušenství k předmětu ocenění, nejsou a nebyly zjištěny při místním šetření zpracovatele. Další informace jsou uvedeny ve znaleckém posudku.
Dražba podílu 1/4 na pozemcích v obci Vrbice -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Dražba podílu 1/4 na pozemcích v obci Vrbice
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2023-04-04 09:00:00
Místo konání:www.portaldrazeb.cz
Odhadní cena:100000
Vyvolávací cena:66667
Dražební jistota:20000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 271/14
Detail:
NemovitostDražba podílu 1/4 na pozemcích v obci Vrbice
Katastrální území
Popis nemovitostiJedná se o dražbu ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/4 k nemovitým věcem sestávajících se z pozemku p.č. 146 - orná půda, pozemku p.č. 194/7 - orná půda a pozemku p.č. 212/12 - lesní pozemek, vše v k.ú. Vrbice u Poděbrad, obec Vrbice, okres Nymburk. Pozemek p.č. 146 je situován v severní části katastrálního území s přístupem po zpevněné nebo nezpevněné komunikaci a následně přes nezpevněné zemědělské pozemky. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů. Pozemky p.č. 194/7 a p.č. 212/12 jsou situovány v severovýchodní části katastrálního území a tvoří jednotný funkční celek s přístupem přes nezpevněné zemědělské pozemky. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Při místním šetření bylo pracovníkem znalecké kanceláře zjištěno, že pozemek p.č. 212/12 nemá charakter lesního pozemku, nenachází se na něm žádné dřeviny a je součástí zemědělsky obhospodařovaného půdního celku. Ocenění provedeno dle skutečného stavu. Dle místního šetření, informací objednavatele a dle dalších dostupných podkladových materiálů nejsou s draženými nemovitými věcmi spojeny žádná práva či závady.
Dražba pozemků v obci Chrášťany -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Dražba pozemků v obci Chrášťany
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2023-02-14 09:00:00
Místo konání:www.portaldrazeb.cz
Odhadní cena:531000
Vyvolávací cena:354000
Dražební jistota:80000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 673/20
Detail:
NemovitostDražba pozemků v obci Chrášťany
Katastrální území
Popis nemovitostiJedná se o dražbu pozemků parc. č. 586 a 588 nacházejících se cca 700 m jihozápadně od okraje zastavěné části obce Chotouň. Jedná se o soubor zemědělských pozemků nepravidelných tvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako ostatní plocha a orná půda o výměře celkem 13580 m2. Mezi pozemky vede nezpevněná cesta. Na pozemku parc. č. 586 se nachází několik listnatých porostů. V době oceňování byly rovinné pozemky využívané. K pozemkům vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 585, který je ve vlastnictví obce Chrášťany. Příslušenství nebylo zjištěno. Věcná břemena ani nájemní smlouvy nebyly zjištěny.
Dražba 4/16 lesních pozemků v obci Blížejov -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Dražba 4/16 lesních pozemků v obci Blížejov
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2023-02-14 14:00:00
Místo konání:www.portaldrazeb.cz
Odhadní cena:49200
Vyvolávací cena:32800
Dražební jistota:5000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 199/22
Detail:
NemovitostDražba 4/16 lesních pozemků v obci Blížejov
Katastrální území
Popis nemovitostiJedná se o dražbu 4/16 lesních pozemků v obci Blížejov, k.ú. Malonice nad Zubřinou. Jedná se o dvě parcely s lesními porosty p.č. 420/31 a 1303. Pozemky se nacházejí mimo zastavitelné území obce s určením jako lesní pozemky s lesními porosty, netvoří žádnou funkční souvislost k stavbám a stavebním pozemkům. Přístup k parcelám je po nezpevněném povrchu. Příslušenství se nevyskytuje.
Dražba 1/10 rodinného domu v Ústí nad Labem -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Dražba 1/10 rodinného domu v Ústí nad Labem
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2023-02-14 13:00:00
Místo konání:www.portaldrazeb.cz
Odhadní cena:250000
Vyvolávací cena:166667
Dražební jistota:50000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 671/22
Detail:
NemovitostDražba 1/10 rodinného domu v Ústí nad Labem
Katastrální území
Popis nemovitostiJedná se dražbu 1/10 přízemního, zděného, podsklepeného rodinného domu pod mírnou pultovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části města Ústí nad Labem, v místní části s názvem Mojžíř, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Hlavní 141, Mojžíř, 403 31 Ústí nad Labem. Parkování je možné ve vlastní garáži. Pozemek leží v rovinném terénu a je přístupný po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 139/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem, a dále a přes pozemek p.č. 134 - zahrada, který je ve vlastnictví spoluvlastníka předmětu ocenění (k oceňovanému podílu není přístup právně zajištěn). Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plynové vedení a vlastní žumpu. Dle místního šetření a informací ČSÚ se ve městě Ústí nad Labem dále nachází hloubková kanalizace. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 3+1 s kompletním sociálním zařízením a technickým zázemím s garáží v I. podzemním podlaží. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 40 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako zhoršenou. Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: - venkovní schody. Dle místního šetření, informací objednavatele a dle dalších dostupných podkladových materiálů nejsou s draženými nemovitými věcmi spojeny žádná práva či závady. Movité věci, které by tvořily příslušenství k předmětu ocenění, nejsou a nebyly zjištěny při místním šetření zpracovatele.
Dražba pozemku v obci Vojkovice -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Dražba pozemku v obci Vojkovice
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2023-02-14 10:00:00
Místo konání:www.portaldrazeb.cz
Odhadní cena:410000
Vyvolávací cena:273334
Dražební jistota:50000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 181/22
Detail:
NemovitostDražba pozemku v obci Vojkovice
Katastrální území
Popis nemovitostiJedná se o dražbu pozemku p.č. 650/15 - orná půda, v k.ú. Vojkovice u Židlochovic, obec Vojkovice, okres Brno-venkov, který je situován v okrajové, rekreační části obce Vojkovice, v mírně sklonitém terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemcích p.č. 145 - ostatní plocha a p.č. 163/1 - ostatní plocha, a dále přes nezpevněný pozemek p.č. 771 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Obec Vojkovice, Hrušovanská 214, 667 01 Vojkovice. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 250 m od předmětu ocenění. Dle místního šetření a informací ČSÚ se v obci Vojkovice nachází tyto IS: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Dle platného územního plánu obce Vojkovice (zveřejněného na aktuálních www stránkách obce) je pozemek zahrnut v plochách: „plochy zahrad v drobné držbě.“ Na pozemku jsou situovány objekty, které se z převážné nachází na sousedním pozemku p.č. 650/16, který je ve vlastnictví jiného subjektu. Tyto objekty nejsou předmětem ocenění. Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství pozemku: a) vedlejší stavby: Při místním šetření bylo pracovníkem Znalecké kanceláře zjištěno, že se na pozemku nachází mobilheim. Dle sdělení Městského úřadu Židlochovice (č.j.: MZi-OZPSU/18556/2022) neeviduje stavební úřad v databázi (od roku 2007) jakékoliv rozhodnutí, opatření, či jiný úkon stavebního úřadu, který by se týkal umístění (ev. povolení) objektu na pozemku p.č. 650/15 v k.ú. Vojkovice u Židlochovic.; b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: - oplocení - betonové pole na betonových sloupcích, - oplocení - dřevěné latě na ocelových sloupcích, - oplocení - kari síť na betonových sloupcích, - vrátka z ocelové konstrukce s výplní z dřevěných latí, - zpevněné plochy, - pergola dřevěné konstrukce 2x, - přípojky IS. Dle místního šetření, informací objednavatele a dle dalších dostupných podkladových materiálů nejsou s draženými nemovitými věcmi spojeny žádná práva či závady.
Dražba rodinného domu se zahradou v Praze-Suchdole -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Dražba rodinného domu se zahradou v Praze-Suchdole
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2023-02-14 09:00:00
Místo konání:www.portaldrazeb.cz
Odhadní cena:11600000
Vyvolávací cena:7733334
Dražební jistota:700000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 719/21
Detail:
NemovitostDražba rodinného domu se zahradou v Praze-Suchdole
Katastrální území
Popis nemovitostiJedná se o dražbu rodinného domu s pozemky, který se nachází severozápadně od centra města, v městské části Praha-Suchdol. Okolní zástavbu tvoří rodinné domy. Vzdálenost od centra je přibližně 10 km. Rodinný dům (objekt k bydlení) je napojen na veškeré inženýrské sítě – voda, kanalizace, el. energie a plyn. Přístup a příjezd k dražené nemovité věci je z veřejné komunikace na ulici Lysolajská, přes pozemky ve vlastnictví Hlavního města Prahy. Příjezd a přístup je tedy právně zajištěn. Komunikace je zpevněná s asfaltovým povrchem. Dle podkladů získaných na příslušném stavebním úřadě byly na stavbě povoleny v roce 1968 stavební úpravy. Přesné stáří se nepodařilo zjistit. V roce 2010 – 2011 byly provedeny stavební úpravy a 2016 (přidělení č.p.) dle dokumentů získaných na stavebním úřadu, ale dle ortofoto mapy.cz byly dokončeny kolem roku 2012. Povinná neumožnila vstup znalci do objektu, a proto bylo provedeno pouze venkovní ohledání. Dle venkovního ohledání se exteriér stavby jeví jako v dobrém až výborném technickém stavu s provedenou rekonstrukcí fasády, výměnou oken a dveří za plastová. V popisu jednotlivých konstrukcí vychází znalec z venkovního ohledání a poskytnutých podkladů stavebním úřadem. Pozemek parc. č. 1530/3 o výměře 72 m2 je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří. Na tomto pozemku se nachází stavba č.p. 1323 – rodinný dům, která je součástí pozemku. Skutečný stav je v souladu se stavem uvedeným v katastru nemovitostí. Pozemek je přibližně čtvercového půdorysného tvaru a je rovinatý. Pozemek parc. č. 1530/5 o výměře 129 m2 je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha – jiná plocha. Jedná se o volný pozemek tvořící zahradu. Skutečný stav je v souladu se stavem uvedeným v katastru nemovitostí. Pozemek je nepravidelného půdorysného tvaru a je rovinatý. Pozemek parc. č. 1531/7 o výměře 61 m2 je v katastru nemovitostí veden jako zahrada. Jedná se o volný pozemek tvořící předzahrádku. Skutečný stav je v souladu se stavem uvedeným v katastru nemovitostí. Pozemek je přibližně obdélníkového půdorysného a je rovinatý. Dle platného územního plánu leží oceňovaná nemovitost v plochách OB – Čistě obytné – stabilizované plochy. Další informace jsou uvedeny ve znaleckém posudku a dražební vyhlášce.
Dražba orné půdy v obci Sázava -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Dražba orné půdy v obci Sázava
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2022-11-29 09:00:00
Místo konání:www.portaldrazeb.cz
Odhadní cena:25000
Vyvolávací cena:16667
Dražební jistota:5000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 557/20
Detail:
NemovitostDražba orné půdy v obci Sázava
Katastrální území
Popis nemovitostiJedná se o dražbu podílu 7/48 na pozemku parc.č. 105/1, orná půda, obec Sázava, k.ú. Dojetřice, okres Benešov, kraj Středočeský.
Dražba rodinného domu v centru Valašského Meziříčí -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Dražba rodinného domu v centru Valašského Meziříčí
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2022-11-01 09:00:00
Místo konání:www.portaldrazeb.cz
Odhadní cena:14170000
Vyvolávací cena:9446667
Dražební jistota:1000000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:
Usnesení:
Opravné usnesení:

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 816/21
Detail:
NemovitostDražba rodinného domu v centru Valašského Meziříčí
Katastrální území
Popis nemovitostiJedná se o zděný, podsklepený objekt, se třemi nadzemními podlažími a využitým podkrovím (v uličním traktu objektu) a se čtyřmi nadzemními podlažími (ve dvorním traktu objektu) pod sedlovou a pultovou střechou krytou standardní krytinou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, centrální části města Valašské Meziříčí, v řadové zástavbě jako řadový krajní. Předmět ocenění se nachází na adrese: Poláškova 76/8, 757 01 Valašské Meziříčí. Parkování je možné ve vlastní garáži nebo na veřejném negarantovaném místě (komunikace, parkoviště). Pozemek leží v rovinném terénu a je přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemcích p.č. 110/1 - ostatní plocha a p.č. 140/1 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí a přes pozemek p.č. 102 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví jiného subjektu - přístup právně zajištěn věcným břemenem. Objekt je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Objekt sestává z komerčních kancelářských prostorů (I. a II. nadzemní podlaží) a pravděpodobně jedné bytové jednotky v podkroví. Přesná vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 80 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých i dlouhodobých životností. Byla vyměněna okna za nová plastová a byla provedena oprava fasádních omítek. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako průměrnou. Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: - zpevněné plochy, - přípojky IS. Případná další příslušenství nebyla z důvodu neposkytnutí součinnosti ze strany povinného zjištěna. Dle místního šetření, informací objednavatele a dle dalších dostupných podkladových materiálů nejsou s draženými nemovitými věcmi spojeny žádná práva či závady, kromě uvedeného věcného břemene a nájemního práva. Movité věci, které by tvořily příslušenství k předmětu ocenění, nejsou a nebyly zjištěny při místním šetření zpracovatele. Výměnky, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.). Bylo zjištěno věcné břemeno a nájemní právo, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.). Viz dražební vyhláška. Další informace viz znalecký posudek a jeho dodatky.
Dražba 1/6 pozemku v Liberci -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Dražba 1/6 pozemku v Liberci
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2023-02-14 11:00:00
Místo konání:www.portaldrazeb.cz
Odhadní cena:31000
Vyvolávací cena:15500
Dražební jistota:5000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 1477/14-142
Detail:
NemovitostDražba 1/6 pozemku v Liberci
Katastrální území
Popis nemovitostiJedná se o dražbu ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/6 na pozemku p.č. 620/1 - trvalý travní porost, v k.ú. Staré Pavlovice, obec Liberec, okres Liberec, který je situován v okrajové, zastavěná části města Liberec, v místní části Staré Pavlovice, v mírně sklonitém terénu s přístupem po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 384/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec. Dle platného územního plánu města Liberec (zveřejněného na aktuálních www stránkách města) je pozemek veden v plochách stabilizovaných: „ZS - zeleň sídelní.“ Na pozemku se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství pozemku, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: - oplocení - drátěné pletivo na ocelových a betonových sloupcích. Dle místního šetření, informací objednavatele a dle dalších dostupných podkladových materiálů nejsou s draženými nemovitými věcmi spojeny žádná práva či závady.
Dražba bytu v Litoměřicích -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Dražba bytu v Litoměřicích
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2022-06-15 09:00:00
Místo konání:www.portaldrazeb.cz
Odhadní cena:3080000
Vyvolávací cena:2053334
Dražební jistota:150000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 1049/21
Detail:
NemovitostDražba bytu v Litoměřicích
Katastrální území
Popis nemovitostiJedná se o dražbu bytové jednotky č. 35/18 v budově č.p. 35, příslušející k části obce Předměstí, na pozemku p.č. 1639, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemku v rozsahu 6233/213399, vše zapsané na listu vlastnictví č. 5839 a listu vlastnictví č. 4871, vše v k.ú. Litoměřice, obec Litoměřice, okres Litoměřice, která se nachází ve II. nadzemním podlaží výše uvedeného zděného, podsklepeného, typového, bytového domu celkem se čtyřmi nadzemními podlažími. Objekt není vybaven žádným výtahem. Objekt je situován v zastavěné části města, a to na ulici Družstevní. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 1610 a dále přes pozemek p.č. 1641, které jsou ve vlastnictví Města Litoměřice. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem a na veřejném parkovišti u objektu. Dle místního šetření a dle dostupných údajů byl objekt pravděpodobně původně postaven před více jak 35-ti lety. V roce 2011 bylo provedeno zateplení objektu kontaktním zateplovacím systémem, byla provedena dodatečná izolace základů nopovou fólií a byla provedena výměna klempířských konstrukcí a původních oken za nová. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 4+1 s kompletním sociálním zázemím (celkem podlahová plocha 62,33 m2, více viz znalecký posudek). Sociální zázemí (koupelna, WC) je dle sdělení povinného situováno ve zděném bytovém jádru. Vytápění jednotky je ústřední s dálkovým zdrojem. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná. Dle místního šetření, informací objednavatele a dle dalších dostupných podkladových materiálů nejsou s draženými nemovitými věcmi spojeny žádná práva či závady. Movité věci, které by tvořily příslušenství k oceňovaným nemovitým věcem, nejsou a nebyly zjištěny při místním šetření zpracovatele.
Dražba orné půdy v obci Voznice -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Dražba orné půdy v obci Voznice
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2022-07-19 10:00:00
Místo konání:www.portaldrazeb.cz
Odhadní cena:99000
Vyvolávací cena:66000
Dražební jistota:10000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 711/19
Detail:
NemovitostDražba orné půdy v obci Voznice
Katastrální území
Popis nemovitostiJedná se o dražbu pozemku p.č. 2416/4 - orná půda a pozemku p.č. 2416/7 - orná půda, vše v k.ú. Voznice, obec Voznice, okres Příbram, které jsou situovány v jihovýchodní části katastrálního území a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 2620/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Voznice, č.p. 7, 263 01 Voznice. Při místním šetření bylo pracovníkem znalecké kanceláře zjištěno, že na části pozemků se nachází trasa nadzemního vedení. Dle místního šetření, informací objednavatele a dle dalších dostupných podkladových materiálů nejsou s draženými nemovitými věcmi spojeny žádná práva či závady.
Dražba zahrady v Citonicích -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Dražba zahrady v Citonicích
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2022-07-19 09:00:00
Místo konání:www.portaldrazeb.cz
Odhadní cena:665000
Vyvolávací cena:443334
Dražební jistota:80000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 376/20
Detail:
NemovitostDražba zahrady v Citonicích
Katastrální území
Popis nemovitostiJedná se o dražbu pozemku p.č. 625/59 - zahrada, v k.ú. Citonice, obec Citonice, okres Znojmo, který je situován v okrajové, části obce Citonice, v mírně sklonitém až sklonitém terénu s přístupem po nezpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 1331/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Citonice, č.p. 82, 671 01 Citonice. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 250 m od předmětu ocenění. Dle informací ČSÚ se v obci Citonice nachází tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Na pozemku vlevo (pohled z příjezdové komunikace p.č. 1331/1) je situována přízemní, dřevěná kůlna s pultovou střechou krytou standardní polykarbonátovou krytinou, vedle které dále vpravo se nachází objekt dřevěné konstrukce. Na pozemku se dále nachází betonové základové pasy. Dle platného územního plánu obce Citonice (zveřejněného na aktuálních www stránkách Jihomoravského kraje) je pozemek zahrnut v plochách jako stávajících: „Re - plochy individuální rekreace.“ Při místním šetření bylo zjištěno příslušenství pozemku, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: - oplocení - drátěné pletivo na betonových sloupcích, - oplocení - drátěné poplastované pletivo na ocelových poplastovaných sloupcích, - vrátka z ocelové konstrukce s výplní z drátěného pletiva, - zpevněné plochy, - suché WC. Dle místního šetření, informací objednavatele a dle dalších dostupných podkladových materiálů nejsou s draženými nemovitými věcmi spojeny žádná práva či závady.
Dražba pozemků s rozestavěnými bytovými jednotkami v obci Jenišov -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Dražba pozemků s rozestavěnými bytovými jednotkami v obci Jenišov
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2022-06-15 10:00:00
Místo konání:www.okdrazby.cz
Odhadní cena:24596000
Vyvolávací cena:16397334
Dražební jistota:4000000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 146 ED 1/22
Detail:
NemovitostDražba pozemků s rozestavěnými bytovými jednotkami v obci Jenišov
Katastrální území
Popis nemovitostiJedná se o dobrovolnou dražbu následujících nemovitých věcí: I) Nemovité věci evidované na LV č. 1108, k.ú. Jenišov: Rozestavěné bytové jednotky se nacházejí v rozestavěné budově na pozemku p.č. 348/143, který je situován jako samostatně stojící. Objekt je zděné konstrukce zastřešený sedlovou střechou krytou taškou betonovou. Objekt je podsklepený se čtyřmi nadzemními podlažími a sestává ze tří vchodů (A, B a C). Objekt je situován v zastavěné části obce Jenišov. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt je přístupný ze zpevněné komunikace na pozemku p.č. 348/39 a dále přes pozemek p.č. 348/2, které jsou současně předmětem ocenění. Parkování bude možné v garážových a parkovacích stáních, které budou situovány v I. a II. podzemním podlaží objektu. V bytovém domě se nachází 8 rozestavěných bytových jednotek 3+kk (č. A/2, A/4, A/6, A/8, C/14, C/16, C/18 a C/20), 8 rozestavěných bytových jednotek 5+kk (č. A/1, A/3, A/5, A/7, C/13, C/15, C/17 a C/19) a 4 rozestavěné bytové jednotky 6+kk (č. B/9, B/10, B/11 a B/12), každá po dokončení s kompletním sociálním zázemím. Přesné situování jednotlivých jednotek je patrné ze situačních plánů (Příloha č. 1. Rozdělení práva k nemovitosti na vlastnické právo k jednotkám), které jsou nedílnou součástí tohoto znaleckého posudku. Při místním šetření bylo zjištěno, že přesné situování a dispozice jednotlivých jednotek neodpovídá doloženému dokumentu Rozdělení práva k nemovitosti na vlastnické právo k jednotkám ze dne 22.1.2014. Výsledné hodnoty rozestavěných jednotek jsou stanoveny jako součet výměr všech rozestavěných jednotek. Po dokončení se předpokládá, že bude provedena změna prohlášení vlastníka, jež pak bude reflektovat skutečný stav jednotek. Dle informací z místního šetření a dle dostupných údajů byla výstavba objektu zahájena v roce 2011 a v roce 2015 byly stavební práce přerušeny. S ohledem na celkový stav a stáří je uvažováno opotřebení lineární metodou s celkovou životností 100 roků. Podrobný technický popis, výměra a vnitřní vybavení jednotek je patrné z ocenění. Při místním šetření bylo pracovníkem znalecké kanceláře zjištěno, že II. podzemní podlaží objektu je kompletně zatopeno a I. podzemní podlaží objektu je zatopeno do výšky cca 20 cm nad konstrukci podlahy. Dle dostupných informací byl objekt zatopen z důvodu přerušení dodávky elektrické energie, čímž došlo k ukončení provozu odčerpávacích jednotek a následnému zatopení spodní vodou. II) Nemovité věci evidované na LV č. 981, k.ú. Jenišov: Jedná se o pozemek p.č. 99/1 - orná půda, pozemek p.č. 99/4 - ostatní plocha, pozemek p.č. 99/11 - orná půda, pozemek p.č. 347/68 - trvalý travní porost, pozemek p.č. 348/2 - orná půda, pozemek p.č. 348/3 - ostatní plocha, pozemek p.č. 348/19 - ostatní plocha, pozemek p.č. 348/39 - ostatní plocha, pozemek p.č. 348/137 - ostatní plocha, pozemek p.č. 348/138 - ostatní plocha, pozemek p.č. 348/139 - ostatní plocha, pozemek p.č. 348/140 - ostatní plocha, pozemek p.č. 348/141 - ostatní plocha, pozemek p.č. 358/9 - ostatní plocha, pozemek p.č. 457/1 - orná půda, pozemek p.č. 465 - ostatní plocha, a pozemek p.č. 843 - orná půda, které jsou situovány v okrajové, zastavěné části obce Jenišov. Pozemky jsou situovány v rovinném až mírně sklonitém, sklonitém terénu a tvoří funkční celek s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 183/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Jenišov, č.p. 88, 360 01 Jenišov. Pozemek p.č. 348/3 je navíc přístupný přes pozemek p.č. 347/2 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Jenišov, č.p. 88, 360 01 Jenišov. Pozemek p.č. 99/11 je navíc přístupný přes pozemek p.č. 94 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Jenišov, č.p. 88, 360 01 Jenišov. Dle informací ČSÚ v obci Jenišov se nacházejí tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Dle platného územního plánu obce Jenišov jsou pozemky zahrnuty v plochách jako: „Bč - území čistého bydlení“, „Bm - území bydlení městského typu“ a dále jako „dopravní plochy“. Informace získány z WWW stránek obce Jenišov. Při místním šetření bylo pracovníkem znaleckého ústavu zjištěno, že na pozemcích p.č. 99/4, p.č. 348/3, p.č. 348/19, p.č. 348/39, p.č. 348/137, p.č. 348/138, p.č. 348/139, p.č. 348/140, p.č. 348/141 a p.č. 465 se nachází těleso zpevněné komunikace, které je dle dostupných podkladových materiálů ve vlastnictví dlužníka. Dále bylo zjištěno, že ve vlastnictví dlužníka jsou dále vodovodní a kanalizační řády. Příslušenství a další podrobnosti jsou uvedeny ve znaleckém posudku. Prohlídka předmětu dražby bude provedena 2 týdny před konáním dražby v 10:00 hod. na místě samém. Prohlídka bude uskutečněna pouze po předchozím sdělení zájemců o prohlídku insolvenčnímu správci Mgr. Martinovi Pokornému, a to do 12:00 hod. předchozího dne na tel. 731 315 226.
Dražba objektu (obch. prostor) s pozemky v Ústí nad Labem -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Dražba objektu (obch. prostor) s pozemky v Ústí nad Labem
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2022-06-07 11:00:00
Místo konání:www.portaldrazeb.cz
Odhadní cena:2060000
Vyvolávací cena:1373334
Dražební jistota:200000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 696/19
Detail:
NemovitostDražba objektu (obch. prostor) s pozemky v Ústí nad Labem
Katastrální území
Popis nemovitostiJedná se o dražbu přízemního, zděného objektu pod sedlovou střechou krytou plechovou krytinou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Ústí nad Labem, místní části Neštěmice v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese Sibiřská ev. č. 5597, 403 31, Ústí nad Labem - Neštěmice. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 1313 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem. Objekt je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Objekt sestává opravárenských a administrativních prostor. Přesná vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je odborného odhadu zpracovatele cca 40 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. Byla provedena výměna oken. S ohledem na celkový technický stav, stáří, provedení a výše uvedené skutečnosti je opotřebení stanoveno odborným odhadem zpracovatele. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako zhoršenou. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění. Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: U hlavního objektu se nachází dřevěný přístřešek pod sedlovou střechou krytou šindelem; b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: - oplocení - ocelové pole na ocelových sloupcích a betonové podezdivce, - kovová vrata s drátěným pletivem, - betonová plocha, - štěrková plocha, - zděná zídka, - přípojky IS. Dle místního šetření, informací objednavatele a dle dalších dostupných podkladových materiálů na dražených nemovitostech nejsou žádné závady, které nezaniknou dražbou. Movité věci, které by tvořily příslušenství k oceňovaným nemovitostem, nejsou a nebyly zjištěny při místním šetření zpracovatele.
Dražba bytu v centru Prahy -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Dražba bytu v centru Prahy
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2023-05-12 10:00:00
Místo konání:www.portaldrazeb.cz
Odhadní cena:11562000
Vyvolávací cena:7708000
Dražební jistota:800000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 1127/22
Detail:
NemovitostDražba bytu v centru Prahy
Katastrální území
Popis nemovitostiJedná se o dražbu bytu v řadovém vnitřním bytovém domě zděné konstrukce. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 4 nadzemní podlaží, kde se nacházejí jednotky a 1 podzemní podlaží, ve kterém jsou sklepy a společné prostory. V budově není výtah. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je sedlová s krytinou z tašek. Na střeše je bleskosvod a komíny. Střecha je opatřena dešťovými žlaby a svody. Klempířské konstrukce a prvky jsou z pozinkovaného plechu. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. Vchodové dveře do budovy jsou dřevěné, plné. Okna domu jsou dřevěná. Fasáda domu není zateplená a nachází se na ní ozdobné architektonické prvky. Dražená bytová jednotka č. 1026/6 se nachází v budově č.p. 1026 ve 2. NP, její dispozice je 2+1 (užitná plocha 107,90 m2). K bytu náleží výhradní právo užívání sklepní kóje. Více informací se nachází ve znaleckém posudku.
Dražba podílu 1/24 na jiném nebytovém prostoru (právo užívat 1/6 garážového stání) a podílu 80/59349 na společných pozemcích -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Dražba podílu 1/24 na jiném nebytovém prostoru (právo užívat 1/6 garážového stání) a podílu 80/59349 na společných pozemcích
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2022-06-07 09:00:00
Místo konání:www.portaldrazeb.cz
Odhadní cena:25000
Vyvolávací cena:16667
Dražební jistota:5000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 676/16
Detail:
NemovitostDražba podílu 1/24 na jiném nebytovém prostoru (právo užívat 1/6 garážového stání) a podílu 80/59349 na společných pozemcích
Katastrální území
Popis nemovitostiJedná se o dražbu ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/24 nemovité věci - jednotky č. 2621/501 v budově č.p. 2621, č.p. 2622, č.p. 2623, příslušející k části obce Záběhlice, na pozemcích p.č. 5721/28, p.č. 5721/29 a p.č. 5721/30, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a k pozemkům ve výši 80/59349 na p.č. 5721/26, p.č. 5721/27, p.č. 5721/28, p.č. 5721/29 a p.č. 5721/30, vše zapsané na listech vlastnictví č. 9811, č. 3340 a č. 9899, vše v k.ú. Záběhlice, obec Praha, okres Hlavní město Praha. Jiný nebytový prostor se nachází v I. podzemním podlaží výše uvedeného zděného, podsklepeného, typového, bytového domu celkem se čtyřmi nadzemními podlažími. Objekt není vybaven žádným výtahem. Objekt je situován v zastavěné části obce, a to na ulici Trenčínská. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, plynové vedení a hloubkovou kanalizaci. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 5721/5, který je ve vlastnictví Hlavního města Praha. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem. Dle místního šetření a dle dostupných údajů byl objekt původně postaven v roce 1964. Během své životnosti objekt procházel běžnou údržbou. Jednotka č. 2621/501 - způsob využití jiný nebytový prostor, je určena pro parkování 4 osobních motorových vozidel. Ideálnímu spoluvlastnickému podílu ve výši 1/24 pak odpovídá právo užívat 1/6 garážového stání pro jedno osobní motorové vozidlo. Popis jednotlivých prvků a vnitřního vybavení je patrný z ocenění. Na pozemcích p.č. 5721/26 a p.č. 5721/27, které tvoří s výše uvedeným bytovým domem jednotný funkční celek, jsou situovány venkovní úpravy - dlážděné zpevněné plochy, betonová opěrná zeď a dlážděný vjezd. Dle místního šetření, informací objednavatele a dle dalších dostupných podkladových materiálů nejsou s draženými nemovitými věcmi spojeny žádná práva či závady. Movité věci, které by tvořily příslušenství k oceňovaným nemovitým věcem, nejsou a nebyly zjištěny při místním šetření zpracovatele posudku.
Dražba 1/2 pozemku v obci Křimov -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Dražba 1/2 pozemku v obci Křimov
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2022-04-05 09:00:00
Místo konání:www.portaldrazeb.cz
Odhadní cena:14000
Vyvolávací cena:9334
Dražební jistota:5000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 185/21
Detail:
NemovitostDražba 1/2 pozemku v obci Křimov
Katastrální území
Popis nemovitostiJedná se o dražbu 1/2 pozemku, který se nachází v okrese Chomutov, v obci Křimov, v katastrálním území Krásná Lípa u Křimova. Pozemek se nachází poblíž stavby rodinného domu č.p.10, cca 200m od autobusové zastávky „Křimov, Krásná Lípa“. Pozemek je veden v katastru nemovitostí jako ostatní plocha-manipulační. Přístup k pozemku je přes parc.č. 247/6 ve vlastnictví Obce Křimov. Na pozemku se nachází sloup NN a přes pozemek vede vzdušné vedení NN (v majetku třetí osoby) a trvalé porosty. Trvalé porosty jsou listnaté, pěstebně nedotčené, vzniklé spontánně, náletem nebo opadem semen.
Dražba pozemků v obci Nové Strašecí -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Dražba pozemků v obci Nové Strašecí
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2022-06-07 13:00:00
Místo konání:www.portaldrazeb.cz
Odhadní cena:2470000
Vyvolávací cena:1646667
Dražební jistota:150000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:
Usnesení:

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 1444/12
Detail:
NemovitostDražba pozemků v obci Nové Strašecí
Katastrální území
Popis nemovitostiJedná se o dražbu nemovitých věcí sestávající z pozemku p.č. St. 2769 - zastavěná plocha a nádvoří (na pozemku stojí stavba: bez čp/če, tech. vyb, LV č. 3467), pozemku p.č. 278/3 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 278/15 - orná půda, pozemku p.č. 284/90 - orná půda, pozemku p.č. 284/91 - orná půda, pozemku p.č. 284/106 - orná půda, pozemku p.č. 284/117 - orná půda, pozemku p.č. 284/119 - orná půda, pozemku p.č. 284/120 - orná půda, pozemku p.č. 284/124 - orná půda a pozemku p.č. 284/125 - ostatní plocha, vše v k.ú. Nové Strašecí, obec Nové Strašecí, okres Rakovník, které jsou situovány v zastavěné, okrajové části města Nové Strašecí. Pozemky jsou situovány v mírně sklonitém terénu a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 2129/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Město Nové Strašení, Komenského náměstí 201, 271 01 Nové Strašecí. Při místním šetření bylo pracovníkem Znaleckého ústavu zjištěno, že na výše uvedených pozemcích se nachází těleso zpevněné komunikace. Pozemek p.č. 284/125 tvoří část chodníku a komunikace. Na pozemku p.č. St. 2769 se nachází stavba bez čp/če - tech. vyb (LV č. 3467), která je ve vlastnictví jiného subjektu, a proto není předmětem ocenění tohoto znaleckého posudku. Dle Vyjádření Městského úřadu Nové Strašecí ze dne 5.5.2020 se povinný (spol. Křivoklátská vyhlídka s.r.o.) závazal Plánovací smlouvou ze dne 3.6.2009: - darovat městu pozemky p.č. 284/90, p.č. 284/91, p.č. 284/119 a p.č. 278/3 s funkčním využitím „zeleň s funkcí krajinotvornou, veřejnou a rekreační“, podle platného územního plánu jsou v současné době pozemky p.č. 278/3, p.č. 284/117 a p.č. 284/119 s funkčním využitím „plochy veřejných prostranství - zeleň (ZV-S) a pozemku p.č. 284/90, p.č. 284/91 s funkčním využitím „plochy veřejných prostranství (PV-N). - darovat městu pozemky pod stavbou dopravní infrastruktury (pod místními komunikacemi) p.č. 284/106, p.č. 284/120, p.č. 278/15 a p.č. 284/124 podle platného územního plánu s funkčním využitím „plochy dopravní infrastruktury - místní komunikace (DSm-S) - na těchto komunikacích se provádí zimní i letní údržba. - účelové komunikace Nad Obíralkou a Vackova jsou součástí pasportu komunikací obce. Ocenění je provedeno dle zjištěného stavu. Ke dni ocenění nebyly zpracovateli předloženy žádné listiny upravující vlastnickou strukturu venkovních úprav (zpevněné plochy) a inženýrských staveb (elektrické vedení, vodovod, dešťová a tlaková kanalizace, plynovod, veřejné osvětlení) mezi povinným, Křivoklátská vyhlídka s.r.o. a obcí Nové Strašecí, proto jsou tyto předmětem ocenění. Dle místního šetření, informací objednavatele a dle dalších dostupných podkladových materiálů nejsou s draženými nemovitými věcmi spojeny žádná práva či závady.
Dražba podílu 1/4 na rodinném domě se zahradou v Hradci Králové -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Dražba podílu 1/4 na rodinném domě se zahradou v Hradci Králové
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2021-12-14 10:00:00
Místo konání:www.portaldrazeb.cz
Odhadní cena:1063240
Vyvolávací cena:708827
Dražební jistota:150000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 402/20
Detail:
NemovitostDražba podílu 1/4 na rodinném domě se zahradou v Hradci Králové
Katastrální území
Popis nemovitostiJedná se o přízemní, zděný, pravděpodobně podsklepený (nebylo možné přesně fyzicky zaměřit) rodinný dům s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části města Hradec Králové, v místní části s názvem Nový Hradec Králové, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Červeného 454/1, 500 12 Hradec Králové - Nový Hradec Králové. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 517 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408/51, 500 03 Hradec Králové. Dům je pravděpodobně napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 50 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých i dlouhodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav). Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: Na rodinný dům, vlevo (pohled z přístupové komunikace), navazuje rozestavěná, přízemní, zděná vedlejší stavba s pultovou střechou krytou standardní krytinou. Za rodinným domem (na pozemku p.č. 516/13) je situována přízemní, dřevěná kůlna s pultovou střechou krytou provizorní krytinou.; b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: - oplocení - drátěné pletivo v kovových rámech s kovovými sloupky a podezdívkou, - kovová vrata s drátěným pletivem v kovových rámech, - kovová vrátka s drátěným pletivem v kovových rámech, - zpevněná plocha betonová, - zpevněná plocha dlážděná, - přípojky IS. Z důvodu neumožnění prohlídky předmětu ocenění nebylo možné přesně fyzicky zaměřit a identifikovat ostatní vedlejší stavby, venkovní úpravy a další příslušenství stavby hlavní. Dle místního šetření, informací objednavatele a dle dalších dostupných podkladových materiálů nejsou s draženými nemovitými věcmi spojeny žádná práva či závady, kromě níže uvedeného věcného břemene. Jedná se o věcné břemeno užívání, které bylo zřízeno listinou: Smlouva RV 631/1989. Věcné břemeno bylo zřízeno ve prospěch: Vaněk Ludvík, Červeného 454, Nový Hradec Králové, 500 12 Hradec Králové (neúčinné vůči zemřelému Vaněk Ludvík) a Vaňková Marie, Červeného 454/1, Nový Hradec Králové, 500 12 Hradec Králové, a vázne na: - Parcela: St. 503. Movité věci, které by tvořily příslušenství k předmětu ocenění, nejsou a nebyly zjištěny při místním šetření zpracovatele.
Dražba podílu 1/24 pozemku (parkovací stání v Praze-Vysočanech) -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Dražba podílu 1/24 pozemku (parkovací stání v Praze-Vysočanech)
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2021-12-14 09:00:00
Místo konání:www.portaldrazeb.cz
Odhadní cena:429580
Vyvolávací cena:286387
Dražební jistota:60000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 618/20
Detail:
NemovitostDražba podílu 1/24 pozemku (parkovací stání v Praze-Vysočanech)
Katastrální území
Popis nemovitostiJedná se o ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/24 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 616/5 - ostatní plocha, v k.ú. Vysočany, obec Praha, okres Hlavní město Praha, který je situován ve vnitřní části města Praha, v místní části Vysočany, v mírně sklonitém terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 2104 - ostatní plocha, přes pozemek p.č. 2023 - ostatní plocha , přes pozemek p.č. 2024 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110 00 Praha 1 a přes pozemek p.č. 616/17 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví jiného subjektu. Dle informací ČSÚ se v obci Praha nachází tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Při místním šetření bylo zjištěno, že ideálnímu spoluvlastnickému podílu ve výši 1/24 odpovídá užívání jednoho parkovacího stání. Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství pozemku, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: - opěrné sloupky, - zpevněná plocha dlážděná, betonová. Dle místního šetření, informací objednavatele a dle dalších dostupných podkladových materiálů nejsou s draženými nemovitými věcmi spojena žádná práva či závady, kromě níže uvedeného věcného břemene. Jedná se o věcné břemeno zřizování a provozování vedení dle geom. plánu číslo 1108-258/2003, které bylo zřízeno listinou: Souhlasné prohlášení o vzniku práva ze zákona (79/1957 Sb.) ze dne 9.10.2003 a listinou: Ohlášení přechodu oprávnění (zákon č. 670/2004 Sb., čl. II) ze dne 18.6.2010. Věcné břemeno bylo zřízeno ve prospěch: - PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, Smíćhov, 150 00 Praha 5, a vázne na: - Parcela: 616/5.
Dražba 1/8 pozemku v obci Čtyřkoly -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Dražba 1/8 pozemku v obci Čtyřkoly
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2021-05-27 09:00:00
Místo konání:www.portaldrazeb.cz
Odhadní cena:2500
Vyvolávací cena:1667
Dražební jistota:1250
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:
Usnesení:

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 2532/15-107
Detail:
NemovitostDražba 1/8 pozemku v obci Čtyřkoly
Katastrální území
Popis nemovitostiJedná se o dražbu ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/8 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 509/8 - ostatní plocha, v k.ú. Čtyřkoly, obec Čtyřkoly, okres Benešov, který je situován v okrajové, zastavěné části obce Čtyřkoly. Pozemek je situovaný ve sklonitém terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 784/2 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5, a dále po nezpevněné komunikaci na pozemku p.č. 509/9 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Čtyřkoly, č.p. 70, 257 22 Čtyřkoly. Zpevněná komunikace se nachází cca 50 m od předmětu ocenění. Dle platného územního plánu obce Čtyřkoly (zveřejněného na aktuálních www stránkách obce) je pozemek zahrnut v plochách stávajících: „P - plochy pro dopravu - plochy odstavných parkovacích stání.“ Dle pasportu komunikací obce (zveřejněného na aktuálních www stránkách obce) je pozemek užíván jako účelová komunikace vedena pod číslem 52u. Na pozemku se nachází nezpevněný (štěrkový) povrch. Ocenění je provedeno dle zjištěného stavu. Dle místního šetření, informací objednavatele a dle dalších dostupných podkladových materiálů nejsou s draženými nemovitými věcmi spojeny žádná práva či závady, kromě uvedeného věcného břemene (více viz dražební vyhláška a znalecký posudek včetně jeho dodatku). Prohlídky nejsou organizovány. Výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna. Bylo zjištěno věcné břemeno cesty - oprávnění pro parc. St. 279, parc. 509/7, povinnost k parc. 509/8 na základě Smlouvy kupní STN v Benešově N-68/1962 č.d. 681/62 ze dne 26.03.1962 - které prodejem nemovité věci v dražbě nezanikne (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).
Dražba družstevního podílu - byt v Praze (Hlubočepy) -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Dražba družstevního podílu - byt v Praze (Hlubočepy)
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2021-03-22 15:00:00
Místo konání:www.portaldrazeb.cz
Odhadní cena:2406585
Vyvolávací cena:1604390
Dražební jistota:120000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 567/17-113
Detail:
NemovitostDražba družstevního podílu - byt v Praze (Hlubočepy)
Katastrální území
Popis nemovitostiJedná se o dražbu družstevního podílu-členských práv a povinností člena Bytového družstva Voskovcova 1034, 1035, Voskovcova 1035/22, 152 00 Praha 5, IČO: 02146436, s právem užívání družstevního bytu č. 11 v budově č.p. 1035, příslušející k části obce Hlubočepy, na pozemku p.č. 1798/166, zapsané na listu vlastnictví č. 10363, vše v k.ú. Hlubočepy, obec Praha, okres Hlavní město Praha, který se nachází v V. nadzemním podlaží výše uvedeného panelového, podsklepeného, bytového domu celkem s osmi nadzemními podlažími. Objekt je vybaven osobním výtahem. Objekt je situován v zastavěné části obce, a to na ulici Voskovcova. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad a hloubkovou kanalizaci. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 1798/2 a přes pozemek p.č. 1798/4, které jsou ve vlastnictví Hlavního města Prahy. Pozemek pod objektem p.č. 1798/166 (LV č. 10363) je ve vlastnictví Bytového družstva Voskovcova 1034, 1035. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem a na veřejném parkovišti u objektu. Dle místního šetření a dle dostupných údajů byl objekt pravděpodobně původně postaven v roce 1978. V roce 2008 byla provedena výměna původních oken za nová. V roce 2018 byla provedena rekonstrukce výtahu. Družstevní byt je dispozičně řešen jako 1+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je uvažováno jako standardní. Vytápění jednotky je ústřední s dálkovým zdrojem. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná. Dle sdělení Bytového družstva Voskovcova 1034, 1035 výše nesplacené anuity (částka spojená s výstavbou či pořízením bytového domu) na družstevním bytě č. 11 ke dni 31.12.2020 činí 738.415,- Kč. Dle místního šetření a dle dostupných podkladových materiálů na dražených členských právech a povinnostech nejsou žádné závady, které nezaniknou dražbou.
Dražba bytu v Praze (Staré Město) -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Dražba bytu v Praze (Staré Město)
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2021-04-12 08:30:00
Místo konání:www.portaldrazeb.cz
Odhadní cena:2210000
Vyvolávací cena:1473334
Dražební jistota:500000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 2495/15-179
Detail:
NemovitostDražba bytu v Praze (Staré Město)
Katastrální území
Popis nemovitostiJedná se o dražbu jednotky č. 869/7 v budově č.p. 869, příslušející k části obce Staré Město, na pozemku p.č. 949, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemku v rozsahu 2278/160869, vše zapsané na listu vlastnictví č. 2057 a listu vlastnictví č. 508, vše v k.ú. Staré Město, obec Praha, okres Hlavní město Praha, která se nachází ve II. nadzemním podlaží výše uvedeného zděného, podsklepeného, bytového domu celkem s pěti nadzemními podlažími. Objekt je vybaven osobním výtahem. Objekt je situován v zastavěné části obce, a to na ulici Bílkova. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 1040, který je ve vlastnictví Hlavního města Praha. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem, ale jen s platnou parkovací kartou. Při místním šetření bylo zjištěno, že byl objekt v roce 2002 poškozen záplavami, dle sdělení do výše cca 1,80 m v I. nadzemním podlaží. V roce 2005 byla provedena rekonstrukce fasády a byla provedena výměna výtahu. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 1+kk s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je uvažováno jako standardní. Vytápění jednotky je uvažováno jako ústřední. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná. Dle místního šetření, informací objednavatele a dle dalších dostupných podkladových materiálů nejsou s draženými nemovitými věcmi spojeny žádná práva či závady. Movité věci, které by tvořily příslušenství k oceňovaným nemovitým věcem, nejsou a nebyly zjištěny při místním šetření zpracovatele.
Dražba chaty s pozemky v obci Zvole -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Dražba chaty s pozemky v obci Zvole
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2021-03-22 13:00:00
Místo konání:www.portaldrazeb.cz
Odhadní cena:600000
Vyvolávací cena:400000
Dražební jistota:80000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 1647/17-132
Detail:
NemovitostDražba chaty s pozemky v obci Zvole
Katastrální území
Popis nemovitostiPředmětem dražby je samostatně stojící objekt přízemní nepodsklepené chatky č.p. 151 včetně příslušenství, které tvoří přípojka elektro, suché WC, oplocení, vrata, vrátka, zpevněné plochy a trvalé porosty. Vše nacházející se na pozemcích o celkové výměře 519 m2. Chata se nachází v okrajové západní části obce Zvole, v chatové oblasti, v těsném sousedství lesa. Jedná se o stavebně stabilizovanou lokalitu objektů k rekreaci. Příjezd je zajištěn z místní veřejné komunikace - ulice Na Paloučku ve vlastnictví obce Zvole a dále přes pozemky ve vlastnictví jiných subjektů. Příjezd či průchod přes tyto pozemky není právně ošetřen. Obec Zvole leží cca 5 km jižně od hranice Prahy. Dnešní obec má vybudován vodovod a kanalizaci. Funguje zde poštovní úřad, knihovna, ordinace lékařů, kulturní dům, mateřská a základní škola, hřiště a provozovny drobných služeb. Dle územního plánu obce Zvole se předmět ocenění nachází na ploše funkčního využití ploch SV-plochy smíšené obytné - venkovské. Pozemky v této lokalitě lze napojit na IS – elektro. Stáří původního objektu bylo sděleno a bylo odhadováno vlastníkem na cca 60 roků. V průběhu let byla prováděna údržba a opravy některých konstrukčních prvků. Přesná specifikace nebyla sdělena.
Dražba orné půdy v obci Říčany -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Dražba orné půdy v obci Říčany
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2021-03-22 11:00:00
Místo konání:www.portaldrazeb.cz
Odhadní cena:425000
Vyvolávací cena:283334
Dražební jistota:50000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 763/19-80
Detail:
NemovitostDražba orné půdy v obci Říčany
Katastrální území
Popis nemovitostiJedná se o dražbu pozemku p.č. 810/2 - orná půda, v k.ú. Říčany u Prahy, obec Říčany, okres Praha-východ, který je situován v okrajové, zastavěné části města Říčany. Pozemek je situován v mírně sklonitém terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 363 - zahrada, který je ve vlastnictví: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110 00 Praha 1 a pozemku p.č. 362 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Město Říčany, Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany. Dle informací ČSÚ ve městě Říčany je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Dle platného územního plánu města Říčany je pozemek zahrnut v plochách jako: „ZV - veřejná prostranství - veřejná zeleň“. Informace získány z WWW stránek města Říčany. Při místním šetření bylo pracovníkem znaleckého ústavu zjištěno, že na části pozemku se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Dle místního šetření, informací objednavatele a dle dalších dostupných podkladových materiálů nejsou s draženými nemovitými věcmi spojeny žádná práva či závady.
Dražba rodinného domu se zahradou v obci Kozomín -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Dražba rodinného domu se zahradou v obci Kozomín
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2021-03-22 10:00:00
Místo konání:www.portaldrazeb.cz
Odhadní cena:3370000
Vyvolávací cena:2246667
Dražební jistota:100000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 135/16-106
Detail:
NemovitostDražba rodinného domu se zahradou v obci Kozomín
Katastrální území
Popis nemovitostiJedná se o přízemní rodinný dům ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Kozomín, jako samostatně stojící. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 321 - ostatní plocha, která je ve vlastnictví: Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5 a přes pozemek p.č. 46/1 - ovocný sad, který je ve vlastnictví: Obec Kozomín, č. p. 28, 27745 Kozomín. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele 100 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech zanedbaná. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav). Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění. Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: Na zadní část rodinného domu (pohled z přístupové komunikace) navazuje zděný hospodářský objekt pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou na kterou dále vlevo navazuje zděná vedlejší stavba pod pultovou střechou. V přední levé části pozemku (pohled z přístupové komunikace) se nachází vedlejší stavba ze smíšeného zdiva pod pultovou střechou krytou vlnitým eternitem; b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: - oplocení - drátěné pletivo na ocelových sloupcích v betonové podezdívce, - 2x kovová vrata s drátěným pletivem, - kovová vrátka, - kamenná zeď, - chodník betonový, - přípojky IS. Dle místního šetření, informací objednavatele a dle dalších dostupných podkladových materiálů na dražených nemovitostech nejsou žádné závady, které nezaniknou dražbou. Movité věci, které by tvořily příslušenství k oceňovaným nemovitostem, nejsou a nebyly zjištěny při místním šetření zpracovatele.
Dražba rodinného domu s pozemky v Praze-Horních Počernicích -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Dražba rodinného domu s pozemky v Praze-Horních Počernicích
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2021-02-22 09:00:00
Místo konání:www.portaldrazeb.cz
Odhadní cena:9620000
Vyvolávací cena:6413334
Dražební jistota:400000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení:

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 386/19-70
Detail:
NemovitostDražba rodinného domu s pozemky v Praze-Horních Počernicích
Katastrální území
Popis nemovitostiJedná se o přízemní, částečně podsklepený (nebylo možné přesně fyzicky zaměřit) rodinný dům ze smíšeného zdiva s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru velkého písmene ,,L“, nachází se v zastavěné, okrajové části města Praha, v místní části Horní Počernice, v řadové zástavbě jako řadový krajní. Předmět ocenění se nachází na adrese Náchodská 866/24, Horní Počernice, Praha 9. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemcích p.č. 3800/1 - ostatní plocha, p.č. 1985 - ostatní plocha, p.č. 1981/4 - ostatní plocha a p.č. 1984 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, Praha 1. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele cca 90 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých i dlouhodobých životností. V roce 1999 byla provedena kompletní rekonstrukce původního objektu, která zahrnovala izolaci základových pasů, opravu střešní konstrukce, včetně nové střešní krytiny a klempířských konstrukcí, byly opraveny vodorovné konstrukce, provedeny nové rozvody elektra, vody, kanalizace, plynu a topení, položeny nové podlahové krytiny a opraveny omítky, vyměněna okna za nová a bylo modernizováno sociální zázemí a kuchyně. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba v dobrém stavu s pravidelnou údržbou. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.
Dražba rodinného domu s pozemkem v Praze-Hostavicích -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Dražba rodinného domu s pozemkem v Praze-Hostavicích
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2021-02-22 10:00:00
Místo konání:www.portaldrazeb.cz
Odhadní cena:5000000
Vyvolávací cena:3333334
Dražební jistota:250000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení:

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 370/20-220
Detail:
NemovitostDražba rodinného domu s pozemkem v Praze-Hostavicích
Katastrální území
Popis nemovitostiNemovitost se nalézá v zastavěném území městské části Prahy 9, Hostavice. Atraktivní místo na trvalé rodinné bydlení. Nemovitost je středně velkým pozemkem s rodinným domem, který je situován s malým odstupem od přístupové komunikace, ulice Froncova. Přímo v místě omezená občanská vybavenost, ale časté linky MHD, dobré spojení autem po Českobrodské, poblíž zastávka ČD Praha - Dolní Počernice. Nemovitost je umístěna ve vzrostlé zeleni, klidné a čisté prostředí. Okolní zástavba rodinné domy, nedaleko park „Pilská”. Asfaltové komunikace, všechny běžné inž. sítě. Hostavice jsou připojenou částí Hlavního města, východní okraj. Průběžně navazuje městská část Dolní Počernice. Přístup do lokality je ulicí od Kyjského rybníka (před Černým Mostem), nebo odbočením z Českobrodské ulice. Nemovitost je středně velkým rodinným domem z 30 let se základním příslušenstvím, dodatečně přistavěnou garáží a s pozemkem. Celá nemovitost je zdevastovaná, neužívána. RD je v původním stavu, bez rekonstrukcí a modernizací. Toto je předpoklad na základě venkovní obhlídky a informací získaných v místě! Nemovitost nebyla zpřístupněna, proto jsou pro ocenění zčásti použity technické odhady! (Technické odhady by ale neměly podstatně ovlivnit závěry posudku, pokud není interiér zásadně stavebně a vybavením upraven). Případné, vyjmenované venkovní úpravy a vedlejší stavby o zastavěné ploše do 25 m2 jsou součástí ceny rodinného domu. Dále je uveden stručný výčet příslušenství k rodinnému domu: - předložené schody s podestou - vstup do RD, - původní drátěné oplocení, vrata, - přípojky inž. sítí, - dlažby, předložené schody a event. další venkovní úpravy. Pozn. Jednoduchá garáž (cca 3,0×5,0×2,5) m3 OP je v dezolátním stavu, hrozí zborcení. Náklady na demolici a odklizení převyšují event. zbytkovou hodnotu materiálu. Dále v posudku neuvažována. Usnesení o příklepu nebude zahrnovat výrok o povinnosti povinného vyklidit vydražené nemovité věci.
Dražba podílu 67/100 na domu a pozemku v Litoměřicích -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Dražba podílu 67/100 na domu a pozemku v Litoměřicích
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2021-03-22 09:00:00
Místo konání:www.portaldrazeb.cz
Odhadní cena:2180000
Vyvolávací cena:1453334
Dražební jistota:120000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení:

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 216/18-131
Detail:
NemovitostDražba podílu 67/100 na domu a pozemku v Litoměřicích
Katastrální území
Popis nemovitostiJedná se o dražbu ideálního spoluvlastnického podílu 67/100 na domu a pozemku v Litoměřicích (viz znalecký posudek).
Dražba orné půdy v obci Vlašim -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Dražba orné půdy v obci Vlašim
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2020-11-03 09:00:00
Místo konání:www.okdrazby.cz
Odhadní cena:2790000
Vyvolávací cena:1860000
Dražební jistota:100000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 1098/19-139
Detail:
NemovitostDražba orné půdy v obci Vlašim
Katastrální území
Popis nemovitostiJedná se o ocenění nemovité věci sestávající z pozemku p.č. 1105 - orná půda, v k.ú. Vlašim, obec Vlašim, okres Benešov. Pozemek je situovaný v mírně sklonitém terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 2450/2 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Město Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim. Pozemek je ke dni ocenění zemědělsky obděláván. Dle platného územního plánu města Vlašim (zveřejněného na aktuálních www stránkách města) je pozemek zahrnut v plochách: - část (cca 1.500 m2) - „Nízkopodlažní bydlení městského typu“, - část (cca 400 m2) - „Plochy ochranné zeleně“, - část (cca 7.180 m2) - „Plochy zemědělské“. Ocenění je provedeno dle zjištěného stavu. Dle místního šetření, informací objednavatele a dle dalších dostupných podkladových materiálů nejsou s draženými nemovitými věcmi spojeny žádná práva či závady.
Dražba chaty v obci Buková (pouze stavba) -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Dražba chaty v obci Buková (pouze stavba)
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2021-02-22 11:00:00
Místo konání:www.okdrazby.cz
Odhadní cena:150000
Vyvolávací cena:75000
Dražební jistota:10000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 2326/13-143
Detail:
NemovitostDražba chaty v obci Buková (pouze stavba)
Katastrální území
Popis nemovitostiJedná se o dřevěný, částečně podsklepený objekt rodinné rekreace s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v odlehlé části obce Buková, jako samostatně stojící. Parkování je možné na negarantovaném místě (komunikace). Pozemek pod stavbou p.č. St. 135 (LV 277), který je ve vlastnictví: Česká republika a proto není předmětem ocenění. Objekt je přístupný po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 718/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 77900 Olomouc a přes pozemek p.č. 710/4 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví jiného subjektu (přístup není po právní stránce zajištěn). Dle informací ČSÚ v obci Buková je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle odborného odhadu zpracovatele z roku 1960. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav). Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění. Dle místního šetření, informací objednavatele a dle dalších dostupných podkladových materiálů na dražených nemovitostech nejsou žádné závady, které nezaniknou dražbou. Movité věci, které by tvořily příslušenství k oceňovaným nemovitostem, nejsou a nebyly zjištěny při místním šetření zpracovatele. Jedná se tedy o dražbu pouhé stavby (chaty) bez pozemku, jak uvedeno výše.
Dražba 3/4 pozemku v obci Opočno -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Dražba 3/4 pozemku v obci Opočno
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2020-10-06 11:00:00
Místo konání:www.okdrazby.cz
Odhadní cena:75000
Vyvolávací cena:50000
Dražební jistota:5000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 971/19-46
Detail:
NemovitostDražba 3/4 pozemku v obci Opočno
Katastrální území
Popis nemovitostiJedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 3/4 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 1620/1 - trvalý travní porost, vše v k.ú. Opočno pod Orlickými horami, obec Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou, který je situován v okrajové části obce, ve sklonitém terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci, na pozemku p.č. 1740/7 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové a dále po nezpevněné, veřejné komunikaci, na pozemku p.č. 1623/2 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Město Opočno, Kupkovo nám. 247, 517 73 Opočno. Na části pozemku se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.¨ Dle informací ČSÚ v obci Opočno je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Dle platného územního plánu obce Opočno je pozemek vedený jako: „RI - Plochy rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci“. Informace získány z internetových stránek obce Rychnov nad Kněžnou. Ocenění je provedeno dle skutečného, zjištěného stavu. Dle místního šetření, informací objednavatele a dle dalších dostupných podkladových materiálů na dražených nemovitostech nejsou žádné závady, které nezaniknou dražbou.
Dražba rodinného domu a pozemku v Říčanech u Prahy -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Dražba rodinného domu a pozemku v Říčanech u Prahy
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2020-09-22 11:00:00
Místo konání:www.okdrazby.cz
Odhadní cena:5255000
Vyvolávací cena:3503334
Dražební jistota:100000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 478/19-76
Detail:
NemovitostDražba rodinného domu a pozemku v Říčanech u Prahy
Katastrální území
Popis nemovitostiJedná se o zděný, nepodsklepený rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími bez využitého podkroví pod pultovou střechou krytou plechovou krytinou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části města Říčany, v místní části Strašín, v řadové zástavbě jako řadový krajní. Předmět ocenění se nachází na adrese Nad Koupadly 265, 251 01 Říčany - Strašín. Parkování je možné ve vlastní garáži. Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 432/90 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Město Říčany, Masarykovo nám. 53/40, 25101 Říčany a přes pozemek p.č. 432/279 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví jiného subjektu (dle sdělení paní Ing. Markéty Vrtiškové, oddělení technické správy, je tato komunikace vedena v pasportu komunikací). Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 4+kk s kompletním sociálním zařízením. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení vlastníka z roku 2010. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba ve výborném stavu. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění. Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: - oplocení - drátěné pletivo na ocelových sloupcích, - kovová vrátka, - přístupový chodník betonový, - přípojky IS. Dle místního šetření, informací objednavatele a dle dalších dostupných podkladových materiálů nejsou s draženými nemovitými věcmi spojeny žádná práva či závady. Movité věci, které by tvořily příslušenství k předmětu ocenění, nejsou a nebyly zjištěny při místním šetření zpracovatele.
Dražba pozemků s rozestavěnými bytovými jednotkami v obci Jenišov -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Dražba pozemků s rozestavěnými bytovými jednotkami v obci Jenišov
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2020-09-22 10:00:00
Místo konání:www.okdrazby.cz
Odhadní cena:16863000
Vyvolávací cena:11242000
Dražební jistota:1000000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 349/18-120
Detail:
NemovitostDražba pozemků s rozestavěnými bytovými jednotkami v obci Jenišov
Katastrální území
Popis nemovitostiI) Nemovité věci evidované na LV č. 1108, k.ú. Jenišov: Rozestavěné bytové jednotky se nacházejí v rozestavěném bytovém domě na pozemku p.č. 348/143, který je situován jako samostatně stojící. Objekt je zděné konstrukce zastřešený sedlovou střechou krytou taškou betonovou. Objekt je podsklepený se čtyřmi nadzemními podlažími a sestává ze tří vchodů (A, B a C). Objekt je situován v zastavěné části obce Jenišov. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt je přístupný ze zpevněné komunikace na pozemku p.č. 348/39 a dále přes pozemek p.č. 348/2, které jsou současně předmětem ocenění. Parkování bude možné v garážových a parkovacích stáních, které budou situovány v I. a II. podzemním podlaží objektu. V bytovém domě se nachází 8 rozestavěných bytových jednotek 3+kk (č. A/2, A/4, A/6, A/8, C/14, C/16, C/18 a C/20), 8 rozestavěných bytových jednotek 5+kk (č. A/1, A/3, A/5, A/7, C/13, C/15, C/17 a C/19) a 4 rozestavěné bytové jednotky 6+kk (č. B/9, B/10, B/11 a B/12), každá po dokončení s kompletním sociálním zázemím. Přesné situování jednotlivých jednotek je patrné ze situačních plánů (Příloha č. 1. Rozdělení práva k nemovitosti na vlastnické právo k jednotkám), které jsou nedílnou součástí tohoto znaleckého posudku. Při místním šetření bylo zjištěno, že přesné situování a dispozice jednotlivých jednotek neodpovídá doloženému dokumentu Rozdělení práva k nemovitosti na vlastnické právo k jednotkám ze dne 22.1.2014. Výsledné hodnoty rozestavěných jednotek jsou stanoveny jako součet výměr všech rozestavěných jednotek. Po dokončení se předpokládá, že bude provedena změna prohlášení vlastníka, jež pak bude reflektovat skutečný stav jednotek. Dle informací z místního šetření a dle dostupných údajů byla výstavba objektu zahájena v roce 2011 a v roce 2015 byly stavební práce přerušeny. S ohledem na celkový stav a stáří je uvažováno opotřebení lineární metodou s celkovou životností 100 roků. Podrobný technický popis, výměra a vnitřní vybavení jednotek je patrné z ocenění. II) Nemovité věci evidované na LV č. 981, k.ú. Jenišov: Jedná se o ocenění nemovitých věcí sestávající z pozemku p.č. 99/1 - orná půda, pozemku p.č. 99/4 - ostatní plocha, pozemku p.č. 99/11 - orná půda, pozemku p.č. 347/68 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 348/2 - orná půda, pozemku p.č. 348/3 - ostatní plocha, pozemku p.č. 348/19 - ostatní plocha, pozemku p.č. 348/39 - ostatní plocha, pozemku p.č. 348/137 - ostatní plocha, pozemku p.č. 348/138 - ostatní plocha, pozemku p.č. 348/139 - ostatní plocha, pozemku p.č. 348/140 - ostatní plocha, pozemku p.č. 348/141 - ostatní plocha, pozemku p.č. 358/9 - ostatní plocha, pozemku p.č. 457/1 - orná půda, pozemku p.č. 465 - ostatní plocha, a pozemku p.č. 843 - orná půda, vše výše uvedené zapsané na listu vlastnictví č. 981 v k.ú. Jenišov, obec Jenišov, okres Karlovy Vary, které jsou situovány v okrajové, zastavěné části obce Jenišov. Pozemky jsou situovány v rovinném až mírně sklonitém, sklonitém terénu a tvoří funkční celek s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 183/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Jenišov, č.p. 88, 360 01 Jenišov. Pozemek p.č. 348/3 je navíc přístupný přes pozemek p.č. 347/2 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Jenišov, č.p. 88, 360 01 Jenišov. Pozemek p.č. 99/11 je navíc přístupný přes pozemek p.č. 94 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Jenišov, č.p. 88, 360 01 Jenišov. Dle informací ČSÚ v obci Jenišov je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Dle platného územního plánu obce Jenišov jsou pozemky zahrnuty v plochách jako: „Bč - území čistého bydlení“, „Bm - území bydlení městského typu“ a dále jako „dopravní plochy“. Informace získány z WWW stránek obce Jenišov. Při místním šetření bylo pracovníkem znaleckého ústavu zjištěno, že na pozemcích p.č. 99/4, p.č. 348/3, p.č. 348/19, p.č. 348/39, p.č. 348/137, p.č. 348/138, p.č. 348/139, p.č. 348/140, p.č. 348/141 a p.č. 465 se nachází těleso zpevněné komunikace, které je dle sdělení účastníka místního šetření ve vlastnictví povinného. Dále bylo účastníkem místního šetření sděleno, že ve vlastnictví povinného jsou dále vodovodní a kanalizační řády. Při místním šetření bylo dále zjištěno toto příslušenství pozemků: a) vedlejší stavby: Na pozemku p.č. 348/2 se nachází rozestavěný, neevidovaný objekt podzemní garáže betonové konstrukce, se dvěma podzemními podlažími a plochou střechou krytou; b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: - přípojka vody 160 mm - délka: 2 203,30 m, - přípojka vody 110 mm - délka: 401,90 m, - přípojka vody 90 mm - délka: 401,90 m, - přípojka vody 63 mm - délka: 216,40 m, - přípojka kanalizace 300 mm - délka: 165,95 m, - přípojka kanalizace 250 mm - délka: 1994,90 m, - přípojka tlakové kanalizace 110 mm - délka: 302,55 m, - zpevněná plocha živičné konstrukce - množství: 6 200m2, - zděná zídka - množství: 8,63 m2, - betonová opěrná zídka - množství: 3,20 m3, - zpevněná plocha betonová - množství: 53,70 m2, - zpevněná plocha dlážděná - množství: 63,20 m2, - opěrná zídka z betonových tvarovek - množství: 85,80 m2, - osvětlovací síť - množství: 1240 m. Dle místního šetření, informací objednavatele a dle dalších dostupných podkladových materiálů nejsou s draženými nemovitými věcmi spojeny žádná práva či závady, kromě níže uvedených věcných břemen. Movité věci, které by tvořily příslušenství k oceňovaným nemovitým věcem, nejsou a nebyly zjištěny při místním šetření zpracovatele. Pokud se budeme zabývat výslednou hodnotou tohoto nemovitostního celku, je nutné si uvědomit, že součet všech výše uvedených hodnot (57 290 000,- Kč + 2 083 000,- Kč + 14 830 000,- Kč) by byl možný pouze za předpokladu, že výše uvedený bytový dům s rozestavěnými jednotkami, by byl právně „čistý“, tzn. že by na tento objekt bylo vydáno platné stavební povolení (s případným územním rozhodnutím) s nabytím právní moci. Na základě dodaných podkladů bylo zjištěno, že k datu ocenění probíhá opakované stavební řízení sp. zn. SÚ/12418/10/Ko, č.j. 3933/SÚ/15, a nebude-li v tomto opakovaném stavebním řízení stavba povolena, stavební úřad bez předchozího řízení rozhodnutím nařídí odstranění stavby. Zpracovatel znaleckého posudku není schopen jakkoliv anticipovat výsledek tohoto stavebního řízení a tudíž nelze ke dni ocenění do výsledných hodnot jakkoliv zahrnout hodnotu bytového domu, potažmo hodnotu rozestavěných bytových jednotek bez platného stavebního povolení. Výsledná hodnota stanovená znaleckým posudkem zohledňuje tedy pouze hodnotu všech uvedených pozemků, a je hodnocena jako nemovitostní celek. Jakékoliv vydání rozhodnutí ve stavebním řízení sp. zn. SÚ/12418/10/Ko, č.j. 3933/SÚ/15, pak má pak zcela zásadní vliv na stanovené výsledné hodnoty. Věcné břemeno zřizování a provozování vedení distribuční soustavy v rozsahu dle GP 787-21/2007, které bylo zřízeno listinou: Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 4.6.2008. Právní účinky vkladu práva ke dni 1.7.2008. Věcné břemeno bylo zřízeno ve prospěch: - ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV Podmokly, 405 02 Děčín, RČ/IČO: 24729035 a vázne na: - Parcela: 348/39, Parcela: 465. Věcné břemeno zřizování a provozování vedení v rozsahu dle listiny a GP č. 739-30/2007, které bylo zřízeno listinou: Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 14.2.2008. Právní účinky vkladu práva ke dni 17.3.2008. Věcné břemeno bylo zřízeno ve prospěch: - ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV Podmokly, 405 02 Děčín, RČ/IČO: 24729035 a vázne na: - Parcela: 348/141, Parcela: 348/19, Parcela: 348/3. Věcné břemeno umístění a provoz. elektrorozvodného zařízení v rozsahu dle GP č. 721-17/2006, které bylo zřízeno listinou: Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 26.2.2007. Právní účinky vkladu práva ke dni 15.10.2007. Věcné břemeno bylo zřízeno ve prospěch: - ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV Podmokly, 405 02 Děčín, RČ/IČO: 24729035 a vázne na: - Parcela: 99/4. Věcné břemeno chůze a jízdy, které bylo zřízeno listinou: Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 25.5.2011. Právní účinky vkladu práva ke dni 27.6.2011. Věcné břemeno bylo zřízeno ve prospěch: - Parcela: 348/132, Parcela: 348/134, Parcela: 348/135, Parcela: 348/80 a vázne na: - Parcela: 348/138, Parcela: 348/139, Parcela: 348/19, Parcela: 348/39. Věcné břemeno chůze a jízdy v rozsahu dle listiny, které bylo zřízeno listinou: Smlouva o zřízení věcného břemene - bezúplatná ze dne 24.06.2016. Právní účinky zápisu ke dni 22.7.2016. Zápis proveden dne 18.8.2016. Věcné břemeno bylo zřízeno ve prospěch: - Parcela: 348/107, Parcela: 348/108, Parcela: 348/109, Parcela: 348/110, Parcela: 348/111, Parcela: 348/112, Parcela: 348/120, Parcela: 348/121, Parcela: 348/122, Parcela: 348/123, Parcela: 348/18 a vázne na: - Parcela: 348/140, Parcela: 348/19.
Dražba 7/16 rodinného domu v obci Chomutov (pouze budova) -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Dražba 7/16 rodinného domu v obci Chomutov (pouze budova)
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2020-10-06 09:00:00
Místo konání:www.okdrazby.cz
Odhadní cena:250000
Vyvolávací cena:166667
Dražební jistota:50000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 1085/16-215
Detail:
NemovitostDražba 7/16 rodinného domu v obci Chomutov (pouze budova)
Katastrální území
Popis nemovitostiJedná se o dražbu přízemního, podsklepeného rodinného domu (spoluvlastnického podílu 7/16) typu OKÁL bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Chomutov, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese Resslova č.p. 4477, 430 03 Chomutov. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (komunikace, parkoviště). Pozemek pod stavbou p.č. 3160/8 je v podílovém spoluvlastnictví povinného, ale dle požadavku objednavatele tento není předmětem ocenění. Předmět ocenění leží v mírně sklonitém terénu, a je přístupný po zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 2301/1 - ostatní plocha, pozemku p.č. 2301/5 - ostatní plocha, a pozemku p.č. 3160/176 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 43001 Chomutov, a přes pozemek p.č. 3160/9, který je ve vlastnictví jiného subjektu (právně není zajištěn přístup). Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 40 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav). Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění. Při místním šetření nebylo zjištěno příslušenství stavby hlavní, neboť pozemek je ve vlastnictví třetí osoby a není předmětem ocenění. Dle místního šetření, informací objednavatele a dle dalších dostupných podkladových materiálů nejsou s draženými nemovitými věcmi spojeny žádná práva či závady. Movité věci, které by tvořily příslušenství k předmětu ocenění, nejsou a nebyly zjištěny při místním šetření zpracovatele. Pozemek pod rodinným domem není předmětem dražby.
Dražba 1/6 lesního pozemku v Novém Jičíně -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Dražba 1/6 lesního pozemku v Novém Jičíně
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2020-09-22 09:00:00
Místo konání:www.okdrazby.cz
Odhadní cena:6430
Vyvolávací cena:4287
Dražební jistota:1000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 236/11-190
Detail:
NemovitostDražba 1/6 lesního pozemku v Novém Jičíně
Katastrální území
Popis nemovitostiOceňovaný pozemek se nachází v souvislém lesním porostu. Jedná se o smíšený buko-dubový les. Pozemek je v kopcovitém terénu nedaleko vrcholového bodu kopce Hýlovec v místní části Bludovice u Nového Jičína obce Nový Jičín. Pozemek je vzdálen od obce Nový Jičín asi 1500 m na jih od obce.
Dražba pozemků v obci Desná -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Dražba pozemků v obci Desná
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2020-09-02 10:00:00
Místo konání:www.okdrazby.cz
Odhadní cena:125000
Vyvolávací cena:83334
Dražební jistota:10000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 1098/19-86
Detail:
NemovitostDražba pozemků v obci Desná
Katastrální území
Popis nemovitostiJedná se o ocenění nemovitých věcí sestávající z pozemku p.č. 780 - ostatní plocha, pozemku p.č. 781 - ostatní plocha, pozemku p.č. 782 - ostatní plocha, pozemku p.č. 783 - ostatní plocha, pozemku p.č. 788 - ostatní plocha a pozemku p.č. 789 - ostatní plocha, vše v k.ú. Desná III, obec Desná, okres Jablonec nad Nisou, které jsou situovány v okrajové části katastrálního území, tvoří funkční celek a nachází se v mírně sklonitém terénu s přístupem po nezpevněných pozemcích. Na části pozemků se nachází porosty listnatých a jehličnatých stromů. Ocenění je provedeno dle zjištěného stavu. Dle místního šetření, informací objednavatele a dle dalších dostupných podkladových materiálů nejsou s draženými nemovitými věcmi spojeny žádná práva či závady.
Dražba rodinného domu se zahradou v Novém Městě na Moravě -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Dražba rodinného domu se zahradou v Novém Městě na Moravě
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2020-09-02 09:00:00
Místo konání:www.okdrazby.cz
Odhadní cena:3155000
Vyvolávací cena:2103334
Dražební jistota:100000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:
Usnesení:

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 714/19-144
Detail:
NemovitostDražba rodinného domu se zahradou v Novém Městě na Moravě
Katastrální území
Popis nemovitostiJedná se o přízemní, zděný, částečně podsklepený rodinný dům s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou a z části plechovou krytinou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části města Nové Město na Moravě, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese Bělisko 454, 592 31 Nové Město na Moravě. Parkování je možné ve vlastní garáži nebo na veřejném negarantovaném místě (komunikace, parkoviště). Pozemky leží ve sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemcích p.č. 3914/1 - ostatní plocha a p.č. 3935/5 - vodní plocha, které jsou ve vlastnictví: Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Objekt sestává ze dvou bytových jednotek o velikosti 2+1 a 4+kk každá s kompletním sociálním zařízením. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení vlastníka z roku 1920. V letech 2010-2018 byla provedena přístavba dvorního traktu o vnitřní dispozici 4+kk (ke dni ocenění není zcela dokončena fasáda a schodiště). Dále byly provedeny nové rozvody topení v původní části oceňovaného objektu. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav). Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění. Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: Na obytnou část rodinného domu vpravo (pohled z příjezdové komunikace) navazuje přízemní, zděná garáž s kotelnou se sedlovou střechou krytou plechovou krytinou.; b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: - oplocení - drátěné pletivo v ocelových rámech na ocelových sloupcích a betonové podezdívce, - vrátka z ocelové konstrukce, - zpevněné plochy (betonová dlažba), - venkovní schody (betonové), - přípojky IS. Dle místního šetření, informací objednavatele a dle dalších dostupných podkladových materiálů nejsou s draženými nemovitými věcmi spojeny žádná práva či závady. Movité věci, které by tvořily příslušenství k předmětu ocenění, nejsou a nebyly zjištěny při místním šetření zpracovatele.
Dražba orné půdy v obci Veleň -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Dražba orné půdy v obci Veleň
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2020-10-06 10:00:00
Místo konání:www.okdrazby.cz
Odhadní cena:2526000
Vyvolávací cena:1684000
Dražební jistota:150000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:
Usnesení:

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 880/12-276
Detail:
NemovitostDražba orné půdy v obci Veleň
Katastrální území
Popis nemovitostiJedná se o nemovité věci sestávající z pozemku p.č. 98 - orná půda a pozemku p.č. 99 - orná půda, vše v k.ú. Veleň, obec Veleň, okres Praha-východ. Pozemky leží mimo území obce, jsou rovinné a mírně svažité. Pozemky jsou zemědělsky obhospodařované. S draženými nemovitými věcmi nejsou spojena žádná práva či závady kromě níže uvedeného věcného břemene. Věcné břemeno cesty: oprávnění pro parcelu č. 98 a 99, povinnost k parcele č. 540/1 a 540/3. Listina: Smlouva o věcném břemeni V3 3560/1997.
Dražba pozemku v obci Klášterec nad Orlicí -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Dražba pozemku v obci Klášterec nad Orlicí
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2020-07-01 11:00:00
Místo konání:www.okdrazby.cz
Odhadní cena:16000
Vyvolávací cena:10667
Dražební jistota:1000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:
Usnesení:

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 899/19-51
Detail:
NemovitostDražba pozemku v obci Klášterec nad Orlicí
Katastrální území
Popis nemovitostiJedná se o ocenění nemovitých věcí sestávající z pozemku p.č. St. 543 - zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba: Lhotka, č.e. 17, rod. rekr (LV č. 581), v k.ú. Klášterec nad Orlicí, obec Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí, který je situován v okrajové, zastavěné části obce Klášterec nad Orlicí. Na pozemku se nachází objekt č.e. 17 - rod. rekr, který je ve vlastnictví jiného subjektu, a proto tento objekt není předmětem ocenění znaleckého posudku a předmětem dražby. Pozemek je situovaný ve sklonitém terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 1990/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice, a dále po veřejné, nezpevněné komunikaci na pozemku p.č. 888 - vodní plocha, který je ve vlastnictví státu, a dále přes pozemek p.č. 884/6 - lesní pozemek, který je ve vlastnictví jiného subjektu - přístup právně nezajištěn. Zpevněná plocha se nachází ve vzdálenosti cca 100 m od předmětu ocenění. Dle místního šetření a informací ČSÚ v obci Klášterec nad Orlicí je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace a obecní vodovod. Dle platného územního plánu obce Klášterec nad Orlicí (zveřejněného na aktuálních www stránkách obce) je pozemek zahrnut v plochách stabilizovaných: „RI - plocha rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci.“ Ocenění je provedeno dle skutečného, zjištěného stavu. Dle místního šetření, informací objednavatele a dle dalších dostupných podkladových materiálů nejsou s draženými nemovitými věcmi spojeny žádná práva či závady. Předmětem dražby je tedy pouze pozemek pod objektem rodinné rekreace.
Dražba chaty s pozemky v Praze - Velké Chuchli -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Dražba chaty s pozemky v Praze - Velké Chuchli
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2020-07-01 10:00:00
Místo konání:www.okdrazby.cz
Odhadní cena:1220000
Vyvolávací cena:813334
Dražební jistota:80000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:
Usnesení:

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 666/19-50
Detail:
NemovitostDražba chaty s pozemky v Praze - Velké Chuchli
Katastrální území
Popis nemovitostiJedná se o přízemní, zděný, zřejmě podsklepený (nebylo možné přesně fyzicky zaměřit) objekt rodinné rekreace s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části města Praha, v místní části Velká Chuchle, jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese Na Lahovské 158/2, 159 00 Praha-Velká Chuchle. Parkování je možné na vlastním pozemku nebo na veřejném negarantovaném místě. Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemcích p.č. 987 - ostatní plocha a p.č. 1185 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110 00 Praha 1. Objekt je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod a pravděpodobně na vlastní kanalizaci. V místě je možné napojení na tyto inženýrské sítě: hloubková kanalizace a plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele cca 40 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav). Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění. Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: Na obytnou část oceňovaného objektu vpravo (pohled z příjezdové komunikace) navazuje přízemní, dřevěná kůlna se sedlovou střechou krytou vlnitými laminátem, na kterou dále vpravo navazuje přístřešek dřevěné konstrukce s pultovou střechou krytou vlnitým plechem. Před oceňovaným objektem vpravo je situována přízemní, dřevěná (z části betonová) vedlejší stavba s pultovou střechou krytou krytinou Onduline; b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: - oplocení - drátěné pletivo na ocelových sloupcích, - vrata z ocelové konstrukce s výplní z drátěného pletiva, - venkovní schody (betonové), - zpevněné plochy (betonová dlažba), - studna, - přípojky IS. Dle místního šetření, informací objednavatele a dle dalších dostupných podkladových materiálů nejsou s draženými nemovitými věcmi spojeny žádná práva či závady, kromě níže uvedených věcných břemen. Movité věci, které by tvořily příslušenství k předmětu ocenění, nejsou a nebyly zjištěny při místním šetření zpracovatele. Na nemovité věci vázne věcné břemeno užívání doživotní a bezplatné, které bylo zřízeno listinou: Smlouva darovací, o zřízení věcného břemene ze dne 15.6.2011, právní účinky vkladu práva ke dni 24.6.2011. Věcné břemeno bylo zřízeno ve prospěch: pan Jiří Nekola, Na Lahovské č.ev. 158/2, Velká Chuchle, 159 00 Praha 5, a paní Libuše Nekolové, Čimelická 963/13, Lhotka, 142 00 Praha 4. Toto věcné břemeno prodejem nemovitých věcí v dražbě nezanikne.
Dražba 1/6 chaty se zahradou v obci Nové Strašecí -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Dražba 1/6 chaty se zahradou v obci Nové Strašecí
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2020-07-01 09:00:00
Místo konání:www.okdrazby.cz
Odhadní cena:95000
Vyvolávací cena:63334
Dražební jistota:10000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:
Usnesení:

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 983/16-314
Detail:
NemovitostDražba 1/6 chaty se zahradou v obci Nové Strašecí
Katastrální území
Popis nemovitostiDražba 1/6 chaty se zahradou v obci Nové Strašecí: Jedná se o přízemní, zděný, podsklepený objekt rodinné rekreace s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou plechovou krytinou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Nové Strašecí, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Nové Strašecí ev.č. 151, 271 01 Nové Strašecí. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží ve sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 1722/8 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5 a přes pozemky p.č. 1684/31 - ostatní plocha, p.č. 1684/16 - ostatní plocha, p.č. 1684/17 - ostatní plocha, p.č. 2959 - ostatní plocha, p.č. 2177/1 - ostatní plocha, p.č. 2175 - ostatní plocha, p.č. 2176 - ostatní plocha a p.č. 1699/2 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Město Nové Strašecí, Komenského náměstí 201, 271 01 Nové Strašecí, nebo Česká republika. Po právní stránce je k objektu zajištěn přístup. Faktický přístup k objektu je navíc přes část pozemku p.č. 1691/9 - orná půda, který je ve vlastnictví jiného vlastníka. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 490 m od předmětu ocenění. Objekt je napojen na inženýrské sítě: elektro, vlastní studnu a vlastní žumpu na vyvážení. Dle informací ČSÚ v obci Nové Strašecí je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 3+1 s kompletním sociálním zařízením. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení vlastníka z roku 1983. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností a běžnou údržbou. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba v dobrém stavu s pravidelnou údržbou. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění. Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: Za objektem u levé hranice pozemku, (pohled od přístupové komunikace na pozemku p.č. 2175), je situována přízemní, dřevěná kůlna s pultovou střechou krytou plechovou krytinou; b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: - oplocení - drátěné pletivo s kovovými sloupky, - kovová vrata s drátěným pletivem v kovových rámech, - žumpa, - studna vrtaná, - elektrické čerpadlo (darling), - venkovní bazén, - kamenná opěrná zeď, - venkovní schody cihelné, - zpevněná plocha z betonové dlažby, - přípojky IS. Dle místního šetření, informací objednavatele a dle dalších dostupných podkladových materiálů nejsou s draženými nemovitými věcmi spojeny žádná práva či závady. Movité věci, které by tvořily příslušenství k předmětu ocenění, nejsou a nebyly zjištěny při místním šetření zpracovatele.
Dražba orné půdy v Jirkově -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Dražba orné půdy v Jirkově
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2020-05-12 11:00:00
Místo konání:www.okdrazby.cz
Odhadní cena:100000
Vyvolávací cena:66667
Dražební jistota:10000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:
Usnesení:

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 1154/13-230
Detail:
NemovitostDražba orné půdy v Jirkově
Katastrální území
Popis nemovitostiJedná se o ocenění nemovitých věcí sestávající z pozemku p.č. 1679/33 - orná půda, v k.ú. Jirkov, obec Jirkov, okres Chomutov, který je situován v okrajové, zastavěné části města Jirkov. Pozemek je situovaný v rovinném terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemcích p.č. 1618/1 - ostatní plocha a p.č. 1618/2 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Město Jirkov, nám. Dr. E. Beneše 1, 431 11 Jirkov a po nezpevněné komunikaci na pozemku p.č. 1679/14 - orná půda, který je ve vlastnictví jiného subjektu - přístup právně nezajištěn. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 60 m2 od předmětu ocenění. Dle sdělení místního šetření a informací ČSÚ ve městě Jirkov je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Dle platného územního plánu města Jirkov je pozemek zahrnut v plochách: „ZZ - sady, zahrady.“ Na pozemku se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Ocenění je provedeno dle zjištěného stavu. Při místním šetření byly zjištěny součásti pozemku, které jsou tvořeny těmito venkovními úpravami: - oplocení - drátěné pletivo na ocelových sloupcích; - oplocení - dřevěné latě na ocelových sloupcích. Dle místního šetření, informací objednavatele a dle dalších dostupných podkladových materiálů nejsou s draženými nemovitými věcmi spojeny žádná práva či závady.
Dražba 1/3 objektů: zemědělská stavba a stavby technického vybavení v obci Strupčice -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Dražba 1/3 objektů: zemědělská stavba a stavby technického vybavení v obci Strupčice
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2021-02-22 14:00:00
Místo konání:www.okdrazby.cz
Odhadní cena:293000
Vyvolávací cena:117200
Dražební jistota:20000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 52/19-120
Detail:
NemovitostDražba 1/3 objektů: zemědělská stavba a stavby technického vybavení v obci Strupčice
Katastrální území
Popis nemovitostiJde o dražbu podílu 1/3 na následujících objektech. Jedná se o přízemní objekt ocelové konstrukce pod sedlovou střechou krytou vlnitým eternitem. Objekt je situovaný do tvaru obdélníka. Objekt se nachází v zastavěné okrajové části obce Strupčice, místní části Sušany jako samostatně stojící. Parkování je možné na negarantovaném místě u objektu. Objekt leží v rovinném terénu a je přístupný po nezpevněné komunikaci na pozemku p.č. 237/1 - ostatní plocha a pozemek p.č. 42/1 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: obec Strupčice, č.p. 51, 43114 Strupčice a dále přes pozemek p.č. 49/1 - ostatní plocha. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 70 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech zřejmě zanedbaná. S ohledem na celkový technický stav, stáří, provedení a výše uvedené skutečnosti je opotřebení stanoveno odborným odhadem zpracovatele. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako zhoršený. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění. Na pozemku p.č. 49/3 (LV č. 85) se nachází objekt bez čp/če - tech. vyb. Při místním šetření bylo pracovníkem znaleckého ústavu zjištěno, že se jedná o betonovou nádrž. Na pozemku p.č. 49/4 (LV č. 85) se nachází objekt bez čp/če - tech. vyb. Jedná o zděnou vedlejší stavbu s pultovou střechou krytou standardní krytinou.
Dražba bytu 2+1 v Praze-Letňanech -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Dražba bytu 2+1 v Praze-Letňanech
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2020-05-12 09:00:00
Místo konání:www.okdrazby.cz
Odhadní cena:2655000
Vyvolávací cena:1770000
Dražební jistota:80000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:
Usnesení:

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 1573/17-60
Detail:
NemovitostDražba bytu 2+1 v Praze-Letňanech
Katastrální území
Popis nemovitostiJedná se o ocenění jednotky č. 377/9 v budově č.p. 376, č.p. 377, č.p. 378, příslušející k části obce Letňany, na pozemcích p.č. 652/32 (LV č. 2344), p.č. 652/33 (LV č. 2344) a p.č. 652/34 (LV č. 2344), včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu v rozsahu 514/26917, vše zapsané na listu vlastnictví č. 1145 a listu vlastnictví č. 490, vše v k.ú. Letňany, obec Praha, okres Hlavní město Praha, která se nachází ve III. nadzemním podlaží výše uvedeného panelového, podsklepeného, bytového domu celkem se šesti nadzemními podlažími. Objekt je vybaven osobním výtahem. Objekt je situován v zastavěné části obce, a to na ulici Vítkovická. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad a hloubkovou kanalizaci. Ve městě je dále možné napojení na plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 652/1, který je ve vlastnictví Hlavního města Praha. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem. V roce 1995 byla provedena nástavba pátého a šestého nadzemního podlaží, byla nově provedena střešní krytina včetně žlabů a svodů, výměna výtahu a stoupacího vedení. V roce 2011 byl proveden kontaktní fasádní zateplovací systém štítových stěn objektu. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 2+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je uvažováno jako standardní. Vytápění jednotky je ústřední s dálkovým zdrojem. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná. Dle místního šetření, informací objednavatele a dle dalších dostupných podkladových materiálů nejsou s draženými nemovitými věcmi spojeny žádná práva či závady. Movité věci, které by tvořily příslušenství k oceňovaným nemovitým věcem, nejsou a nebyly zjištěny při místním šetření zpracovatele. Věcné břemeno užívání: doživotní a bezplatné užívání části bytové jednotky dle článku III. notářského zápisu, oprávnění pro Vesecký Jaroslav, Vítkovická 377, Letňany, 19900, Praha, RČ: 240417/XXX, povinnost k jednotka: 377/9, Listina: Smlouva darovací, o zřízení věcného břemene – bezúplatná ze dne 10.01.2006, právní účinky vkladu práva ke dni 12.01.2006, již není účinné, jelikož oprávněný z věcného břemene ke dni 16.12.2015 zesnul.
Dražba chaty se zahradou v obci Sluštice -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Dražba chaty se zahradou v obci Sluštice
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2020-03-24 10:00:00
Místo konání:www.okdrazby.cz
Odhadní cena:1930000
Vyvolávací cena:1286667
Dražební jistota:80000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 7/19-55
Detail:
NemovitostDražba chaty se zahradou v obci Sluštice
Katastrální území
Popis nemovitostiJedná se o přízemní, dřevěný, podsklepený objekt rodinné rekreace s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Sluštice, v chatové oblasti jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese Sluštice č.e. 22, 250 84 Sluštice. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží ve sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, nezpevněné komunikaci na pozemku p.č. 298/6 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Sluštice, č.p. 21, 250 84 Sluštice. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 300 m od předmětu ocenění. Objekt je napojen na inženýrské sítě: elektro, vlastní studnu a septik. Dle místního šetření a informací ČSÚ v obci Sluštice je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele cca 40 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav). Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění. Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: - oplocení - drátěné pletivo na ocelových sloupcích a betonové podezdívce, - vrátka z ocelové konstrukce, - venkovní schody (betonové), - septik, - studna, - přípojky IS. Dle místního šetření, informací objednavatele a dle dalších dostupných podkladových materiálů nejsou s draženými nemovitými věcmi spojeny žádná práva či závady. Movité věci, které by tvořily příslušenství k předmětu ocenění, nejsou a nebyly zjištěny při místním šetření zpracovatele.
Dražba podílu 1/100 na zemědělském pozemku v obci Potěhy -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Dražba podílu 1/100 na zemědělském pozemku v obci Potěhy
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2020-03-24 09:00:00
Místo konání:www.okdrazby.cz
Odhadní cena:210
Vyvolávací cena:140
Dražební jistota:30
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex ED 2/19-5
Detail:
NemovitostDražba podílu 1/100 na zemědělském pozemku v obci Potěhy
Katastrální území
Popis nemovitostiPředmětem dražby je podíl 1/100 na zemědělském pozemku evidovaném v kultuře orná půda, v současné době je zemědělsky obhospodařován. Pozemek je rovinný, není znehodnocen žádnými negativními vlivy (zvýšeným výskytem stožárů elektrorozvodných zařízení, zvýšenou balvanitostí, vysokou hladinou spodní vody, lokalizací v chráněných územích se zvýšenou ochranou životního prostředí, zvýšeným imisním zatížením apod.). Nebylo zjištěno žádné ekologické zatížení, ani se nenachází v oblasti nadměrného výskytu radonu, ani v oblasti přírodních katastrof. Je situovaný v zemědělské oblasti s rozvinutou zemědělskou výrobou. Na pozemku se nenacházejí žádné stavby, ani příslušenství. Pozemek je užívaný k zemědělské činnosti - rostlinné výrobě. Platným územním plánem je pozemek označen jako plocha zemědělská.
Dražba rodinného domu v Praze-Libni -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Dražba rodinného domu v Praze-Libni
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2020-02-18 09:00:00
Místo konání:www.okdrazby.cz
Odhadní cena:3900000
Vyvolávací cena:2600000
Dražební jistota:100000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex ED 3/19-5
Detail:
NemovitostDražba rodinného domu v Praze-Libni
Katastrální území
Popis nemovitostiPředmětem dražby je rodinný dům č.p. 1919 postavený na pozemku parc.č. 2564, který se nachází v ulici Prosecká v MČ Praha 8 v k.ú. Libeň. Stavba pochází z první poloviny 60. let minulého století. S ohledem na silně zanedbanou údržbu je její technický stav havarijní. V interiéru objektu se nachází velké množství odpadu, dům je pravděpodobně odpojen od všech inženýrských sítí. Jedná se o zděný podsklepený objekt se dvěma nadzemními podlažími a s podkrovím zastřešeným sedlovou střechou s vikýři. Rodinný dům je polovinou dvojdomu. Pozemky parc.č. 2564 a parc.č. 2565 jsou v jednotném funkčním celku se stavbou rodinného domu a slouží jako zastavěná plocha a nádvoří a zahrada. Rodinný dům je přístupný ze zpevněné obecní komunikace. Venkovní úpravy standardního rozsahu a provedení - zpevněné plochy, přípojky sítí, oplocení, vrata, vrátka - vše dožité, v havarijním stavu. Vedlejší stavby nejsou. V usnesení o příklepu či předražku nebude rozhodováno o povinnosti vyklidit nemovitou věc.
Dražba komerčního objektu v Mělníce -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Dražba komerčního objektu v Mělníce
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2020-02-18 10:00:00
Místo konání:www.okdrazby.cz
Odhadní cena:3420000
Vyvolávací cena:2280000
Dražební jistota:80000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 2/19-67
Detail:
NemovitostDražba komerčního objektu v Mělníce
Katastrální území
Popis nemovitostiJedná se o samostatně stojící, nepodsklepenou, přízemní budovu. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je smíšená a její stavebně - technický stav je odpovídající průměrné údržbě. Střecha budovy je sedlová s krytinou z vlnitého plechu. Součástí střechy je bleskosvod. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře do objektu jsou hliníkové. Okna domu jsou hliníková. Fasáda domu není zateplená. Budova je využívána jako obchod s potravinami. K budově náleží pozemek. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci ve vlastnictví města. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny nebo předloženy. Věcná břemena nebyla zjištěna. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu a kanalizace. V budově je klimatizace. Přípojky nebylo možné ověřit. Pozemek parc. č. 1768/1, který je v Katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha, je o velikosti 1.048 m2. Pozemek je využíván jako manipulační plocha a parkoviště. Pozemek je nepravidelného tvaru, je mírně svažitý, udržovaný a nacházejí se na něm zpevněné plochy a porosty. Na pozemek parc. č. 1768/1 navazuje pozemek parc. č. 1768/2, který je v Katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří a je o velikosti 482 m2, je z větší části zastavěn plochou pod obchodem a je nepravidelného tvaru. Pozemky tvoří jeden celek. Přístup na pozemky je po zpevněné komunikaci ve vlastnictví města. Součástí nemovité věci jsou IS, zpevněné plochy a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.
Dražba 1/32 pozemků na Praze-Břevnov -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Dražba 1/32 pozemků na Praze-Břevnov
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2020-01-07 09:00:00
Místo konání:www.okdrazby.cz
Odhadní cena:30000
Vyvolávací cena:20000
Dražební jistota:5000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 508/15
Detail:
NemovitostDražba 1/32 pozemků na Praze-Břevnov
Katastrální území
Popis nemovitostiJedná se o ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/32 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 1837/2 - ostatní plocha a pozemku p.č. 1839/15 - zahrada, vše v k.ú. Břevnov, obec Praha, okres Hlavní město Praha, které jsou situovány v okrajové, zastavěné části města Praha, v místní části Břevnov, na ulici Rozýnova. Pozemky jsou situovány ve sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemcích p.č. 3702 - ostatní plocha, p.č. 3703 - ostatní plocha a p.č. 1837/1 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110 00 Praha 1. Dle informací ČSÚ ve městě Praha je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Dle platného územního plánu města Praha (zveřejněného na aktuálních www stránkách města) jsou pozemky zahrnuty v plochách zastavitelného území: „OB - čistě obytné plochy.“ Ocenění je provedeno dle zjištěného stavu. Na pozemku p.č. 1837/2 se nachází těleso zpevněné komunikace. Dle dostupných informací (zveřejněných na aktuálních www stránkách města) probíhá v ulici Rozýnova letní i zimní údržba. Na pozemku p.č. 1839/15 je situováno oplocení (betonová zídka s dřevěnými latěmi na ocelových sloupcích) a na části pozemku (cca 4 m2) je situována zpevněná komunikace. Uvedená komunikace a venkovní úpravy nejsou dle požadavku objednavatele předmětem ocenění. Dle místního šetření, informací objednavatele a dle dalších dostupných podkladových materiálů nejsou s draženými nemovitými věcmi spojeny žádná práva či závady.
Dražba 1/3 rodinného domu s pozemky v obci Lípa nad Orlicí -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Dražba 1/3 rodinného domu s pozemky v obci Lípa nad Orlicí
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2019-12-03 09:00:00
Místo konání:www.okdrazby.cz
Odhadní cena:350000
Vyvolávací cena:233334
Dražební jistota:60000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 1189/17
Detail:
NemovitostDražba 1/3 rodinného domu s pozemky v obci Lípa nad Orlicí
Katastrální území
Popis nemovitostiJedná se o ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 147 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Lípa nad Orlicí, č.e. 3, rod.rekr (stavba stojí na pozemku p.č. St. 147), pozemku p.č. 651/5 - orná půda, pozemku p.č. 660/3 - zahrada a pozemku p.č. 660/14 - zahrada, vše v k.ú. Lípa nad Orlicí, obec Lípa nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou. Při místním šetření bylo pracovníkem znaleckého ústavu zjištěno, že z pohledu ocenění objekt splňuje charakter rodinného domu a ke dni ocenění je takto i užíván. Evidenční stav staveb v katastru nemovitostí neodpovídá skutečnostem zjištěným při místním šetření. Ocenění je provedeno dle zjištěného stavu. Jedná se o přízemní, zděný, nepodsklepený objekt bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou betonovou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka nachází se v zastavěné, vnitřní části obce Lípa nad Orlicí, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese Lípa nad Orlicí č.e. 3, 517 21 Lípa nad Orlicí. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 1298/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Lípa nad Orlicí, č. p. 23, 51721 Lípa nad Orlicí. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 100 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech zřejmě značně zanedbaná. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav). Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění. Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: Za rodinným domem se nachází zděná vedlejší stavba s pultovou střechou krytou taškou betonovou.; b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: - oplocení - drátěné pletivo na ocelových sloupcích, - dřevěné latě na ocelových sloupcích, - ocelová vrata s dřevěnými latěmi, - ocelová vrátka s dřevěnými latěmi, - venkovní schody betonové, - přístupový chodník betonový, - přípojky IS. Dle místního šetření, informací objednavatele a dle dalších dostupných podkladových materiálů nejsou s draženými nemovitými věcmi spojeny žádná práva či závady. Movité věci, které by tvořily příslušenství k předmětu ocenění, nejsou a nebyly zjištěny při místním šetření zpracovatele.
Dražba pozemků v Praze-Kobylisích -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Dražba pozemků v Praze-Kobylisích
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2019-11-26 09:00:00
Místo konání:www.okdrazby.cz
Odhadní cena:5100000
Vyvolávací cena:3400000
Dražební jistota:100000
Dražební vyhláška:

Znalecký posudek

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex ED 1/19-7
Detail:
NemovitostDražba pozemků v Praze-Kobylisích
Katastrální území
Popis nemovitostiPředmětem dražby jsou nemovité věci: - pozemek parc. č. 948/1 (ostatní plocha o výměře 379 m2), způsob využití zeleň, - pozemek parc. č. 948/2 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 472 m2), na které stojí stavba č.p. 772 v Kobylisích (rodinný dům, LV 1200), avšak tento rodinný dům není předmětem dražby. Příslušenstvím dražených nemovitých věcí jsou venkovní úpravy a trvalé porosty, které jsou velmi zanedbané, neudržované a prorostlé náletovými keři. Nemovité věci jsou zapsány na LV 1602 v k.ú. Kobylisy, obec Praha, okres Hlavní město Praha, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha. Pozemek parc. č. 948/1 je zatížen věcným břemenem cesty ve prospěch vlastníka čpop. 627 (oprávnění pro parcelu 947/2). Jedná se o mírně k jihu svažitý pozemek o dvou parcelách s vlastními čísly cca lichoběžníkového tvaru. Na parc. č. 948/2 je realizována výše uvedené stavba rodinného domu. Jedná se o podsklepenou volně stojící stavbu s dvěma nadzemními podlažími. PŘEDMĚTEM DRAŽBY NENÍ RODINNÝ DŮM, KTERÝ NA POZEMKU PARC. Č. 948/2 STOJÍ.
Dražba 1/2 rodinného domu s pozemkem v obci Budkov -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Dražba 1/2 rodinného domu s pozemkem v obci Budkov
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2019-10-15 13:00:00
Místo konání:www.okdrazby.cz
Odhadní cena:355000
Vyvolávací cena:236667
Dražební jistota:40000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 977/16-118
Detail:
NemovitostDražba 1/2 rodinného domu s pozemkem v obci Budkov
Katastrální území
Popis nemovitostiJedná se o ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem: přízemní, částečně podsklepený (nebylo možné přesně zaměřit) rodinný dům ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, vnitřní, části obce Budkov, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese Budkov č.p. 6, 384 22 Budkov. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemek leží v mírně sklonitém terénu a je přístupný po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 831/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 7, 37001 České Budějovice. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 100 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav). Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění. Dále se jedná o ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k pozemku p.č. 315/2 - zahrada, v k.ú. Budkov u Husince, obec Budkov, okres Prachatice, který je situován ve vnitřní části obce Budkov. Pozemek je situovaný v mírně sklonitém terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci, na pozemku p.č. 831/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 7, 37001 České Budějovice. Dle informací ČSÚ v obci Budkov je možné napojení na tyto inženýrské sítě elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod. Dle platného územního plánu města, obce Budkov je pozemek zahrnut v plochách zastavitelného území - Bydlení - B Základní funkční využití - zóna slouží k bydlení v rodinných domech. Informace získány od starosty obce Budkov, pana Ing. Petra Hejhala. Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: Na zadní část rodinného domu (pohled z přístupové komunikace) navazuje vedlejší stavba ze smíšeného zdiva a se sedlovou střechou krytou taškou pálenou. b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: - dřevěná vrata, - přístupový chodník betonový s Teraco dlažbou, - suché WC, - přípojky IS. c) venkovní úpravy: - oplocení - drátěné pletivo na ocelových sloupcích, - ocelová vrata s drátěným pletivem, - přípojky IS. Dle místního šetření, informací objednavatele a dle dalších dostupných podkladových materiálů nejsou s draženými nemovitými věcmi spojeny žádná práva či závady. Movité věci, které by tvořily příslušenství k předmětu ocenění, nejsou a nebyly zjištěny při místním šetření zpracovatele.
Dražba podílu 1/3 lesního pozemku v obci Dobříkov -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Dražba podílu 1/3 lesního pozemku v obci Dobříkov
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2019-11-05 09:00:00
Místo konání:www.okdrazby.cz
Odhadní cena:5840
Vyvolávací cena:3894
Dražební jistota:500
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby:
Spisová značka:146 Ex 68/13
Detail:
NemovitostDražba podílu 1/3 lesního pozemku v obci Dobříkov
Katastrální území
Popis nemovitostiPředmětem dražby je spoluvlastnický podíl ve výši ideální 1/3 na pozemku parc. č. 849/4 s lesním porostem v převažujícím zastoupení borovice lesní (95 %), douglaska tisolistá (5 %). Jedná se o rovinný pozemek souvislého lesního porostu navazující na ostatní lesní porosty jiného vlastníka, který se nachází na severním vzdáleném okraji obce Dobříkov, s pouze základní občanskou vybaveností náležící do okresu Ústí nad Orlicí s přístupem k pozemku po nezpevněné lesní komunikaci jiného vlastníka.
Dražba rodinného domu v Mostě -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Dražba rodinného domu v Mostě
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2019-09-03 13:00:00
Místo konání:www.okdrazby.cz
Odhadní cena:1780000
Vyvolávací cena:1186667
Dražební jistota:80000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 2166/15
Detail:
NemovitostDražba rodinného domu v Mostě
Katastrální území
Popis nemovitostiJedná se o dřevěný, montovaný, nepodsklepený rodinný dům typu OKÁL se dvěma nadzemními podlažími bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části města Most, místní části Čepirohy, v řadové zástavbě jako řadový vnitřní. Předmět ocenění se nachází na adrese: Pod Vinicí 6, 434 01 Most - Čepirohy. Parkování je možné ve vlastní garáži. Pozemek leží v rovinném terénu a je přístupný po veřejné zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 375/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Statutární město Most, Radniční 1/2, 43401 Most. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 4+1 s kompletním sociálním zařízením. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení vlastníka, z roku 1978. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. V roce 1998 proběhla výměna klempířských konstrukcí, okna vyměněna za nová, nové fasádní omítky, položeny nové podlahové krytiny a modernizace sociálního zázemí. V roce 2005 instalována nová topná tělesa. V roce 2007 osazeny nové dveře. V roce 2008 proběhla modernizace kuchyně. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba v dobrém stavu s pravidelnou údržbou. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění. Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: Na přední část rodinného domu (pohled z přístupové komunikace) navazuje přístřešek pod pultovou střechou krytou standardní krytinou; b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: - přípojky IS. Dle místního šetření, informací objednavatele a dle dalších dostupných podkladových materiálů nejsou s draženými nemovitými věcmi spojeny žádná práva či závady. Movité věci, které by tvořily příslušenství k předmětu ocenění, nejsou a nebyly zjištěny při místním šetření.
Dražba bytu v Praze - Holešovicích -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Dražba bytu v Praze - Holešovicích
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2019-09-03 11:00:00
Místo konání:www.okdrazby.cz
Odhadní cena:3840000
Vyvolávací cena:2560000
Dražební jistota:80000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 1256/17
Detail:
NemovitostDražba bytu v Praze - Holešovicích
Katastrální území
Popis nemovitostiJedná se o ocenění nemovité věci - jednotky č. 1424/53 v budově č.p. 1424, příslušející k části obce Holešovice, na pozemku p.č. 885, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemku v rozsahu 4013/354529, vše zapsané na listu vlastnictví č. 2797 a listu vlastnictví č. 1159, vše v k.ú. Holešovice, obec Praha, okres Hlavní město Praha, která se nachází v V. mezinadzemním podlaží výše uvedeného zděného, podsklepeného, netypového, bytového domu celkem s šesti nadzemními podlažími. Objekt je vybaven osobním výtahem. Objekt je situován v zastavěné části obce, a to na ulici Na Maninách. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 2303, který je ve vlastnictví Hlavního města Praha. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem. Dle místního šetření a dle dostupných údajů byl objekt pravděpodobně původně postaven v roce 1919. V roce 2011 byla provedena oprava výtahu. V průběhu životnosti objektu bylo provedeno zateplení kontaktním zateplovacím systémem, byla provedena výměna klempířských konstrukcí a oken za nová a byla provedena nadstavba objektu. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 1+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je situováno ve zděném bytovém jádru. Vytápění jednotky je uvažováno jako standardní. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná. Dle místního šetření, informací objednavatele a dle dalších dostupných podkladových materiálů nejsou s draženými nemovitými věcmi spojeny žádná práva či závady. Movité věci, které by tvořily příslušenství k oceňovaným nemovitým věcem, nejsou a nebyly zjištěny při místním šetření.
Dražba orné půdy v obci Ptice -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Dražba orné půdy v obci Ptice
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2019-09-03 10:00:00
Místo konání:www.okdrazby.cz
Odhadní cena:760000
Vyvolávací cena:506667
Dražební jistota:80000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 1069/17
Detail:
NemovitostDražba orné půdy v obci Ptice
Katastrální území
Popis nemovitostiOceňované pozemky jsou situovány v okrese Praha-západ, v obci Ptice, v zastavěném území, na rohu ulic Za Humny a Do Loužku, u stavby č.p. 71. Přístup k pozemkům je z pozemku parc.č. 326/37 (ve vlastnictví obce Ptice). Pozemky jsou rovinaté a slouží jako zahrada. Na pozemcích se nachází kurník, venkovní úpravy a trvalé porosty. Dle Územního plánu jsou pozemky zařazeny v plochách BI – Plochy bydlení, jedná se o stavební pozemky, určené k zastavění. Součásti a příslušenství tvoří: - Venkovní úpravy (oplocení, - Trvalé porosty (ovocné stromy a keře, různého druhu a - Kurník dřevěné konstrukce, přízemní. Zastavěná plocha činí cca 8 m2.
Dražba 2/3 pozemku v obci Borotín -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Dražba 2/3 pozemku v obci Borotín
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2019-09-03 09:00:00
Místo konání:www.okdrazby.cz
Odhadní cena:600000
Vyvolávací cena:400000
Dražební jistota:80000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 392/11
Detail:
NemovitostDražba 2/3 pozemku v obci Borotín
Katastrální území
Popis nemovitostiPředmětem ocenění je pozemek parc.č. 881 v k.ú. Pikov, obec Borotín, okr. Tábor. Předmětný pozemek je dle katastru nemovitostí veden jako zahrada. Pozemek je rovinatý, mírný jižní sklon, neoplocený. Dle územního plánu je oceňovaný pozemek veden jako „zastavěné území”. Pozemek je připojitelný na elektrický proud, další žádné inženýrské sítě nebyly zjištěny.
Dražba zemědělského pozemku v obci Pěnčín -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Dražba zemědělského pozemku v obci Pěnčín
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2019-06-27 11:00:00
Místo konání:www.okdrazby.cz
Odhadní cena:20270
Vyvolávací cena:13514
Dražební jistota:5000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 84/10
Detail:
NemovitostDražba zemědělského pozemku v obci Pěnčín
Katastrální území
Popis nemovitostiJedná se o zemědělský pozemek parc.č. 130 vč. příslušenství v k.ú. Pěnčín, obec Pěnčín, okres Liberec. Pozemek je obdélníkového tvaru, rovinného charakteru o celkové výměře 1880 m2, v KN je pozemek veden jako orná půda. Na pozemku nejsou žádné stavby, inženýrské sítě a není k němu přístupová cesta. Ve schváleném územním plánu obce Pěnčín je pozemek určen pro zemědělské využití.
Dražba bytu 1+1 v Praze – Holešovicích -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Dražba bytu 1+1 v Praze – Holešovicích
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2020-03-24 11:00:00
Místo konání:www.okdrazby.cz
Odhadní cena:4160000
Vyvolávací cena:2773334
Dražební jistota:80000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 549/19-32
Detail:
NemovitostDražba bytu 1+1 v Praze – Holešovicích
Katastrální území
Popis nemovitostiJedná se o ocenění nemovité věci - jednotky č. 888/109 v budově č.p. 888, příslušející k části obce Holešovice, na pozemku p.č. 553, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemku v rozsahu 4028/271426, vše zapsané na listu vlastnictví č. 10795 a listu vlastnictví č. 1235, vše v k.ú. Holešovice, obec Praha, okres Hlavní město Praha, která se nachází ve III. nadzemním podlaží uliční části výše uvedeného zděného, podsklepeného, netypového, bytového domu. Dům sestává z uliční a dvorní části, kde uliční část má celkem pět nadzemních podlaží a obytné podkroví tvořené dvěma podlažími a dvorní část má celkem čtyři nadzemní podlaží a obytné podkroví. Objekt je vybaven osobními výtahy. Objekt je situován v zastavěné části obce, a to na ulici Ortenovo náměstí. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 2290/2, který je ve vlastnictví Hlavního města Prahy. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem. Dle místního šetření a dle dostupných údajů byl objekt pravděpodobně původně postaven před více než 100 lety. V roce 2011 byla provedena nadstavba objektu, při které byla současně provedena rekonstrukce stoupaček, nový krov, výměna střešní krytiny včetně pořízení nových klempířských konstrukcí, oprava výtahů, výměna původních oken za nová a oprava fasády. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 1+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je situováno ve zděném bytovém jádru. Vytápění jednotky je uvažováno jako standardní. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná. K bytové jednotce náleží spoluvlastnický podíl ve výši 4028/10608 k chodbě o rozloze 12,72m2. Na pozemku p.č. 553 jsou dále situovány venkovní úpravy (zpevněná plocha dlážděná a betonové schody s povrchem z keramické dlažby). Dle místního šetření, informací objednavatele a dle dalších dostupných podkladových materiálů nejsou s draženými nemovitými věcmi spojeny žádná práva či závady.
Družstevní podíl s právem užívání bytu v Praze 8 -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Družstevní podíl s právem užívání bytu v Praze 8
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2019-05-14 11:00:00
Místo konání:www.okdrazby.cz
Odhadní cena:3620000
Vyvolávací cena:2413334
Dražební jistota:80000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 897/16
Detail:
NemovitostDružstevní podíl s právem užívání bytu v Praze 8
Katastrální území
Popis nemovitostiJedná se o ocenění členských práv a povinností člena Bytového družstva Krynická, Krynická 502/23, 181 00 Praha 8 - Troja, IČO: 29008361, s právem užívání družstevního bytu č. 504/4 v budově č.p. 491, č.p. 492, č.p. 493, č.p. 494, č.p. 495, č.p. 496, č.p. 497, č.p. 498, č.p. 499, č.p. 500, č.p. 501, č.p. 502, č.p. 503, č.p. 504 a č.p. 505, příslušející k části obce Troja, na pozemku p.č. 1321/6, zapsané na listu vlastnictví č. 7266, vše v k.ú. Troja, obec Praha, okres Hlavní město Praha, který se nachází ve III. nadzemním podlaží výše uvedeného panelového, nepodsklepeného, typového, bytového domu celkem se třinácti nadzemními podlažími. Objekt je vybaven osobním výtahem. Objekt je situován v zastavěné části obce, a to na ulici Krynická. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad a hloubkovou kanalizaci. V obci je dále možnost napojení na plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 1311/26, který je ve vlastnictví Hlavního města Praha. Pozemek pod objektem p.č. 1321/6 (LV č. 6735) je ve spoluvlastnictví Bytového družstva Krynická a vlastníků jednotek ve výše uvedeném bytovém domě. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem a na veřejném parkovišti u objektu. Dle místního šetření a dle dostupných údajů byl objekt původně postaven v roce 1977. V roce 2011 byla provedena výměna střešní krytiny. V roce 2013 byla provedena výměna výtahu. V roce 2016 byl proveden kontaktní fasádní zateplovací systém objektu. V roce 2017 byla provedena oprava lodžií. Družstevní byt je dispozičně řešen jako 3+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je uvažováno jako standardní. Vytápění jednotky je ústřední s dálkovým zdrojem. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná. Dle dostupných informací byly zjištěny tyto výměry podlahových ploch: Podlahové plochy (PP): kuchyně 11,16 m2 pokoj + 18,37 m2 pokoj + 13,08 m2 pokoj + 12,06 m2 předsíň + 7,02 m2 koupelna + 2,61 m2 WC + 0,86 m2 lodžie + 5,45 m2 Podlahové plochy – celkem: = 70,61 m2 Dle sdělení Bytového družstva Krynická výše nesplacené anuity (částka spojená s výstavbou či pořízením bytového domu) na družstevním bytě č. 504/4 ke dni 15.5.2018 činí 0,- Kč. Dle místního šetření a dle dostupných podkladových materiálů na dražených členských právech a povinnostech nejsou žádné závady, které nezaniknou dražbou. V souladu s platnými právními předpisy a se stanovami Bytového družstva Krynická může být členem družstva, tj. i dražitelem pouze zletilá fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky. Dražitelé nemohou být právnické osoby. Spoluvlastnictví družstevního podílu je vyloučeno. Toto se netýká společného jmění manželů.
Dražba 1/2 bytu v Praze (Řepy) -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Dražba 1/2 bytu v Praze (Řepy)
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2021-03-22 14:00:00
Místo konání:www.portaldrazeb.cz
Odhadní cena:1745000
Vyvolávací cena:1163334
Dražební jistota:150000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 446/19-62
Detail:
NemovitostDražba 1/2 bytu v Praze (Řepy)
Katastrální území
Popis nemovitostiJedná se o ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 nemovité věci - jednotky č. 1085/8 v budově č.p. 1083, 1084, 1085, příslušející k části obce Řepy, na pozemcích p.č. 1142/3, p.č. 1142/4 a p.č. 1142/5, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemkům v rozsahu 738/65834, vše zapsané na listu vlastnictví č. 3530 a listu vlastnictví č. 1187, vše v k.ú. Řepy, obec Praha, okres Hlavní město Praha, která se nachází ve III. nadzemním podlaží výše uvedeného panelového, podsklepeného, typového, bytového domu celkem s dvanácti nadzemními podlažími. Objekt je vybaven osobním výtahem. Objekt je situován v zastavěné části obce, a to na ulici Zrzavého. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad a hloubkovou kanalizaci. Ve městě Praha je možné napojení na kompletní inženýrské sítě. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 1142/74, který je ve vlastnictví Hlavního města Prahy. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem a na veřejném parkovišti u objektu. Dle místního šetření a dle dostupných údajů byl objekt původně postaven v roce 1982. Přibližně v roce 2016 bylo provedeno zateplení objektu kontaktním zateplovacím systémem, byla provedena oprava výtahu, rekonstrukce stoupaček a původní okna byla vyměněna za nová včetně parapetů. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 3+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je situováno v původním prefabrikovaném umakartovém bytovém jádru. Vytápění jednotky je ústřední s dálkovým zdrojem. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná. Dle místního šetření, informací objednavatele a dle dalších dostupných podkladových materiálů nejsou s draženými nemovitými věcmi spojeny žádná práva či závady. Movité věci, které by tvořily příslušenství k oceňovaným nemovitým věcem, nejsou a nebyly zjištěny při místním šetření zpracovatele.
Dražba rodinného domu a pozemku v obci Újezd -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Dražba rodinného domu a pozemku v obci Újezd
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2019-03-05 13:00:00
Místo konání:www.okdrazby.cz
Odhadní cena:3360000
Vyvolávací cena:2240000
Dražební jistota:80000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 250/16
Detail:
NemovitostDražba rodinného domu a pozemku v obci Újezd
Katastrální území
Popis nemovitostiJedná se o přízemní zděný, nepodsklepený rodinný dům bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru velkého písmene „L“, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Újezd, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 148/3 - ostatní plocha a přes pozemek p.č. 715/37 - orná půda, které jsou ve vlastnictví: Obec Újezd, č. p. 34, 26761 Újezd. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plynové vedení, vlastní žumpu na vyvážení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele z roku 2011. Opotřebení je uvažováno lineární metodou při stáří 7 let a celkové životnosti 100 roků. Celkový stavebně technický stav a údržbu objektu uvažujeme jako stavba ve výborném stavu. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění. Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: - oplocení - drátěné pletivo na ocelových sloupcích, - zpevněná plocha - betonová dlažba, - žumpa, - přípojky IS. Dle místního šetření, informací objednavatele a dle dalších dostupných podkladových materiálů nejsou s draženými nemovitými věcmi spojeny žádná práva či závady, kromě níže uvedeného věcného břemene. Movité věci, které by tvořily příslušenství k předmětu ocenění, nejsou a nebyly zjištěny při místním šetření zpracovatele.
Dražba 1/6 orné půdy a zahrady v obci Všelibice -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Dražba 1/6 orné půdy a zahrady v obci Všelibice
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2019-06-27 13:00:00
Místo konání:www.okdrazby.cz
Odhadní cena:97246
Vyvolávací cena:64831
Dražební jistota:10000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 921/17-94
Detail:
NemovitostDražba 1/6 orné půdy a zahrady v obci Všelibice
Katastrální území
Popis nemovitostiJedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/6 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 770/7 - orná půda, pozemku p.č. 770/8 - orná půda a pozemku p.č. 789/4 - zahrada, vše v k.ú. Všelibice, obec Všelibice, okres Liberec. Pozemky p.č. 770/7 a p.č. 770/8 tvoří jednotný funkční celek, jsou situovány v západní části katastrálního území a jsou přístupné po veřejné, nezpevněné komunikaci na pozemku p.č. 1099/2 - ostatní plocha a přes nezpevněný pozemek p.č. 770/1 - orná půda, které jsou ve vlastnictví: Obec Všelebice, č.p. 65, 463 48 Všelibice. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Pozemek p.č. 789/4 se nachází v zastavěné, okrajové části obce Všelibice, v mírně sklonitém terénu a je přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 1100/3 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Všelebice, č.p. 65, 463 48 Všelibice. Na pozemku se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru a sloup elektrického vedení. Dle platného územního plánu obce Všelibice (zveřejněného na aktuálních www stránkách města Liberec) jsou pozemky vedeny v plochách: - p.č. 770/ 7 - „TTP - louky a pastviny“, - p.č. 770/ 8 - „TTP - louky a pastviny“, - p.č. 789/4 - návrhové plochy „plochy bydlení - bytové domy“. Ocenění je provedeno dle skutečného, zjištěného stavu. S nemovitými věcmi bylo zjištěno a prokázáno pachtovní právo svědčící ve prospěch Josefa Štěpána, bytem Všelibice 9, 463 48 Všelibice, na základě Pachtovní smlouvy ze dne 24.02.2014, které prodejem v dražbě nezanikne. Žádná věcná břemena, výměnky a nájemní práva, předkupní práva, která prodejem v dražbě nezaniknou, zjištěna nebyla.
Dražba orné půdy v obci Krásná Lípa -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Dražba orné půdy v obci Krásná Lípa
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2019-06-27 09:00:00
Místo konání:www.okdrazby.cz
Odhadní cena:389650
Vyvolávací cena:259767
Dražební jistota:40000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 1109/17
Detail:
NemovitostDražba orné půdy v obci Krásná Lípa
Katastrální území
Popis nemovitostiJedná se o ocenění nemovitých věcí sestávající z pozemku p.č. 549/5 - orná půda, v k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín, který je situován v centrální části katastrálního území s přístupem přes nezpevněný pozemek. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů. Na části pozemku se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Nájemní vztah k předmětu ocenění vznikl smlouvou o pronájmu nemovitostí, která byla uzavřena dne 29.3.2009, mezi vlastníkem oceňovaných nemovitostí a Petrem Dastychem, bytem Komenského 452/11, 407 46 Krásná Lípa. Podrobný rozsah nájemního práva je patrný z výše uvedené listiny, která je nedílnou součástí znaleckého posudku.
Dražba rodinného domu v obci Roztoky u Jilemnice -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Dražba rodinného domu v obci Roztoky u Jilemnice
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2018-12-13 14:00:00
Místo konání:www.okdrazby.cz
Odhadní cena:1930000
Vyvolávací cena:1286667
Dražební jistota:80000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 1177/17
Detail:
NemovitostDražba rodinného domu v obci Roztoky u Jilemnice
Katastrální území
Popis nemovitostiJedná se o přízemní, zřejmě nepodsklepený (nebylo možné přesně fyzicky zaměřit) rodinný dům ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Roztoky u Jilemnice, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese Roztoky u Jilemnice 49, 512 31 Roztoky u Jilemnice. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 2156 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro a obecní vodovod. Dle sdělení účastníka místního šetření a informací ČSÚ v obci Roztoky u Jilemnice je dále možné napojení na hloubkovou kanalizaci. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů a místního šetření z roku 1907. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých i dlouhodobých životností, které měly vliv na celkové prodloužení životnosti objektu. V objektu byla započata rekonstrukce, která ke dni ocenění není dokončena. Dle místního šetření byla vyměněna okna za nová plastová, byl proveden nový krov, včetně výměny nové střešní krytiny. Dále byla započata modernizace vnitřního vybavení objektu, která však ke dni ocenění není stavebně dokončena (z důvodu neumožnění prohlídky předmětu ocenění nebylo možné přesně identifikovat jednotlivé prvky rekonstrukcí). S ohledem na celkový technický stav, stáří, provedení a výše uvedené skutečnosti je opotřebení stanoveno odborným odhadem zpracovatele. Celkový stavebně technický stav a údržbu objektu uvažujeme jako podprůměrnou. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění. Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: Vedle rodinného domu vlevo (pohled ze zpevněné příjezdové komunikace) je situována přízemní, dřevěná vedlejší stavba se sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami; b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: - přípojky IS. Dle místního šetření, informací objednavatele a dle dalších dostupných podkladových materiálů nejsou s draženými nemovitými věcmi spojeny žádná práva či závady. Movité věci, které by tvořily příslušenství k předmětu ocenění, nejsou a nebyly zjištěny při místním šetření zpracovatele.
Dražba 2/6 pozemku v Praze-Kunraticích -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Dražba 2/6 pozemku v Praze-Kunraticích
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2018-12-13 10:00:00
Místo konání:www.okdrazby.cz
Odhadní cena:260000
Vyvolávací cena:173334
Dražební jistota:20000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 1420/17-43
Detail:
NemovitostDražba 2/6 pozemku v Praze-Kunraticích
Katastrální území
Popis nemovitostiJedná se o ideální spoluvlastnický podíl ve výši 2/6 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 2178/1 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Kunratice, č.p. 52, jiná st. (stavba stojí na pozemku p.č. 2178/1), vše v k.ú. Kunratice, obec Praha, okres Hlavní město Praha. Při místním šetření bylo pracovníkem znaleckého ústavu zjištěno, že výše uvedený objekt je v havarijním, stavebně technickém stavu (narušené svislé, vodorovné i střešní konstrukce). Dále je tedy předmětem vyhodnocení (v obvyklé hodnotě) pozemek p.č. 2178/1 (na stavební objekt je nahlíženo jako na příslušenství k pozemku p.č. 2178/1). Ocenění je provedeno dle zjištěného stavu. Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 2/6 k nemovité věci sestávající z pozemku p.č. 2178/1 - zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Kunratice, obec Praha, okres Hlavní město Praha, který je situován v zastavěné, okrajové části města Praha, místní části Kunratice. Pozemek je situován v rovinném terénu a je přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 2413/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1. Dle informací ČSÚ ve městě Praha je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Dle platného územního plánu města Praha je pozemek veden v plochách: „SV - všeobecně smíšené“. Informace získány z územního plánu města Praha, který je dostupný na aktuálních webových stránkách města. Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství pozemku: a) vedlejší stavby: Na pozemku p.č. 2178/1 - zastavěná plocha a nádvoří je situován objekt č.p. 52, jiná st. Jedná se o přízemní objekt ze smíšeného zdiva pod sedlovou střechou krytou plechovou pozinkovanou krytinou. Při místním šetření bylo pracovníkem znaleckého ústavu zjištěno, že výše uvedený objekt je v havarijním, stavebně-technickém stavu. Dle místního šetření, informací objednavatele a dle dalších dostupných podkladových materiálů nejsou s draženými nemovitými věcmi spojeny žádná práva či závady.
Dražba rodinného domu v obci Dolní Lánov -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Dražba rodinného domu v obci Dolní Lánov
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2018-12-13 09:00:00
Místo konání:www.okdrazby.cz
Odhadní cena:2650000
Vyvolávací cena:1766667
Dražební jistota:100000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 1673/14-102
Detail:
NemovitostDražba rodinného domu v obci Dolní Lánov
Katastrální území
Popis nemovitostiJedná se o rozestavěný rodinný dům, na pozemku p.č. St. 517 (LV č. 653), vše v k.ú. Dolní Lánov, obec Dolní Lánov, okres Trutnov. Při místním šetření bylo pracovníkem znaleckého ústavu zjištěno, že výše uvedený objekt je stavebně, technicky, provozně a funkčně dokončen a ke dni ocenění je trvale užíván. Evidenční stav staveb v katastru nemovitostí neodpovídá skutečnostem zjištěným při místním šetření. Ocenění je provedeno dle zjištěného stavu. Jedná se o přízemní, dřevěný, nepodsklepený rodinný dům s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou pozinkovaným plechem. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Dolní Lánov, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Parkování je možné ve vlastní garáži. Pozemek pod stavbou je ve vlastnictví jiného subjektu, proto není předmětem ocenění. Objekt leží v rovinném terénu a je přístupný po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 2804/2 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové a přes pozemek p.č. 1080/7 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví jiného subjektu (po právní stránce není zajištěn přístup). Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele 6 roků. Jedná se o novostavbu rodinného domu. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba ve výborném stavu. Opotřebení je uvažováno lineární metodou při celkové životnosti 100 roků. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění. Při místním šetření nebylo zjištěno příslušenství stavby hlavní, neboť pozemek je ve vlastnictví třetí osoby a není předmětem ocenění. Dle místního šetření, informací objednavatele a dle dalších dostupných podkladových materiálů nejsou s draženými nemovitými věcmi spojeny žádná práva či závady.
Dražba pozemků v obci Načeradec -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Dražba pozemků v obci Načeradec
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2018-11-19 13:00:00
Místo konání:www.okdrazby.cz
Odhadní cena:370000
Vyvolávací cena:246667
Dražební jistota:30000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 1434/17-55
Detail:
NemovitostDražba pozemků v obci Načeradec
Katastrální území
Popis nemovitostiJedná se o ocenění nemovitých věcí sestávající z pozemku p.č. St. 128 - zastavěná plocha a nádvoří,na pozemku stojí stavba: bez čp/če, zem. stav, bez LV, pozemku p.č. 2906 - ostatní plocha, pozemku p.č. 2910 - ostatní plocha a pozemku p.č. 2933 - ostatní plocha, vše v k.ú. Horní Lhota, obec Načeradec, okres Benešov. Při místním šetření bylo pracovníkem znaleckého ústavu zjištěno, že objekt bez čp/če - zem. stav, na pozemku p.č. St. 128 - zastavěná plocha a nádvoří již neexistuje. Evidenční stav katastru nemovitostí ani zákres v katastrální mapě neodpovídá skutečnostem zjištěným při místním šetření. Pozemky jsou situovány v odlehlé, jižní části katastrálního území, netvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 2879/1 - ostatní plocha, a dále po veřejné, nezpevněné komunikaci na pozemku p.č. 2935 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Městys Načeradec, Zámecké náměstí 152, 257 08 Načeradec. Na části pozemků se nachází náletové porosty plevelného charakteru. Ocenění je provedeno dle skutečného, zjištěného stavu.
Dražba domu v obci Žirovnice -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Dražba domu v obci Žirovnice
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2019-10-15 11:00:00
Místo konání:www.okdrazby.cz
Odhadní cena:1710000
Vyvolávací cena:684000
Dražební jistota:60000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 1434/17-124
Detail:
NemovitostDražba domu v obci Žirovnice
Katastrální území
Popis nemovitostiJedná se o nepodsklepený objekt ze smíšeného zdiva se dvěma nadzemními podlažími bez využitého podkroví pod sedlovou střechou s valbou krytou části taškou pálenou a z části eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části města Žirovnice, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese U Továrny 125, 394 68 Žirovnice. Parkování je možné na vlastním pozemku nebo na veřejném negarantovaném místě (komunikace). Pozemek leží v mírně sklonitém terénu a je přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 3644/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Město Žirovnice, Cholunská 665, 394 68 Žirovnice. Objekt je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace a obecní vodovod. Dle sdělení účastníka místního šetření a informací ČSÚ ve městě Žirovnice je dále možné napojení na plynové vedení. Objekt sestává ze tří bytových jednotek o velikosti 2+1 každá pravděpodobně s kompletním sociálním zařízením. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 70 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. S ohledem na celkový technický stav, stáří, provedení a výše uvedené skutečnosti je opotřebení stanoveno odborným odhadem zpracovatele. Celkový stavebně technický stav a údržbu objektu uvažujeme jako značně zhoršenou. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění. Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: Na přední obytnou část oceňovaného objektu vlevo navazuje zděný objekt bývalé trafostanice se dvěma nadzemními podlažími s pultovou střechou krytou plechovou krytinou. Na zadní obytnou část oceňovaného objektu vlevo navazuje hospodářský objekt ze smíšeného zdiva se dvěma nadzemními podlažími se sedlovou střechou krytou taškou pálenou a z části eternitovými šablonami. Na tento vepředu navazuje přízemní, zděná kůlna s pultovou střechou krytou pozinkovaným plechem, na kterou vpravo navazuje vedlejší stavba se dvěma nadzemními podlažími s plochou střechou krytou standardní krytinou. Na zadní část hospodářského objektu navazuje přízemní kůlna se sedlovou střechou krytou taškou pálenou a dále dvě přízemní kůlny s mírnou pultovou střechou krytou standardní krytinou. b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: - vrata z ocelové konstrukce, zpevněné plochy (asfaltové), přípojky IS.
Dražba 1/3 orné půdy a 1/2 ostatní plochy v obci Jankov -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Dražba 1/3 orné půdy a 1/2 ostatní plochy v obci Jankov
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2018-10-16 11:00:00
Místo konání:www.okdrazby.cz
Odhadní cena:174000
Vyvolávací cena:116000
Dražební jistota:20000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 856/17-47
Detail:
NemovitostDražba 1/3 orné půdy a 1/2 ostatní plochy v obci Jankov
Katastrální území
Popis nemovitostiJedná se o ocenění: I) ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 1714 - ostatní plocha, LV č. 346, v k.ú. Jankov, obec Jankov, okres Benešov. II) ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/3 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 1484/3 - orná půda, LV č. 572, v k.ú. Jankov, obec Jankov, okres Benešov. Pozemky jsou situovány v okrajové, zastavěné části obce Jankov, v mírně sklonitém terénu a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 1600/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5. Přes pozemky vede elektrické vedení. Dle informací ČSÚ v obci Jankov je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Dle platného územního plánu obce Jankov jsou pozemky zahrnuty v návrhových plochách jako: „SV - plochy smíšené obytné venkovské“. Informace získány z WWW stránek obce Jankov. Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství pozemku p.č. 1714, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: - zpevněná plocha betonová.
Dražba 1/3 pozemků - orné půdy a trvalého travnatého porostu v obci Okříšky -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Dražba 1/3 pozemků - orné půdy a trvalého travnatého porostu v obci Okříšky
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2018-10-16 10:00:00
Místo konání:www.okdrazby.cz
Odhadní cena:43000
Vyvolávací cena:28667
Dražební jistota:5000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 944/12-117
Detail:
NemovitostDražba 1/3 pozemků - orné půdy a trvalého travnatého porostu v obci Okříšky
Katastrální území
Popis nemovitostiJedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/3 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 792/2 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 793/1 - orná půda a pozemku p.č. 794/2 - orná půda, vše v k.ú. Okříšky, obec Okříšky, okres Třebíč, které jsou situovány v jihovýchodní okrajové části katastrálního území a tvoří funkční celek s přístupem po nezpevněných pozemcích Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Ocenění je provedeno dle skutečného, zjištěného stavu.
Dražba 1/48 rodinného domu se zahradou v obci Zeleneč -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Dražba 1/48 rodinného domu se zahradou v obci Zeleneč
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2018-10-16 09:00:00
Místo konání:www.okdrazby.cz
Odhadní cena:55000
Vyvolávací cena:36667
Dražební jistota:5000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 2536/15-101
Detail:
NemovitostDražba 1/48 rodinného domu se zahradou v obci Zeleneč
Katastrální území
Popis nemovitostiJedná se o přízemní, zděný, nepodsklepený rodinný dům (podíl 1/48) bez využitého podkroví pod sedlovou střechou s polovalbou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka nachází se v zastavěné, okrajové části obce Zeleneč, v řadové zástavbě jako řadový krajní. Předmět ocenění se nachází na adrese: Dunajevského 219/6, 250 91 Zeleneč. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří jednotný funkční celek s přístupem po veřejné zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 111/11 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: OBEC ZELENEČ, Kasalova 467, 25091 Zeleneč. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 80 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba ve špatném stavu (předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav). Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění. Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: - oplocení - drátěné pletivo v kovových rámech na ocelových sloupcích a betonové podezdívce - vlnitý pozinkovaný plech na ocelových sloupcích - kovová vrata s drátěným pletivem v kovovém rámu - kovová vrátka s drátěným pletivem v kovovém rámu - přístupový chodník - betonový - přípojky IS.
Dražba 1/4 rodinného domu s pozemky v Úvalech -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Dražba 1/4 rodinného domu s pozemky v Úvalech
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2018-07-24 11:00:00
Místo konání:www.okdrazby.cz
Odhadní cena:830000
Vyvolávací cena:553334
Dražební jistota:80000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 146 ED 2/17-5
Detail:
NemovitostDražba 1/4 rodinného domu s pozemky v Úvalech
Katastrální území
Popis nemovitostiRodinný dům s pozemky se nachází v širším centru města v téměř plné zástavbě samostatně stojících rodinných domů cca 500 m od centra města, v zastavěné části. Občanská vybavenost je v docházkové vzdálenosti. Vlastní objekt je odsazen cca 4 m od místní komunikace, v nepravidelné husté zástavbě, rodinných domů a bytovek na rovinatém terénu s velmi mírným sklonem k jihu. Přístup je z asfaltové komunikace. Na vlastním pozemku jsou za oplocením se zděnou kamennou podezdívkou, brankou a vjezdovou bránou zpevněné plochy, venkovní úpravy obvyklého rozsahu pro podobné nemovité věci. Terén je ve velmi mírném sklonu k jihu. Pozemky tvořící s objektem funkční celek mají tvar kosodélníku. Objekt je postaven jako samostatně stojící v jižní části pozemku, má valbovou členitou střechu. Jedná se o rodinný dům užívaný k bydlení. Objekt má jedno podzemní podlaží, jedno nadzemní a podkroví. Nemovitost je oplocena. Oplocení je v jižní části z kamenné podezdívky, zděné sloupky jsou u branky a brány, jinak jsou na podezdívce na ocelových sloupcích a osazeny pletivové dílce. Další strany oplocení jsou pletivem na ocelové sloupky. Vstup do objektu je z jihu přístavbou schodiště a zádveří na východní straně. Jedná se o zděný, dvoupodlažní objekt s podkrovím. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka s přístavbou vstupu na východní straně. Parkování u nemovitosti je možné na vlastním pozemku, nebo na veřejném pozemku jižně od nemovitosti. Dům je napojen na inženýrské sítě: Elektro v zemi. Veřejný vodovod (5m), plyn je v dosahu. Kanalizace je rovněž v dosahu. Na pozemku je vlastní studna. K zastávce autobusu je vzdálenost do 500 m. Objekt je užíván k bydlení. Údržba je prováděna podstandardně, nemovitost je ve zhoršeném technickém stavu. Provedené materiály a konstrukce jsou z větší části dožité. Na vlastním objektu jsou zjevné drobné trhliny ve zdivu. Předpokládaná dispozice: 1. PP: sklep, provozní místnosti, 1. NP: schodiště, vstupní zádveří, chodba, kuchyň, koupelna, WC, pokoj, podkroví: schodiště, chodba, 2-3 pokoje, terasa, půda. !!!DRUHÝ PODÍL 3/4 NA DRAŽENÝCH NEMOVITÝCH VĚCECH JE PŘEDPOKLÁDÁN K DRAŽBĚ V RÁMCI INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ SP.ZN. KSPH 64 INS 10417/2016!!! Z listu vlastnictví 102 u dražených nemovitých věcí vyplývá, že na předmětu dražby váznou věcná břemena užívání, avšak obě věcná břemena užívání již zanikla, jelikož obě osoby zemřely!!! Tj. na předmětu dražby tak neváznou právní závady, které by prodejem v dražbě nezanikly.
Dražba 1/2 chaty s pozemky v Úvalech -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Dražba 1/2 chaty s pozemky v Úvalech
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2018-07-24 10:00:00
Místo konání:www.okdrazby.cz
Odhadní cena:764000
Vyvolávací cena:509334
Dražební jistota:50000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 146 ED 2/17-4
Detail:
NemovitostDražba 1/2 chaty s pozemky v Úvalech
Katastrální území
Popis nemovitostiOceňovaná 1/2 chaty s pozemky se nachází v širším centru města Úvaly v téměř plné zástavbě samostatně stojících rodinných domků cca 500 m od centra města, v zastavěné části. Občanská vybavenost je v docházkové vzdálenosti. Vlastní objekt je odsazen cca 45 m od místní komunikace, v nepravidelné husté zástavbě, rodinných domků, a bytovek na rovinatém terénu s velmi mírným sklonem k jihu. Přístup je z asfaltové komunikace. Zpevněné plochy, venkovní úpravy jsou minimální. Terén je ve velmi mírném sklonu k jihu. Pozemky tvořící s objektem funkční celek mají tvar kosodélníku. Objekt je postaven jako samostatně stojící v jižní části pozemku, má sedlovou střechu. Jedná se o zahradní chatu dřevěné konstrukce. Objekt má jedno nadzemní podlaží. Nemovitost je oplocena. Oplocení je v severní části z kamenné podezdívky, zděné sloupky jsou u branky a brány, jinak jsou na podezdívce na ocelových sloupcích a osazeny pletivové dílce. Další strany oplocení jsou pletivem na ocelové sloupky. Na pozemku jsou okrasné a ovocné dřeviny. Jedná se o zahradní domek dřevěné konstrukce. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka. Parkování u nemovitosti je možné na vlastním pozemku, nebo na veřejném pozemku severně od nemovitosti. Sítě u pozemku: Elektro v zemi. Veřejný vodovod (5m), plyn je na pozemku. Kanalizace je rovněž v dosahu. Na pozemku je vlastní studna. K zastávce autobusu je vzdálenost do 500 m. Objekt je užíván v souladu s účelem zapsaným v katastru. Dále se na pozemku v jeho severovýchodní části nachází montovaný přístřešek bez základů. !!!DRUHÝ PODÍL 1/2 NA DRAŽENÝCH NEMOVITÝCH VĚCECH JE PŘEDPOKLÁDÁN K DRAŽBĚ V RÁMCI INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ SP.ZN. KSPH 64 INS 10417/2016!!!
Dražba bytu ve Vršovicích -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info:
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2018-06-07 09:30:00
Místo konání:www.okdrazby.cz
Odhadní cena:4330000
Vyvolávací cena:2886667
Dražební jistota:500000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 802/15-177
Detail:
NemovitostDražba bytu ve Vršovicích
Katastrální území
Popis nemovitostiJedná se o jednotku č. 1066/2 v budově č.p. 1064, č.p. 1065, č.p. 1066, č.p. 1067, příslušející k části obce Vršovice, na pozemku p.č. 1847/2, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a k pozemkům p.č. 1847/2, p.č. 1847/6 a p.č. 1847/7, vše v rozsahu 619/57637, vše zapsané na listu vlastnictví č. 11305 a listu vlastnictví č. 9364, vše v k.ú. Vršovice, obec Praha, okres Hlavní město Praha, která se nachází v I. nadzemním podlaží výše uvedeného zděného, podsklepeného, bytového domu celkem se šesti nadzemními podlažími. Objekt je vybaven osobním výtahem. Objekt je situován v zastavěné části obce, a to na ulici Jerevanská. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 1852/35, který je ve vlastnictví Hlavního města Praha. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem. V roce 2002 byla provedena výměna střešní krytiny včetně žlabů a svodů a dále byla provedena výměna původních oken za nová okna plastová zdvojená. V roce 2007 byla provedena výměna stoupacího vedení. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 2+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je uvažováno jako standardní. Vytápění jednotky je ústřední s dálkovým zdrojem. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná. Pozemek p.č. 1847/6 - ostatní plocha, a pozemek p.č. 1847/7 - ostatní plocha, tvoří s výše uvedeným bytovým domem jednotný funkční celek. Na pozemcích jsou situovány venkovní úpravy - dlážděné přístupové chodníky, betonové schody do domu se zábradlím. Dle místního šetření, informací objednavatele a dle dalších dostupných podkladových materiálů nejsou s draženými nemovitými věcmi spojeny žádná práva či závady. Movité věci, které by tvořily příslušenství k oceňovaným nemovitým věcem, nejsou a nebyly zjištěny při místním šetření zpracovatele.
Dražba 1/8 zemědělské usedlosti (domu s pozemky) Neveklov -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Dražba 1/8 zemědělské usedlosti (domu s pozemky) Neveklov
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2018-05-24 09:00:00
Místo konání:www.okdrazby.cz
Odhadní cena:60000
Vyvolávací cena:40000
Dražební jistota:10000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:
Usnesení:

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 146 EX 717/14
Detail:
NemovitostDražba 1/8 zemědělské usedlosti (domu s pozemky) Neveklov
Katastrální území
Popis nemovitostiObjekt je veden v katastru jako zemědělská usedlost, objekt podsklepený, základy domu jsou kamenné. Zdivo objektu je smíšené - cihelné a kamenné tl. 45-50 cm, bez zateplení. Strop trámový. Střešní konstrukce je dřevěný vázaný sedlový krov. Střešní krytina je z tenkých cementových tašek. Klempířské konstrukce jsou částečné z pozinku. Vnitřní omítky jsou, štukové hladké. Fasáda je štuková hladká. Dveře v objektu dřevěné náplňové do dřevěných zárubní. Okna jsou dřevěné dvojité špaletové, střešní okna nejsou. Podlahy v 1. NP dřevěné prkenné, betonové s PVC. V ostatních místnostech běžná dlažba. Vytápění objektu je lokální na tuhá paliva. Elektroinstalace je světelná a motorová s automatickými jističi. Bleskosvod není proveden. Vnitřní vodovod je v provedení studená. Ohřev vody kotlem na tuhá paliva v koupelně. Plyn není zaveden. Kanalizace je svedena ze všech zařizovacích předmětů jímky. Kuchyň vybavená kamny na tuhá paliva. Technický stav objektu je zhoršený. Údržba není prováděna, stáří původního objektu je více než 100 let. Objekt pochází z roku 1900. Příslušenstvím stavby je stodola, chlévy, vedlejší stavba a pozemky vč. lesních pozemků.
Pozemky v Praze Stodůlkách -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info:
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2018-03-05 08:00:00
Místo konání:www.okdrazby.cz
Odhadní cena:5250000
Vyvolávací cena:3500000
Dražební jistota:700000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:
Usnesení:

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 2495/15-95
Detail:
NemovitostPozemky v Praze Stodůlkách
Katastrální území
Popis nemovitostiJedná se o ocenění nemovitých věcí sestávající z pozemku p.č. 2424/4 - ostatní plocha a pozemku p.č. 2425/4 - zahrada, vše v k.ú. Stodůlky, obec Praha, okres Hlavní město Praha, které jsou situovány v okrajové, zastavěné části města Praha, v místní části Stodůlky. Pozemky jsou situovány v mírně sklonitém terénu, tvoří funkční celek s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 2405 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1. Dle informací ČSÚ ve městě Praha je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Dle platného územního plánu města Praha jsou pozemky zahrnuty v plochách jako: „čistě obytné“. Informace získány z www stránek města Praha. Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství pozemku: a) vedlejší stavby: Na pozemku se nachází torzo vedlejší stavby bez zastřešení. b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: - oplocení - zděná zídka - oplocení - textilní krytina na ocelových sloupcích - kovová vrata - kovová vrátka.
Družstevní podíl s právem užívání bytu o velikosti 1+0 ve Snědovicích -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Družstevní podíl s právem užívání bytu o velikosti 1+0 ve Snědovicích
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2018-02-06 13:00:00
Místo konání:www.okdrazby.cz
Odhadní cena:202550
Vyvolávací cena:135034
Dražební jistota:30000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 655/15-59
Detail:
NemovitostDružstevní podíl s právem užívání bytu o velikosti 1+0 ve Snědovicích
Katastrální území
Popis nemovitostiJedná se o ocenění členských práv a povinností člena Stavebního bytového družstva Litoměřice, Novobranská 135/10, 412 01 Litoměřice, IČO: 00227684, s právem užívání družstevního bytu č. 17 v budově č.p. 78, příslušející k části obce Sukorady, na pozemku p.č. St. 82, budova zapsaná na listu vlastnictví č. 377, vše v k.ú. Sukorady, obec Snědovice, okres Litoměřice, který se nachází ve II. nadzemním podlaží výše uvedeného zděného, podsklepeného, bytového domu celkem se třemi nadzemními podlažími. Objekt není vybaven žádným výtahem. Objekt je situován v zastavěné části obce Sukorady, která není s centrem obce stavebně srostlá (cca 6 km). Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad a vlastní čističku odpadních vod. Objekt je přístupný z pozemku p.č. 100, který je ve vlastnictví obce Snědovice. Pozemek pod objektem p.č. St. 82 (LV č. 377) je ve vlastnictví Stavebního bytového družstva Litoměřice. Parkování je možné na pozemku u bytového domu. Dle místního šetření a dle dostupných údajů byl objekt původně postaven v roce 1973. V roce 2009 byla provedena výměna původních oken za nová okna plastová a výměna žlabů a svodů. Družstevní byt je dispozičně řešen jako 1+0 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je uvažováno jako standardní. Vytápění jednotky je lokální elektrickými přímotopy. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná. SOUČÁSTÍ PODÍLU JE ROVNĚŽ SKLEPNÍ KÓJE O VELIKOSTI 6,9 M2. V souladu se stanovami Stavebního bytového družstva Litoměřice může být členem družstva, tj. i dražitelem pouze zletilá fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky. Dražitelé nemohou být právnické osoby. Spoluvlastnictví je vyloučeno.
Dražba rodinného domu v obci Řehenice -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Dražba rodinného domu v obci Řehenice
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2022-04-05 10:00:00
Místo konání:www.portaldrazeb.cz
Odhadní cena:2060000
Vyvolávací cena:1373334
Dražební jistota:250000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby:

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 561/21-40
Detail:
NemovitostDražba rodinného domu v obci Řehenice
Katastrální území
Popis nemovitostiJedná se o přízemní, zděný, nepodsklepený rodinný dům s využitým podkrovím pod sedlovou střechou s polovalbou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Řehenice, v řadové zástavbě jako řadový koncový. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 538/37 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví státu a přes pozemek p.č. 463/131 - orná půda, který je ve vlastnictví jiného subjektu (přístup právně nezajištěn). Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 120 m od předmětu ocenění. Dle informací ČSÚ v obci Řehenice je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 4+kk s kompletním sociálním zařízením. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele z roku 2004. Ke dni ocenění nebylo objednavatelem ani povinným předloženo žádné kolaudační rozhodnutí ani rozhodnutí o užívání stavby. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako velmi dobrou.
Dražba 1/2 zahrady v obci Svídnice u Slatiňan - ODROČENO NA NEURČITO Odročeno na neurčito
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info:
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2018-02-06 10:00:00
Místo konání:www.okdrazby.cz
Odhadní cena:30000
Vyvolávací cena:20000
Dražební jistota:5000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby:
Spisová značka:146 Ex 146 EX 680/15
Detail:
NemovitostDražba 1/2 zahrady v obci Svídnice u Slatiňan - ODROČENO NA NEURČITO
Katastrální území
Popis nemovitostiJedná se o ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 231/40 - zahrada, vše v k.ú. Svídnice u Slatiňan, obec Svídnice, okres Chrudim, který je situován v okrajové, zastavěné části obce Svídnice. Pozemek je situovaný v rovinném terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci, na pozemku p.č. 597/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice, přes pozemek p.č. 597/5 - ostatní plocha a přes pozemek p.č. 231/47 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Obec Svídnice, č. p. 99, 53824 Svídnice. Dle informací ČSÚ v obci Svídnice je možné napojení na tyto inženýrské sítě elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Dle platného územního plánu obce Svídnice je pozemek zahrnut v plochách zastavitelného území - bydlení v rodinných domech - venkovské. Informace získány z www stránek obce. Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství pozemku, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: - oplocení - dřevěné latě na ocelových sloupcích a betonové podezdívce, - drátěné pletivo na ocelových sloupcích a betonové podezdívce.
Dražba rodinného domu Dřevčice -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info:
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2018-04-10 10:00:00
Místo konání:www.okdrazby.cz
Odhadní cena:400000
Vyvolávací cena:266667
Dražební jistota:80000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:
Usnesení:
Opravné usnesení:

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby:
Spisová značka:146 Ex 146 EX 802/15
Detail:
NemovitostDražba rodinného domu Dřevčice
Katastrální území
Popis nemovitostiJedná se o nepodsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva se dvěma nadzemními podlažími bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části města Dubá, v místní části Dřevčice, jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese Dřevčice 2, 472 01 Dubá - Dřevčice. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 1145/10 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, Liberec IV-Perštýn, 46001 Liberec a přes pozemek p.č. 1145/8 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Město Dubá, Masarykovo náměstí 138/1, 47141 Dubá. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod. Dle sdělení účastníka místního šetření ve městě Dubá je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: hloubková kanalizace, plynové vedení.
1/4 rodinného domu v Chudíři Zrušeno
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: 1/4 rodinného domu v Chudíři
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2017-09-26 11:00:00
Místo konání:www.okdrazby.cz
Odhadní cena:21000
Vyvolávací cena:14000
Dražební jistota:3000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby:

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 428/16-64
Detail:
Nemovitost1/4 rodinného domu v Chudíři
Katastrální území
Popis nemovitostiJedná se o přízemní, dřevěný, zřejmě nepodsklepený (nebylo možné přesně fyzicky zaměřit) rodinný dům bez využitého podkroví pod sedlovou střechou s polovalbami krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, vnitřní části obce Chudíř, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese Chudíř 10, 294 45 Chudíř. Parkování je možné ve vlastní garáži. Pozemek leží v mírně sklonitém terénu a je přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 603 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro a plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele více než 80 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako - stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav).
Byt o velikosti 3+kk v Praze Pitkovicích Zrušeno
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Byt o velikosti 3+kk v Praze Pitkovicích
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2017-09-26 10:00:00
Místo konání:www.okdrazby.cz
Odhadní cena:4084640
Vyvolávací cena:2723094
Dražební jistota:250000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby:

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 1164/16-64
Detail:
NemovitostByt o velikosti 3+kk v Praze Pitkovicích
Katastrální území
Popis nemovitostiJedná se o jednotku č. 269/16 v budově č.p. 269, příslušející k části obce Pitkovice, na pozemku p.č. 6/5, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a k pozemkům p.č. 6/5, p.č. 6/12, p.č. 6/13 a p.č. 238/116, vše v rozsahu 715/19447, a dále ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 715/38894 k pozemku p.č. 6/14 - ostatní plocha, vše zapsané na listech vlastnictví č. 2951, č. 2851 a č. 2852, vše v k.ú. Pitkovice, obec Praha, okres Hlavní město Praha. Jednotka se nachází ve III. nadzemním podlaží výše uvedeného podsklepeného, bytového domu celkem se čtyřmi nadzemními podlažími. Objekt je betonové konstrukce s vyzdívanými příčkami. Objekt je vybaven osobním výtahem. Objekt je situován v zastavěné části obce, a to na ulici Pýchavková. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 238/83, který je ve vlastnictví Hlavního města Praha.Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem a na vlastním garážovém stání. Dle místního šetření a dle dostupných údajů byl objekt původně postaven v roce 2009. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 3+kk s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je uvažováno jako standardní. Vytápění jednotky je uvažováno jako ústřední. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná. Pozemky p.č. 6/12 - ostatní plocha, p.č. 6/13 - ostatní plocha, p.č. 238/116 - ostatní plocha, a p.č. 6/14 - ostatní plocha, tvoří s výše uvedeným bytovým domem jednotný funkční celek. Na pozemcích jsou situovány venkovní úpravy - dlážděné přístupové chodníky a vjezd do domu, dále dlážděná parkovací stání, dále betonová opěrná zeď, betonové schody s ocelovým zábradlím, oplocení - drátěné pletivo v ocelových sloupcích s betonovou podezdívkou. Pozemek p.č. 238/116 - ostatní plocha, je užíván jako místo pro nádoby na komunální odpad.
Orná půda v obci Libčice nad Vltavou -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Orná půda v obci Libčice nad Vltavou
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2018-12-13 11:00:00
Místo konání:www.okdrazby.cz
Odhadní cena:595000
Vyvolávací cena:238000
Dražební jistota:50000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:
Usnesení:

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 1109/16-85
Detail:
NemovitostOrná půda v obci Libčice nad Vltavou
Katastrální území
Popis nemovitostiJedná se o nemovité věci sestávající z pozemku p.č. 583/2 - orná půda, vše v k.ú. Letky, obec Libčice nad Vltavou, okres Praha-západ, který je situovaný v odlehlé části města Libčice nad Vltavou. Pozemek je situovaný v mírně sklonitém terénu s přístupem po veřejné zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 521/1 - ostatní plocha, přes pozemek p.č. 582/8 - ostatní plocha, pozemek p.č. 582/14 - ostatní plocha, pozemek p.č. 582/15 - ostatní plocha, pozemek p.č. 563/18 - ostatní plocha a pozemek p.č. 563/1 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5. Dle informací ČSÚ v obci Libčice nad Vltavou je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Dle platného územního plánu města Libčice nad Vltavou je pozemek veden takto: - p.č. 583/2 - část cca 2.395 m2 - návrh „OV - občanské (veřejné) vybavení - p.č. 583/2 - část cca 1.104 m2 - „ZM - ostatní mimolesní zeleň (přírodního charakteru)“ Informace získány z územního plánu města Libčice nad Vltavou, který je dostupný na aktuálních webových stránkách obce s rozšířenou působností Černošice. Na pozemku se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: - zpevněná plocha - panelová
Lesy v obci Soutice -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Lesy v obci Soutice
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2017-09-19 13:00:00
Místo konání:www.okdrazby.cz
Odhadní cena:580000
Vyvolávací cena:386667
Dražební jistota:80000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 789/16-60
Detail:
NemovitostLesy v obci Soutice
Katastrální území
Popis nemovitostiPředmětem ocenění je soubor 3 svažitých pozemků s lesním porostem svažujících se ke Štěpanovskému potoku o celkové výměře 35877 m2. Jedná se o pozemky západní orientace lesního porostu navazující na ostatní lesní porosty jiných vlastníků svažující se ke Štěpanovskému potoku s velmi obtížným přístupem. Pozemek parc. č. 1087 a parc. č. 1088 navazujíc na sebe a pozemek 1097 je vzdálený. V lesních porostech jsou částečně holiny bez porostů. Pozemky se nachází na východním vzdáleném okraji obce Štěpanovská Lhota bez občanské vybavenosti náležící k městu Trhový Štěpánov bez možnosti bezproblémového přístupu, který je omezen Štěpanovským potokem. Skladba lesních porostů je velmi rozmanitá s největším zastoupením ploch smrky, borovice, duby, buky a modříny.
1/3 orné půdy v obci Dolní Hbity -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: 1/3 orné půdy v obci Dolní Hbity
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2017-09-19 11:00:00
Místo konání:www.okdrazby.cz
Odhadní cena:310000
Vyvolávací cena:206667
Dražební jistota:40000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 1029/16-57
Detail:
Nemovitost1/3 orné půdy v obci Dolní Hbity
Katastrální území
Popis nemovitostiJedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/3 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 67/8 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 67/15 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 67/29 - orná půda, pozemku p.č. 67/32 - orná půda, pozemku p.č. 67/35 - orná půda, pozemku p.č. 190/12 - ostatní plocha, pozemku p.č. 190/26 - orná půda, pozemku p.č. 190/27 - orná půda, pozemku p.č. 194/9 - orná půda, pozemku p.č. 207/3 - ostatní plocha, pozemku p.č. 207/8 - orná půda a pozemku p.č. 207/9 - ostatní plocha, vše v k.ú. Káciň, obec Dolní Hbity, okres Příbram. Pozemek p.č. 67/8 - trvalý travní porost, pozemek p.č. 67/15 - trvalý travní porost, pozemek p.č. 67/29 - orná půda, pozemek p.č. 67/32 - orná půda a pozemek p.č. 67/35 - orná půda jsou situovány v severozápadní části katastrálního území a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po veřejné nezpevněné komunikaci na pozemku p.č. 637 - ostatní plocha a přes pozemek p.č. 632 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Obec Milín, 11. května 27, 26231 Milín. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 50 m od předmětu ocenění. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemku p.č. 67/8 - trvalý travní porost a pozemku p.č. 67/15 - trvalý travní porost se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Pozemek p.č. 190/12 - ostatní plocha, pozemek p.č. 190/26 - orná půda, pozemek p.č. 190/27 - orná půda, pozemek p.č. 194/9 - orná půda, pozemek p.č. 207/3 - ostatní plocha, pozemek p.č. 207/8 - orná půda a pozemek p.č. 207/9 - ostatní plocha jsou situovány v západní části katastrálního území a tvoří jednotný funkční celek s přístupem přes nezpevněné pozemky. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemku p.č. 194/9 - orná půda, pozemku p.č. 190/12 - ostatní plocha, pozemku p.č. 207/3 - ostatní plocha a pozemku p.č. 207/8 - orná půda se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.
Chata v obci Praha Dubeč -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Chata v obci Praha Dubeč
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2017-09-19 10:00:00
Místo konání:www.okdrazby.cz
Odhadní cena:35000
Vyvolávací cena:23334
Dražební jistota:5000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 803/16-53
Detail:
NemovitostChata v obci Praha Dubeč
Katastrální území
Popis nemovitostiJedná se o přízemní, dřevěný, nepodsklepený (nebylo možno přesně fyzicky zaměřit) objekt rodinné rekreace s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou plechovou krytinou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru čtverce, nachází se v zastavěné, okrajové části města Praha, v chatové oblasti jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Slatiny ev.č. 114, 107 00 Praha-Dubeč. Pozemek pod stavbou je ve vlastnictví jiného subjektu. Předmět ocenění je přístupný po částečně zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 1686/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110 00 Praha 1 a dále po nezpevněné komunikaci na pozemku p.č. 1685/1 - zahrada, který je ve vlastnictví jiného subjektu (přístup právně nezajištěn). Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 150 m od předmětu ocenění. Dle informací ČSÚ ve městě Praha je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 40 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav). Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.
1/2 bytu v Kladně -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: 1/2 bytu v Kladně
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2017-09-12 11:00:00
Místo konání:www.okdrazby.cz
Odhadní cena:820000
Vyvolávací cena:546667
Dražební jistota:150000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 983/16-71
Detail:
Nemovitost1/2 bytu v Kladně
Katastrální území
Popis nemovitostiJedná se o ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 nemovité věci - jednotky č. 1180/10 v budově č.p. 1179, č.p. 1180, č.p. 1181, příslušející k části obce Kladno, na pozemku p.č. 651/1, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemku v rozsahu 329/10000, vše zapsané na listu vlastnictví č. 19130 a listu vlastnictví č. 19119, vše v k.ú. Kladno, obec Kladno, okres Kladno, která se nachází v podkroví výše uvedeného zděného, podsklepeného, bytového domu celkem se čtyřmi nadzemními podlažími a využitým podkrovím. Objekt není vybaven žádným výtahem. Objekt je situován v zastavěné části obce, a to na ulici Čs. armády. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 655, který je ve vlastnictví Statutárního města Kladno. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem. V roce 2010 byla provedena výměna střešní krytiny včetně žlabů a svodů, původních oken za nová okna plastová zdvojená a dále rekonstrukce výměníkové stanice. V roce 2017 byla provedena výměna stoupacího vedení. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 2+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je uvažováno jako standardní. Vytápění jednotky je ústřední s dálkovým zdrojem. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná.
Rodinný dům v obci Budyně nad Ohří Odročeno na neurčito
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Rodinný dům v obci Budyně nad Ohří
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2017-06-20 14:00:00
Místo konání:www.okdrazby.cz
Odhadní cena:580000
Vyvolávací cena:386667
Dražební jistota:80000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby:
Spisová značka:146 Ex 802/16-121
Detail:
NemovitostRodinný dům v obci Budyně nad Ohří
Katastrální území
Popis nemovitostiJedná se o přízemní, nepodsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části města Budyně nad Ohří, v řadové zástavbě jako řadový krajní. Předmět ocenění se nachází na adrese: Zahradní 242, 411 18 Budyně nad Ohří. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 1145/15 - ostatní plocha, p.č. 612/14 - ostatní plocha, p.č. 612/116 - ostatní plocha, p.č. 612/115 - ostatní plocha, p.č. 612/114 - ostatní plocha a p.č. 612/110 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Město Budyně nad Ohří, Mírové náměstí 65, 41118 Budyně nad Ohří. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení, studnu. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 3+1 s kompletním sociálním zařízením. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 90 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých i dlouhodobých životností. V roce 1966 byla provedena přístavba vstupní části k původnímu objektu a v roce 1991 byly opraveny fasádní omítky. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba ve špatném stavu (předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav). Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění. Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: Vedle rodinného domu, vlevo (pohled z ulice), se nachází vedlejší stavba pod pultovou střechou krytou taškou pálenou, na kterou navazuje vedlejší stavba pod pultovou střechou krytou vlnitým eternitem. Za rodinným domem, dále, se nachází vedlejší stavba pod pultovou střechou krytou vlnitým eternitem, která je určená k chovu drobného domácího zvířectva. Vlevo od této je situována ocelová kůlna pod pultovou střechou krytou standardní krytinou. b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: - oplocení - drátěné pletivo v kovových rámech na ocelových sloupcích a betonové podezdívce - oplocení - drátěné pletivo na ocelových sloupcích - kovová vrata - přístupový chodník betonový - studna - zemní sklep - přípojky IS
1/3 rodinného domu v obci Budyně nad Ohří Odročeno na neurčito
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: 1/3 rodinného domu v obci Budyně nad Ohří
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2017-06-20 10:00:00
Místo konání:www.okdrazby.cz
Odhadní cena:155000
Vyvolávací cena:103334
Dražební jistota:25000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby:
Spisová značka:146 Ex 802/16 - 116
Detail:
Nemovitost1/3 rodinného domu v obci Budyně nad Ohří
Katastrální území
Popis nemovitostiJedná se o přízemní, nepodsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části města Budyně nad Ohří, v řadové zástavbě jako řadový krajní. Předmět ocenění se nachází na adrese: Zahradní 241, 411 18 Budyně nad Ohří. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 1445/15 - ostatní plocha a p.č. 612/14 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Město Budyně nad Ohří, Mírové náměstí 65, 41118 Budyně nad Ohří. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení, studnu. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 3+1 s podstandardním sociálním zařízením. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 90 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých i dlouhodobých životností. V letech 1950 až 1960 byla provedena přístavba zadní, pravé části objektu. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba ve špatném stavu (předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav). Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění. Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: Za rodinným domem, vpravo (pohled z ulice), se nachází vedlejší stavba pod pultovou střechou krytou taškou pálenou. b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: - oplocení - drátěné pletivo v kovových rámech na ocelových sloupcích - oplocení - zděná zídka - kovová vrata - kovová vrátka - přístupový chodník betonový - studna - přípojky IS
Pozemky v obci Bílé Podolí Odročeno
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Pozemky v obci Bílé Podolí
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2017-06-20 13:00:00
Místo konání:www.okdrazby.cz
Odhadní cena:97000
Vyvolávací cena:64667
Dražební jistota:20000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:
Usnesení:

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby:
Spisová značka:146 Ex 146 ED 1/17-18
Detail:
NemovitostPozemky v obci Bílé Podolí
Katastrální území
Popis nemovitostiJedná se o obhospodařované pozemky jako orná půda.
Rodinný dům v obci Bílé Podolí Odročeno
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Rodinný dům v obci Bílé Podolí
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2017-06-20 14:00:00
Místo konání:www,okdrazby.cz
Odhadní cena:430000
Vyvolávací cena:286667
Dražební jistota:50000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:
Usnesení:

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby:
Spisová značka:146 Ex 146 ED 1/17-19
Detail:
NemovitostRodinný dům v obci Bílé Podolí
Katastrální území
Popis nemovitostiDispozice domu obsahuje v 1 N.P. jednu bytovou jednotku s místnostmi níže uvedenými. Původně se jednalo o malou zemědělskou usedlost. K domu náleží příslušenství vedlejší stavby – na obytnou část navazující bývalý chlév (zastavěná plocha 21 m2) a malá stodůlka (zastavěná plocha 28m2), dřevěný přístřešek ve dvoře (zastavěná plocha 27 m2), polozapuštěná kolna (zastavěná plocha 24,50 m2) v přední části dvora, dále kopaná studna bez ručního čerpadla a venkovní úpravy - přípojka vody ze studny, domácí vodárna, přípojka kanalizace do žumpy, žumpa, zpevněné plochy z betonových dlaždice a betonové mazaniny, venkovní schody, oplocení z drátěného pletiva, dřevěných latí a ocelových plotových rámů. Před domem je pilíř pro plynoměr ale na plyn dům napojen není. Dům je napojen na vlastní studnu a odpady jsou svedeny do žumpy. Dům je přízemní objekt bez podsklepení a podkroví. Stavba je vyzdívána z masivního smíšeného zdiva z kamene a cihel, kde převažuje kámen. Izolace zdiv proti zemní vlhkosti nejsou provedeny.
Trvalý travní porost v obci Chotyně -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Trvalý travní porost v obci Chotyně
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2017-05-09 11:00:00
Místo konání:www.okdrazby.cz
Odhadní cena:955000
Vyvolávací cena:636667
Dražební jistota:120000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 2528/15-62
Detail:
NemovitostTrvalý travní porost v obci Chotyně
Katastrální území
Popis nemovitostiJedná se o ocenění nemovitých věcí sestávající z pozemku p.č. 650/1 - trvalý travní porost a pozemku p.č. 650/3 - ostatní plocha, vše v k.ú. Chotyně, obec Chotyně, okres Liberec, které jsou situovány v mírně sklonitém terénu s přístupem po veřejné zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 1142 - ostatní plocha a přes pozemek p.č. 1059/4 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Obec Chotyně, č. p. 163, 46334 Chotyně. Dle informací ČSÚ v obci Chotyně je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod. Dle platného územního plánu obce Chotyně jsou pozemky vedeny takto: - p.č. 650/1 - návrhové plochy - „plochy bydlení - individuální městské“ - p.č. 650/3 - návrhové plochy - „plochy bydlení - individuální městské“ Informace získány z územního plánu obce Chotyně, který je dostupný na aktuálních webových stránkách obce s rozšířenou působností Liberec.
1/2 Orné půdy v obci Zvole -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: 1/2 Orné půdy v obci Zvole
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2017-05-09 10:00:00
Místo konání:www.okdrazby.cz
Odhadní cena:422000
Vyvolávací cena:281334
Dražební jistota:60000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 2540/15-48
Detail:
Nemovitost1/2 Orné půdy v obci Zvole
Katastrální území
Popis nemovitostiJedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 404/93 - orná půda, v k.ú. Zvole u Prahy, obec Zvole, okres Praha-západ, který je situován v okrajové části katastrálního území s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 404/96 - orná půda, který je ve vlastnictví: Obec Zvole, Hlavní 33, 252 45 Zvole. Pozemek je zemědělsky obdělávané a je součástí zemědělských honů.
Chalupa v obci Chlomek Zrušeno
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Chalupa v obci Chlomek
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2017-05-09 13:00:00
Místo konání:www.okdrazby.cz
Odhadní cena:970000
Vyvolávací cena:646667
Dražební jistota:150000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby:

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 693/11-124
Detail:
NemovitostChalupa v obci Chlomek
Katastrální území
Popis nemovitostiJedná se o přízemní, podsklepený objekt rodinné rekreace s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou plechovou krytinou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Petrov, v chatové oblasti jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese Na Výsluní č. ev. 595, 252 06 Petrov - Chlomek. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 621/2 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Petrov, Hlavní 30, 252 81 Petrov, a dále přes nezpevněné pozemky p.č. 621/16 - ostatní plocha a p.č. 61/57 - trvalý travní porost, které jsou ve vlastnictví jiných subjektů (přístup právně nezajištěn). Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 50 m předmětu ocenění. Objekt je napojen na inženýrské sítě: elektro. Dle místního šetření a dle informací ČSÚ v obci Petrov je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: hloubková kanalizace a obecní vodovod. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele cca 30 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba v dobrém stavu s pravidelnou údržbou. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění. Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: Na pozemku p.č. St. 456 - zastavěná plocha a nádvoří je situován objekt bez čp/če - jiná st.. Jedná se o přízemní vedlejší stavbu s mírnou pultovou střechou krytou vlnitým eternitem. Před vstupem do objektu je situován jednoduchý přístřešek. b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: - oplocení - drátěné pletivo na ocelových sloupcích a betonové podezdívce - vrata z ocelové konstrukce s výplní z drátěného pletiva - vrátka z ocelové konstrukce s výplní z drátěného pletiva 2x - zpevněné plochy (betonové) - opěrná zídka (kamenná) - skleník - přípojky IS
2/6 rodinného domu v Praze Kunraticích Zrušeno
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: 2/6 rodinného domu v Praze Kunraticích
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2017-03-14 15:00:00
Místo konání:www.okdrazby.cz
Odhadní cena:260000
Vyvolávací cena:173334
Dražební jistota:60000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby:

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 33/14
Detail:
Nemovitost2/6 rodinného domu v Praze Kunraticích
Katastrální území
Popis nemovitostiPři místním šetření bylo pracovníkem znaleckého ústavu zjištěno, že výše uvedený objekt je v havarijním, stavebně technickém stavu (narušené svislé, vodorovné i střešní konstrukce). Dále je tedy předmětem vyhodnocení (v obvyklé hodnotě) pozemek p.č. 2178/1 (na stavební objekt je nahlíženo jako na příslušenství k pozemku p.č. 2178/1). Ocenění je provedeno dle zjištěného stavu. Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 2/6 k nemovité věci sestávající z pozemku p.č. 2178/1 - zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Kunratice, obec Praha, okres Hlavní město Praha, který je situován v zastavěné, okrajové části města Praha, místní části Kunratice. Pozemek je situován v rovinném terénu a je přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 2413/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1. Dle informací ČSÚ ve městě Praha je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Dle platného územního plánu města Praha je pozemek veden v plochách: „SV - všeobecně smíšené“. Informace získány z územního plánu města Praha, který je dostupný na aktuálních webových stránkách města.
Rodinný dům v Polance nad Odrou Zrušeno
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Rodinný dům v Polance nad Odrou
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2017-03-14 14:00:00
Místo konání:www.okdrazby.cz
Odhadní cena:7710000
Vyvolávací cena:5140000
Dražební jistota:500000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby:

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 2335/15
Detail:
NemovitostRodinný dům v Polance nad Odrou
Katastrální území
Popis nemovitostiJedná se o zděný, nepodsklepený rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími s plochou střechou krytou asfaltovými modifikovanými pásy. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části města Ostrava, v místní části Polanka nad Odrou, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese Osvobození 1360/1a, Polanka nad Odrou. Parkování je možné ve vlastní garáži. Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemcích p.č. 2887/1 - ostatní plocha a p.č. 2881 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod a na vlastní kanalizaci (ČOV). Dle sdělení účastníka místního šetření je ve městě Ostrava dále možnost napojení na plynové vedení a hloubkovou kanalizaci. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 6+1 s kompletním sociálním zařízením. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení účastníka místního šetření z roku 2014. Při místním šetření bylo pracovníkem znaleckého ústavu zjištěno, že v objektu jsou instalovány nadstandardní prvky vnitřního vybavení. Opotřebení je uvažováno lineární metodou při celkové životnosti 100 roků. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako výborný.
Rodinný dům v obci Hybrálec -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Rodinný dům v obci Hybrálec
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2017-03-14 11:00:00
Místo konání:www.okdrazby.cz
Odhadní cena:745000
Vyvolávací cena:496667
Dražební jistota:100000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 431/16 - 64
Detail:
NemovitostRodinný dům v obci Hybrálec
Katastrální území
Popis nemovitostiJedná se o přízemní, nepodsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Hybrálec, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Hybrálec 93, 586 01 Hybrálec. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemek leží v mírně sklonitém terénu a je přístupný po veřejné zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 5/8 - ostatní plocha a přes pozemek p.č. 5/2 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Obec Hybrálec, č. p. 69, 58601 Hybrálec. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. ZNALECKÝ POSUDEK č. 14605-1719/2016 stránka č. 5 Objekt sestává ze 2 bytových jednotek o velikosti 2+1 a 3+1 každá s kompletním sociálním zařízením a společným vstupem. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení vlastníka z roku 1923. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých i dlouhodobých životností. V roce 1986 byla provedena nadstavba a vestavba obytného podkroví a proběhla celková modernizace vnitřního vybavení původního rodinného domu. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav). Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění. Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: Vlevo od rodinného domu (pohled z přístupové komunikace) je situován dřevěný jednoduchý přístřešek pod sedlovou střechou krytou šindelem. b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: - oplocení - dřevěné latě na ocelových sloupcích a betonové podezdívce - kovová vrata s dřevěnými latěmi - kovová vrátka s dřevěnými latěmi - zpevněná betonová plocha - přípojky IS
Rodinný dům v obci Chotilsko Zrušeno
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Rodinný dům v obci Chotilsko
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2017-03-07 14:00:00
Místo konání:www.okdrazby.cz
Odhadní cena:4210000
Vyvolávací cena:2806667
Dražební jistota:200000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby:

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 560/14
Detail:
NemovitostRodinný dům v obci Chotilsko
Katastrální území
Popis nemovitostiJedná se o přízemní, zděný, nepodsklepený rodinný dům s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Chotilsko, v místní části Záborná Lhota, jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Záborná Lhota 39, 262 03 Chotisko - Záborná Lhota. Parkování je možné ve vlastní garáži. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 211 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5, přes pozemek p.č. 154 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Chotilsko, č. p. 7, 26203 Chotilsko a přes pozemek p.č. 127 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví jiného subjektu (přístup právně zajištěn věcným břemenem chůze a jízdy). Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, vlastní studnu, vlastní žumpu na vyvážení. Dle informací ČSÚ v obci Chotilsko je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: obecní vodovod. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 7+1 s kompletním sociálním zařízením. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení vlastníka z roku 2001. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba v dobrém stavu s pravidelnou údržbou. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění. Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: Při levé horní hranici pozemku p.č. 133 - zahrada (pohled z přístupové komunikace) je situována vedlejší stavba pod pultovou střechou krytou taškou pálenou. b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: - oplocení - drátěné pletivo na ocelových sloupcích - zpevněné dlážděné plochy - studna - žumpa - přípojky IS
1/2 orné půdy v městysi Borotín Zrušeno
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: 1/2 orné půdy v městysi Borotín
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2017-03-07 11:00:00
Místo konání:www.okdrazby.cz
Odhadní cena:105000
Vyvolávací cena:70000
Dražební jistota:15000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby:

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 1059/15-57
Detail:
Nemovitost1/2 orné půdy v městysi Borotín
Katastrální území
Popis nemovitostiJedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 439 - orná půda a pozemku p.č. 441/4 - orná půda, vše v k.ú. Borotín u Tábora, obec Borotín, okres Tábor, které jsou situovány v severozápadní části katastrálního území a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 2194 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 7, 37001 České Budějovice. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na pozemku p.č. 441/4 se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.
1/2 orné půdy v obci Loštice -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: 1/2 orné půdy v obci Loštice
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2017-03-07 13:00:00
Místo konání:www.okdrazby.cz
Odhadní cena:17040
Vyvolávací cena:11360
Dražební jistota:3000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 50/15-90
Detail:
Nemovitost1/2 orné půdy v obci Loštice
Katastrální území
Popis nemovitostiPozemek p.č. 1763/56 je nepravidelného tvaru, rovinný. Nachází se v extravilánu obce Loštice za farmou směrem na Palonín. Jedná se o ornou půdu a dle vyjádření města Loštice jej nelze zastavět. Pozemek se nachází v blízkosti silnice D35.
1/2 orné půdy v obci Moravičany -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: 1/2 orné půdy v obci Moravičany
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2017-03-07 10:00:00
Místo konání:www.okdrazby.cz
Odhadní cena:35070
Vyvolávací cena:23380
Dražební jistota:5000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 50/15-86
Detail:
Nemovitost1/2 orné půdy v obci Moravičany
Katastrální území
Popis nemovitostiPozemek p.č. 1126 je obdélníkového tvaru, rovinný. Jedná se o ornou půdu a není veden v územním plánu obce Moravičany a nelze zastavět. Pozemek se nachází v blízkosti silnice D35.
1/6 rodinného domu v Žíšově Zrušeno
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: 1/6 rodinného domu v Žíšově
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2017-02-28 15:00:00
Místo konání:www.okdrazby.cz
Odhadní cena:153330
Vyvolávací cena:102220
Dražební jistota:25000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby:

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 1642/14
Detail:
Nemovitost1/6 rodinného domu v Žíšově
Katastrální území
Popis nemovitostiJedná se o přízemní, nepodsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, centrální části obce Žíšov, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Žíšov 13, 398 81 Žíšov. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek s přístupem po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 4381/2 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 7, 37001 České Budějovice a dále přes pozemek p.č. 3002 - ostatní plocha a přes pozemek p.č. 4950 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Obec Žíšov, č. p. 73, 39181 Žíšov. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, septik. Dle sdělení účastníka místního šetření, v obci Žíšov je dále možné napojení na plynové vedení. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 2+1 s kompletním sociálním zařízením. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení účastníka místního šetření z roku 1909. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých i dlouhodobých životností. V roce 2005 byla provedena oprava střešní konstrukce, včetně výměny střešní krytiny a klempířských konstrukcí. V roce 2009 byla provedena kompletní modernizace vnitřního vybavení (nové vnitřní omítky, část oken vyměněna za nová, položeny nové podlahové krytiny, nové rozvody elektro, vody, kanalizace, topení, instalován zdroj teplé vody (elektrický bojler), modernizace sociálního zázemí a kuchyně). V roce 2010 byly opraveny fasádní omítky. V roce 2012 byla přistavěna vstupní veranda objektu. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav). Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění. Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: Na zadní část rodinného domu (pohled z přístupové komunikace) navazuje přízemní, zděný hospodářský objekt pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Na pravou část rodinného domu (pohled z přístupové komunikace) navazuje jednoduchý dřevěný přístřešek pod pultovou střechou krytou plechovou pozinkovanou krytinou. b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: - oplocení - drátěné pletivo na ocelových sloupcích a betonové podezdívce - dřevěné latě na ocelových sloupcích a betonové podezdívce - kovová vrata s dřevěnými latěmi v kovových rámech - septik - fóliovník - přístupový chodník - beton, betonová dlažba - přípojky IS
Pozemky v Praze Stodůlkách Odročeno na neurčito
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Pozemky v Praze Stodůlkách
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2017-02-21 13:00:00
Místo konání:www.okdrazby.cz
Odhadní cena:5250000
Vyvolávací cena:3500000
Dražební jistota:400000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby:
Spisová značka:146 Ex 2495/15
Detail:
NemovitostPozemky v Praze Stodůlkách
Katastrální území
Popis nemovitostiJedná se o ocenění nemovitých věcí sestávající z pozemku p.č. 2424/4 - ostatní plocha a pozemku p.č. 2425/4 - zahrada, vše v k.ú. Stodůlky, obec Praha, okres Hlavní město Praha, které jsou situovány v okrajové, zastavěné části města Praha, v místní části Stodůlky. Pozemky jsou situovány v mírně sklonitém terénu, tvoří funkční celek s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 2405 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1. Dle informací ČSÚ ve městě Praha je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Dle platného územního plánu města Praha jsou pozemky zahrnuty v plochách jako: „čistě obytné“. Informace získány z www stránek města Praha. Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství pozemku: a) vedlejší stavby: Na pozemku se nachází torzo vedlejší stavby bez zastřešení. b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: - oplocení - zděná zídka - oplocení - textilní krytina na ocelových sloupcích - kovová vrata - kovová vrátka
1/2 zahrady v Liberci -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: 1/2 zahrady v Liberci
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2017-02-21 11:00:00
Místo konání:www.okdrazby.cz
Odhadní cena:20000
Vyvolávací cena:13334
Dražební jistota:3000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 1808/15
Detail:
Nemovitost1/2 zahrady v Liberci
Katastrální území
Popis nemovitostiJedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 k nemovité věci sestávající z pozemku p.č. 518/3 - zahrada, v k.ú. Nové Pavlovice, obec Liberec, okres Liberec, který je situován v severní části katastrálního území s přístupem po zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 632/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví státu a přes pozemek p.č. 632/4 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec I-Staré Město, 46001 Liberec a dále přes pozemek ve vlastnictví jiného subjektu (přístup právně nezajištěn). Na pozemku se nachází náletové porosty plevelného charakteru.
Rodinný dům v obci Dřevčice Odročeno na neurčito
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Rodinný dům v obci Dřevčice
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2017-02-21 10:00:00
Místo konání:www.okdrazby.cz
Odhadní cena:400000
Vyvolávací cena:266667
Dražební jistota:80000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby:
Spisová značka:146 Ex 802/15
Detail:
NemovitostRodinný dům v obci Dřevčice
Katastrální území
Popis nemovitostidlažími bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části města Dubá, v místní části Dřevčice, jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese Dřevčice 2, 472 01 Dubá - Dřevčice. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 1145/10 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, Liberec IV-Perštýn, 46001 Liberec a přes pozemek p.č. 1145/8 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Město Dubá, Masarykovo náměstí 138/1, 47141 Dubá. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod. Dle sdělení účastníka místního šetření ve městě Dubá je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: hloubková kanalizace, plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 80 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech značně zanedbaná. S ohledem na celkový technický stav, stáří, provedení a výše uvedené skutečnosti je opotřebení stanoveno odborným odhadem zpracovatele. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako špatnou. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění. Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: - oplocení - drátěné pletivo v kovových rámech na ocelových sloupcích a betonové podezdívce - kovová vrata s drátěným pletivem - kovová vrátka s drátěným pletivem - přípojky IS
Pozemky v obci Buzice Odročeno na neurčito
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Pozemky v obci Buzice
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2016-11-29 11:00:00
Místo konání:https://www.okdrazby.cz/drazba/29583-pozemky-v-obci-buzice
Odhadní cena:9910000
Vyvolávací cena:6606667
Dražební jistota:750000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby:
Spisová značka:146 Ex 1011/11-300
Detail:
NemovitostPozemky v obci Buzice
Katastrální území
Popis nemovitostiJedná se o ocenění nemovitých věcí sestávající z pozemku p.č. 160 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 168/1 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 168/2 - trvalý travní porost, vše v k.ú. Buzice, obec Buzice, okres Strakonice, které jsou situovány v zastavěné, okrajové části obce Buzice. Pozemky jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 926/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Buzice, č. p. 79, 38801 Buzice. Dle informací ČSÚ v obci Buzice je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, hloubková kanalizace. Dle platného územního plánu obce Buzice jsou pozemky vedeny takto: - p.č. 160 - část (cca 1.970 m2) - „pozemek se nachází z části v zastavitelné ploše – obytné plochy – rodinná zástavba“ - p.č. 160 - část (cca 1.105 m2) - „pozemek se nachází z části v nezastavěném území – louky trvalé travní porosty“ - p.č. 168/1 - část (cca 1.841 m2) - „pozemek se nachází z části v zastavitelné ploše – obytné plochy – rodinná zástavba“ - p.č. 168/1 - část (cca 689 m2) - „pozemek se nachází z části v nezastavěném území – louky trvalé travní porosty“ - p.č. 168/1 - část (cca 7.154 m2) - „pozemek se nachází z části v zastavitelné ploše (Změně č. 1 a č. 2 Územního plánu obce Buzice z roku 2010) – sportovní plocha“ - p.č. 168/2 - „je řešen ve Změně č. 2 Územního plánu obce Buzice v zastavitelné ploše sportovní plocha" Jedná se o ocenění nemovitých věcí sestávající z pozemku p.č. 188/3 - orná půda, pozemku p.č. 213/3 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 217 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 404 - orná půda, pozemku p.č. 411 - ostatní plocha, pozemku p.č. 413/1 - orná půda, pozemku p.č. 443 - orná půda, pozemku p.č. 449 - orná půda, vše v k.ú. Buzice, obec Buzice, okres Strakonice, které jsou situovány v severní části katastrálního území. Pozemek p.č. 188/3 - orná půda, pozemek p.č. 213/3 - trvalý travní porost a pozemek p.č. 217 - trvalý travní porost, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 926/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Buzice, č. p. 79, 38801 Buzice. Pozemek p.č. 404 - orná půda je přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 926/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Buzice, č. p. 79, 38801 Buzice. Pozemek p.č. 411 - ostatní plocha a pozemek p.č. 413/1 - orná půda, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 926/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Buzice, č. p. 79, 38801 Buzice. Pozemek p.č. 449 - orná půda je přístupný po nezpevněných pozemcích. Pozemek p.č. 443 - orná půda je přístupný po nezpevněných pozemcích. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Dle platného územního plánu obce Buzice jsou pozemky vedeny takto: - p.č. 188/3 - „není řešeno územně plánovací dokumentací, staré územní plány (územní plány obcí a sídelních útvarů) zpravidla neřešily celé správní území obce – teoreticky lze dovodit, že se nachází v nezastavěném území“ - p.č. 213/3 - „není řešeno územně plánovací dokumentací, staré územní plány (územní plány obcí a sídelních útvarů) zpravidla neřešily celé správní území obce – teoreticky lze dovodit, že se nachází v nezastavěném území“ - p.č. 217 - „není řešeno územně plánovací dokumentací, staré územní plány (územní plány obcí a sídelních útvarů) zpravidla neřešily celé správní území obce – teoreticky lze dovodit, že se nachází v nezastavěném území“ - p.č. 404 - „není řešeno územně plánovací dokumentací, staré územní plány (územní plány obcí a sídelních útvarů) zpravidla neřešily celé správní území obce – teoreticky lze dovodit, že se nachází v nezastavěném území“ - p.č. 411 - „není řešeno územně plánovací dokumentací, staré územní plány (územní plány obcí a sídelních útvarů) zpravidla neřešily celé správní území obce – teoreticky lze dovodit, že se nachází v nezastavěném území“ - p.č. 413/1 - „není řešeno územně plánovací dokumentací, staré územní plány (územní plány obcí a sídelních útvarů) zpravidla neřešily celé správní území obce – teoreticky lze dovodit, že se nachází v nezastavěném území“ - p.č. 443 - „není řešeno územně plánovací dokumentací, staré územní plány (územní plány obcí a sídelních útvarů) zpravidla neřešily celé správní území obce – teoreticky lze dovodit, že se nachází v nezastavěném území“ - p.č. 449 - „není řešeno územně plánovací dokumentací, staré územní plány (územní plány obcí a sídelních útvarů) zpravidla neřešily celé správní území obce – teoreticky lze dovodit, že se nachází v nezastavěném území“ Jedná se o ocenění nemovité věci sestávající z pozemku p.č. 571/9 - orná půda, v k.ú. Buzice, obec Buzice, okres Strakonice, který je situován v jižní části katastrálního území s přístupem přes nezpevněné pozemky. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů. Dle platného územního plánu obce Buzice je pozemek veden takto: - p.č. 571/9 - „není řešeno územně plánovací dokumentací, staré územní plány (územní plány obcí a sídelních útvarů) zpravidla neřešily celé správní území obce – teoreticky lze dovodit, že se nachází v nezastavěném území“ Jedná se o ocenění nemovitých věcí sestávající z pozemku p.č. 646/8 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 646/9 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 649/1 - orná půda, pozemku p.č. 650/13 - orná půda, pozemku p.č. 672 - ostatní plocha, pozemku p.č. 673 - ostatní plocha, pozemku p.č. 724/5 - orná půda, pozemku p.č. 724/6 - ostatní plocha, pozemku p.č. 724/7 - ostatní plocha, pozemku p.č. 731 - trvalý travní porost a dále pozemku p.č. 995/61 - vodní plocha, vše v k.ú. Buzice, obec Buzice, okres Strakonice, které jsou situovány v západní části katastrálního území, v okrajové části obce Buzice. Dle informací ČSÚ v obci Buzice je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, hloubková kanalizace.Pozemek p.č. 646/8 - trvalý travní porost, pozemek p.č. 646/9 - trvalý travní porost, pozemek p.č. 650/13 - orná půda a pozemek p.č. 995/61 - vodní plocha, tvoří jednotný funkční celek s přístupem po veřejné, nezpevněné komunikaci na pozemku p.č. 962 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Buzice, č. p. 79, 38801 Buzice. Pozemek p.č. 649/1 - orná půda je přístupný po veřejné, nezpevněné komunikaci na pozemku p.č. 962 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Buzice, č. p. 79, 38801 Buzice. Pozemek p.č. 672 - ostatní plocha a pozemek p.č. 673 - ostatní plocha, které tvoří jednotný funkční celek s přístupem po nezpevněných pozemcích. Na pozemcích se nacházejí náletové porosty stromového charakteru. Pozemek p.č. 724/5 - orná půda, pozemek p.č. 724/6 - ostatní plocha a pozemek p.č. 724/7 - ostatní plocha, které tvoří jednotný funkční celek s přístupem po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 969/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 7, 37001 České Budějovice. Pozemek p.č. 731 - trvalý travní porost je přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 969/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 7, 37001 České Budějovice. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Dle platného územního plánu obce Buzice jsou pozemky vedeny takto: - p.č. 646/8 - „nachází se v nezastavěném území, je řešen v rámci Územního plánu obce Buzice v ploše louky, trvalé travní porosty“ - p.č. 646/9 - „nachází se v nezastavěném území, je řešen v rámci Územního plánu obce Buzice v ploše louky, trvalé travní porosty“ - p.č. 649/1 - „nachází se v nezastavěném území, je řešen v rámci Územního plánu obce Buzice v blíže nespecifikované ploše“ - p.č. 650/13 - „nachází se v nezastavěném území, je řešen z části v rámci Změny č. 2 územního plánu obce Buzice jako rekreační louka, částečně v Územním plánu obce Buzice v nezastavěném území, avšak daná plocha nemá přiřazeno bližší funkční využití“ - p.č. 672 - „nachází se v nezastavěném území, v Územním plánu obce Buzice v ploše lesy“ - p.č. 673 - „nachází se v nezastavěném území, v Územním plánu obce Buzice v ploše lesy“ - p.č. 724/5 - „nachází se v zastavitelné ploše občanská vybavenost (sociálně – zdravotní plochy, zřejmě pro rozšíření hospice, který ovšem není vybudován). Tato zastavitelná plocha je řešena Změnou č. 1 územního plánu obce Buzice“ - p.č. 724/6 - „nachází se v zastavitelné ploše – sportovní plochy, řešené Územním plánem obce Buzice“ - p.č. 724/7 - „nachází se v nezastavěném území, řešeno v Územním plánu obce Buzice v ploše jež nemá přiřazeno funkční využití. Přes tento pozemek je rovněž značena ochranná, doprovodná a izolační zeleň“ - p.č. 731 - „nachází se v zastavitelném území, řešeno v Územním plánu obce Buzice v ploše občanská vybavenost – hospic“ Jedná se o ocenění nemovitých věcí sestávající z pozemku p.č. 755/9 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 756 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 991/6 - vodní plocha, vše v k.ú. Buzice, obec Buzice, okres Strakonice, které jsou situovány v západní části katastrálního území a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 970 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 7, 37001 České Budějovice. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Dle platného územního plánu obce Buzice jsou pozemky vedeny takto: - p.č. 755/9 - „nachází se v nezastavěném území, řešeno ve Změně č. 1 územního plánu obce Buzice v plochách: vodní plochy, toky – extenzivní vodní plochy, je součástí lokálního biocentra“ - p.č. 756 - „nachází se v nezastavěném území, je řešen v rámci Územního plánu obce Buzice, avšak daná plocha nemá přiřazeno bližší funkční využití – je součástí lokálního biocentra“ - p.č. 991/6 - „nachází se v nezastavěném území, je řešen v rámci Územního plánu obce Buzice, avšak daná plocha nemá přiřazeno bližší funkční využití – je součástí lokálního biocentra“ Jedná se o ocenění nemovitých věcí sestávající z pozemku p.č. 805/2 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 833 - orná půda, pozemku p.č. 835 - orná půda, pozemku p.č. 887/2 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 887/3 - orná půda, pozemku p.č. 888/8 - orná půda, pozemku p.č. 894/28 - trvalý travní porost, vše v k.ú. Buzice, obec Buzice, okres Strakonice, které jsou situovány v severní části katastrálního území. Pozemek p.č. 805/2 - trvalý travní porost je přístupný přes nezpevněné pozemky. Pozemek p.č. 833 - orná půda a pozemek p.č. 835 - orná půda, netvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, nezpevněné komunikaci na pozemku p.č. 982/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Buzice, č. p. 79, 38801 Buzice. Pozemek p.č. 887/2 - trvalý travní porost, pozemek p.č. 887/3 - orná půda a dále pozemek p.č. 888/8 - orná půda, které tvoří jednotný funkční celek s přístupem po veřejné, nezpevněné komunikaci na pozemku p.č. 977 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Buzice, č. p. 79, 38801 Buzice. Pozemek p.č. 894/28 - trvalý travní porost je přístupný přes nezpevněné pozemky. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Dle platného územního plánu obce Buzice jsou pozemky vedeny takto: - p.č. 805/2 - „je řešen Územním plánem obce Buzice jako plocha, louky, trvalé travní porosty, nachází se v nezastavěném území“ - p.č. 833 - „je řešen z části Územním plánem obce Buzice v nezastavěném území v ploše, jež nemá přiřazeno funkční využití. Z převážné části pozemek není řešen územně plánovací dokumentací, staré územní plány (územní plány obcí a sídelních útvarů) zpravidla neřešily celé správní území obce – teoreticky lze dovodit, že se nachází v nezastavěném území“ - p.č. 835 - „je řešen Územním plánem obce Buzice v nezastavěném území v ploše, jež nemá přiřazeno funkční využití“ - p.č. 887/2 - je řešen Změnou č. 3 územního plánu obce Buzice v nezastavěném území jako plocha zeleň ochranná“ - p.č. 887/3 - „je řešen Změnou č. 3 územního plánu obce Buzice v zastavitelné ploše plochy výroby – fotovoltaika“ - p.č. 888/8 - „není řešen územně plánovací dokumentací, staré územní plány (územní plány obcí a sídelních útvarů) zpravidla neřešily celé správní území obce – teoreticky lze dovodit, že se nachází v nezastavěném území.“- p.č. 894/28 - pozemek není řešen územně plánovací dokumentací, staré územní plány (územní plány obcí a sídelních útvarů) zpravidla neřešily celé správní území obce – teoreticky lze dovodit, že se nachází v nezastavěném území“
Rodinný dům v obci Tišice Zrušeno
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Rodinný dům v obci Tišice
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2016-11-29 13:00:00
Místo konání:https://www.okdrazby.cz/drazba/29203-rodinny-dum-v-obci-tisice
Odhadní cena:250000
Vyvolávací cena:166667
Dražební jistota:75000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby:

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 1118/15
Detail:
NemovitostRodinný dům v obci Tišice
Katastrální území
Popis nemovitostiJedná se o přízemní, zděný, nepodsklepený rodinný dům bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Tišice, v místní části Kozly, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese Zahradní 120, 277 15 Tišice - Kozly. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 818/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5 a přes pozemek p.č. 661/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Tišice, Marie Podvalové 334, Chrást, 27715 Tišice. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro. Dle informací ČSÚ v obci Tišice je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení vlastníka přes 80 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech zřejmě značně zanedbaná. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba ve špatném stavu (předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav).
1/4 rodinného domu v Úvalech Odročeno na neurčito
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: 1/4 rodinného domu v Úvalech
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2016-10-18 10:00:00
Místo konání:https://www.okdrazby.cz/drazba/29029-1-4-rodinneho-domu-v-uvalech
Odhadní cena:830000
Vyvolávací cena:553334
Dražební jistota:80000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:
Usnesení:
Opravné usnesení:

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 1930/13
Detail:
Nemovitost1/4 rodinného domu v Úvalech
Katastrální území
Popis nemovitostiRodinný domek se nachází v širším centru města, téměř v plné zástavbě samostatně stojících domků cca 500 metrů od centra. Občanská vybavenost je v docházkové vzdálenosti. Vlastní objekt je odsazen 4 metry od místní komunikace, ve nepravidelně husté zástavbě. Přístup je z asfaltové komunikace. Pozemek s objektem tvoří funkční celek ve tvaru kosodelníku. Jedná se o rodinný dům užívaný k bydlení. Objekt má jedno podzemní podlaží, jedno nadzemní a podkroví. Nemovitost je oplocena. Parkování je možné na vlastním pozemku. Dům je napojen na inženýrské sítě. Předpokládaná dispozice: 1. PP: sklep, technické místnosti, 1. NP: schodiště, vstupní zádveří, chodba, kuchyň, koupelna, WC, pokoj, podkroví: schodiště, chodba, 2-3 pokoje, terasa, půda.
Orná půda v obci Veleň -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Orná půda v obci Veleň
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2016-12-06 10:00:00
Místo konání:https://www.okdrazby.cz/drazba/29581-orna-puda-v-obci-velen
Odhadní cena:1335000
Vyvolávací cena:890000
Dražební jistota:150000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:
Usnesení:

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby:
Spisová značka:146 Ex 1011/11-241
Detail:
NemovitostOrná půda v obci Veleň
Katastrální území
Popis nemovitostiJedná se o nemovité věci sestávající z pozemku p.č. 98 - orná půda a pozemku p.č. 99 - orná půda, vše v k.ú. Veleň, obec Veleň, okres Praha - východ, které jsou situovány v jižní části katastrálního území a netvoří jednotný funkční celek s přístupem po nezpevněných pozemcích. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Dle místního šetření, informací objednavatele a dle dalších dostupných podkladových materiálů nejsou s draženými nemovitými věcmi spojeny žádná práva či závady, kromě níže uvedeného věcného břemene.
1/2 bytu v Praze 9 Odročeno
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: 1/2 bytu v Praze 9
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2017-09-05 10:00:00
Místo konání:www.okdrazby.cz
Odhadní cena:1345000
Vyvolávací cena:672500
Dražební jistota:120000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby:
Spisová značka:146 Ex 819/14
Detail:
Nemovitost1/2 bytu v Praze 9
Katastrální území
Popis nemovitostiJedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 nemovité věci - jednotky č. 921/14 v budově č.p. 921, příslušející k části obce Vysočany, na pozemku p.č. 616/16, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a k pozemkům p.č. 616/16 a p.č. 616/3, vše v rozsahu 577/40567, vše zapsané na listu vlastnictví č. 3523 a listu vlastnictví č. 3199, vše v k.ú. Vysočany, obec Praha, okres Hlavní město Praha, která se nachází ve II. a III. nadzemním podlaží výše uvedeného nepodsklepeného, bytového domu betonové konstrukce s vyzdívanými příčkami celkem s devíti nadzemními podlažími. Objekt je vybaven osobním a nákladním výtahem. Objekt je situován v zastavěné části obce, a to na ulici Skloněná. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemcích p.č. 2023 a p.č. 2024, které jsou ve vlastnictví Hlavního města Praha. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem. Dle místního šetření a dle dostupných údajů byl objekt původně postaven v roce 2006. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 2+kk s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je situováno ve zděném bytovém jádru. Vytápění jednotky je ústřední s vlastní plynovou kotelnou společnou pro celý bytový dům. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná. Pozemek p.č. 616/3 tvoří s výše uvedeným bytovým domem jednotný funkční celek. Na pozemku jsou situovány venkovní úpravy - asfaltová plocha, která slouží jako příjezdová cesta do výše uvedeného domu, a plochy z betonové dlažby, které slouží jako přístupové chodníky.
Rozestavěný rodinný dům v obci Horoměřice Odročeno na neurčito
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Rozestavěný rodinný dům v obci Horoměřice
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2016-09-13 14:00:00
Místo konání:https://www.okdrazby.cz/drazba/28236-rozestaveny-rodinny-duv-v-obci-horomerice
Odhadní cena:6120000
Vyvolávací cena:4080000
Dražební jistota:500000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby:
Spisová značka:146 Ex 806/12
Detail:
NemovitostRozestavěný rodinný dům v obci Horoměřice
Katastrální území
Popis nemovitostiJedná se o betonový, částečně podsklepený objekt se dvěma nadzemními podlažími pod plochou střechou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Horoměřice, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 393/40 - ovocný sad, který je ve vlastnictví: Obec Hormoměřice, Velvarská 100, 252 62 Horoměřice. Objekt je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele z roku 2012. Při místním šetření bylo pracovníkem znaleckého ústavu zjištěno, že se jedná o rozestavěnou novostavbu rodinného domu, která není ke dni ocenění stavebně, technicky, provozně a funkčně dokončena. Opotřebení je uvažováno lineární metodou při celkové životnosti 100 roků. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako zanedbanou. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění. Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: - betonová opěrná zídka - přípojky IS
Rodinný dům v obci Chromeč -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Rodinný dům v obci Chromeč
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2016-09-20 11:00:00
Místo konání:https://www.okdrazby.cz/drazba/28177-rodinny-dum-v-obci-chromec
Odhadní cena:440000
Vyvolávací cena:293334
Dražební jistota:75000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 1091/12
Detail:
NemovitostRodinný dům v obci Chromeč
Katastrální území
Popis nemovitostiJedná se o přízemní, zděný, nepodsklepený rodinný dům bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Chromeč, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Chromeč 37, 789 01 Chromeč. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 1168/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Chromeč, č. p. 71, 78901 Chromeč. Dle sdělení účastníka místního šetření, v obci Chromeč je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 1+1 bez sociálního zařízení. Přesná vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinnou předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 100 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako - stavba ve špatném stavu (předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav). Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění. Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: Na zadní část rodinného domu (pohled z přístupové komunikace) navazuje přízemní, zděná vedlejší stavba pod sedlovou střechou s provizorní krytinou. Pracovníkem znaleckého ústavu bylo zjištěno, že tato je ve špatném stavebně-technickém stavu. Na zadní část této navazuje přízemní zděná kůlna pod mírnou pultovou střechou krytou vlnitým eternitem. b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: - oplocení - dřevěné latě na betonových sloupcích - dřevěná vrata - dřevěná vrátka - přípojky IS
1/4 Rodinného domu v Klášteru Hradišti nad Jizerou -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: 1/4 Rodinného domu v Klášteru Hradišti nad Jizerou
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2017-03-14 10:00:00
Místo konání:www.okdrazby.cz
Odhadní cena:302000
Vyvolávací cena:151000
Dražební jistota:50000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:
Usnesení:

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 1869/13
Detail:
Nemovitost1/4 Rodinného domu v Klášteru Hradišti nad Jizerou
Katastrální území
Popis nemovitostiRodinný dům č.p. 126 je situován v jižní okrajové části obce Klášter Hradiště nad Jizerou v blízkosti silnice č. 268. Rodinný dům se nachází na pozemku p.č. St. 143 a částečně na pozemku p.č. 443, na dům navazuje menší hospodářská stavba. Pozemek tvořený parcelami č. St. 143, 442 a 443. Pozemek je nepravidelného tvaru. K domu není zajištěn přímý přístup z veřejné komunikace, dům je přístupný přes nezpevněný pozemek nezapsaný na LV.
Chata v obci Hora Svaté Kateřiny -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Chata v obci Hora Svaté Kateřiny
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2016-09-13 11:00:00
Místo konání:https://www.okdrazby.cz/drazba/28108-chata-v-obci-hora-svate-kateriny
Odhadní cena:150000
Vyvolávací cena:100000
Dražební jistota:25000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 948/13
Detail:
NemovitostChata v obci Hora Svaté Kateřiny
Katastrální území
Popis nemovitostiJedná se o přízemní, dřevěný, nepodsklepený objekt rodinné rekreace bez využitého podkroví pod mírnou sedlovou střechou krytou plechovou krytinou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Hora Svaté Kateřiny, v chatové oblasti jako řadový vnitřní. Předmět ocenění se nachází na adrese Hora Svaté Kateřiny ev.č. 502, 435 46, Hora Svaté Kateřiny. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (komunikace). Pozemek leží v mírně sklonitém terénu a je přístupný po veřejné nezpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 2307/37 - ostatní plocha a přes pozemek p.č. 2307/43 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Město Hora Svaté Kateřiny, Dlouhá 261, 43546 Hora Svaté Kateřiny. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 35 m od předmětu ocenění. Dle informací ČSÚ v obci Hora Svaté Kateřiny je možné napojení na tyto inženýrské sítě elektro, obecní vodovod, plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 20 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav). Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění. Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: - přípojky IS
Rodinný dům v obci Buzice, č.p. 75 -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Rodinný dům v obci Buzice, č.p. 75
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2016-09-13 13:00:00
Místo konání:https://www.okdrazby.cz/drazba/28105-rodinny-dum-v-obci-buzice-c-p-75
Odhadní cena:1390000
Vyvolávací cena:926667
Dražební jistota:150000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 1011/11-218
Detail:
NemovitostRodinný dům v obci Buzice, č.p. 75
Katastrální území
Popis nemovitostiJedná se o přízemní, zřejmě nepodsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou betonovou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, vnitřní části obce Buzice, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Buzice 75, 388 01 Buzice. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 969/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 7, 37001 České Budějovice. Dle sdělení starosty obce, v obci Buzice je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 80 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav). Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění. Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: Na zadní část rodinného domu (pohled z přístupové komunikace) navazuje přízemní vedlejší stavba pod sedlovou střechou s polovalbami krytou taškou betonovou. b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: - oplocení - drátěné pletivo v kovových rámech na ocelových sloupcích a kamenné podezdívce - kovová vrata s drátěným pletivem v kovových rámech - kovová vrátka s drátěným pletivem v kovových rámech - venkovní schody betonové s Teraco - přístupový chodník betonový - přípojky IS
Rodinný dům v obci Záhorovice -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Rodinný dům v obci Záhorovice
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2017-02-21 14:00:00
Místo konání:www.okdrazby.cz
Odhadní cena:600000
Vyvolávací cena:300000
Dražební jistota:60000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:
Usnesení:

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 1111/12
Detail:
NemovitostRodinný dům v obci Záhorovice
Katastrální území
Popis nemovitostiJedná se o přízemní, částečně podsklepený (nebylo možné přesně fyzicky zaměřit) rodinný dům ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Záhorovice, v řadové zástavbě jako řadový vnitřní. Předmět ocenění se nachází na adrese Záhorovice č.p. 202, 687 71 Záhorovice. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (komunikace, parkoviště). Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 3656/14 - ostatní plocha a přes pozemek p.č. 3656/1 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 76001 Zlín. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro. Dle informací ČSÚ v obci Záhorovice je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 80 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. V roce 2009 byla provedena částečná výměna oken za nová plastová, včetně parapetů. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav).
1/2 Domu v Ralsku -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: 1/2 Domu v Ralsku
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2017-09-05 13:00:00
Místo konání:www.okdrazby.cz
Odhadní cena:245000
Vyvolávací cena:98000
Dražební jistota:20000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:
Usnesení:

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 998/15 - 101
Detail:
Nemovitost1/2 Domu v Ralsku
Katastrální území
Popis nemovitostiJedná se o zděný, podsklepený objekt celkem se čtyřmi nadzemními podlažími s plochou střechou krytou standardní krytinou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části města Ralsko, jako samostatně stojící. Parkování je možné na veřejném, negarantovaném místě (komunikace). Pozemek leží v mírně sklonitém terénu a je přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 54 - ostatní plocha a dále přes nezpevněný pozemek p.č. 32/1 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Město Ralsko, Kuřívody 701, 471 24 Ralsko. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 40 m od předmětu ocenění. Dle místního šetření a dle informací ČSÚ je ve městě Česká Lípa možnost napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plynové vedení a hloubková kanalizace. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele cca 50 roků. V průběhu své celkové životností objekt procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech výrazně zanedbaná. S ohledem na celkový technický stav, stáří, provedení a výše uvedené skutečnosti je opotřebení stanoveno analytickou metodou dle objemových podílů jednotlivých konstrukcí a vybavení, dle jejich druhu a užití a podle jejich životnosti. Celkový stavebně - technický stav a údržbu lze ke dni ocenění hodnotit jako velmi špatný.
Dům v obci Dřevčice Zrušeno
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Dům v obci Dřevčice
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2016-09-06 10:00:00
Místo konání:https://www.okdrazby.cz/drazba/27751-dum-v-obci-drevcice
Odhadní cena:400000
Vyvolávací cena:266667
Dražební jistota:80000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby:

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 1048/15
Detail:
NemovitostDům v obci Dřevčice
Katastrální území
Popis nemovitostiJedná se o nepodsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva se dvěma nadzemními podlažími bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části města Dubá, v místní části Dřevčice, jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese Dřevčice 2, 472 01 Dubá - Dřevčice. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 1145/10 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, Liberec IV-Perštýn, 46001 Liberec a přes pozemek p.č. 1145/8 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Město Dubá, Masarykovo náměstí 138/1, 47141 Dubá. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod. Dle sdělení účastníka místního šetření ve městě Dubá je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: hloubková kanalizace, plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 80 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech značně zanedbaná. S ohledem na celkový technický stav, stáří, provedení a výše uvedené skutečnosti je opotřebení stanoveno odborným odhadem zpracovatele. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako špatnou.
1/4 lesního pozemku a orné půdy v obci Cítov Odročeno
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: 1/4 lesního pozemku a orné půdy v obci Cítov
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2016-09-20 14:00:00
Místo konání:https://www.okdrazby.cz/drazba/28306-1-4-lesniho-pozemku-a-orne-pudy-v-obci-citov
Odhadní cena:100140
Vyvolávací cena:66760
Dražební jistota:15000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby:
Spisová značka:146 Ex 799/15
Detail:
Nemovitost1/4 lesního pozemku a orné půdy v obci Cítov
Katastrální území
Popis nemovitostiJedná se o 3 mírně svažité pozemky - 1 lesní pozemek včetně lesních porostů a 2 pozemky využívané jako orná půda. Přístup na pozemky je po nezpevněných cestách pozemků jiného vlastníka bez smluvního ujednání přístupu.
Dům v obci Čerčany Zrušeno
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Dům v obci Čerčany
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2017-09-05 11:00:00
Místo konání:www.okdrazby.cz
Odhadní cena:490000
Vyvolávací cena:326667
Dražební jistota:80000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:
Usnesení:

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby:
Usnesení o odročení dražby:
Spisová značka:146 Ex 911/11
Detail:
NemovitostDům v obci Čerčany
Katastrální území
Popis nemovitostiJedná se o přízemní, dřevěný, podsklepený objekt s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Objekt je situován do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Čerčany, v chatové oblasti, jako samostatně stojící. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírné sklonitém terénu, tvoří jeden funkční celek. Objekt je napojen na inženýrské sítě: elektro, vlastní studnu, vlastní žumpu. Objekt se stává z jedné bytové jednotky o velikosti 3+1 s podstandartním sociálním zařízením.
Byt o velikosti 1+1 v Praze Vršovicích Zrušeno
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Byt o velikosti 1+1 v Praze Vršovicích
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2016-06-21 11:00:00
Místo konání:https://www.okdrazby.cz/drazba/27719-byt-o-velikosti-1-1-v-praze-vrsovicich
Odhadní cena:270000
Vyvolávací cena:1513334
Dražební jistota:250000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby:

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 1199/14
Detail:
NemovitostByt o velikosti 1+1 v Praze Vršovicích
Katastrální území
Popis nemovitostiDRAŽBA Z DŮVODU ÚHRADY ZRUŠENA!!!! Bytová jednotka se nachází v 2 nadzemním podlaží z celkového počtu pěti nadzemních podlaží. Bytový dům je podsklepen. Objekt je vybaven osobním výtahem. Objekt je situován v zastavěné části obce, a to v ulici Vršovická. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řád, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné komunikace. Parkování je omezeně možné ne veřejné komunikaci před objektem. V roce 2008 byla provedena výměna střešní krytiny, včetně žlabů a svodů, dále výměna původních oken za nová plastová zdvojená a byl proveden nátěr fasády. V roce 2005 byla provedena výměna výtahu. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 1+1 s kompletním sociálním zařízením. Sociální zázemí je situováno ve zděném bytovém jádru. Vytápění jednotky je lokální plynovými topidly.
Rodinný dům č.p. 53 v obci Buzice -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Rodinný dům č.p. 53 v obci Buzice
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2016-10-18 13:00:00
Místo konání:https://www.okdrazby.cz/drazba/29032-rodinny-dum-c-p-53-v-obci-buzice
Odhadní cena:2820000
Vyvolávací cena:1410000
Dražební jistota:100000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:
Usnesení:

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 1011/11-260
Detail:
NemovitostRodinný dům č.p. 53 v obci Buzice
Katastrální území
Popis nemovitostiJedná se o přízemní. zřejmě nepodsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva s využitím podkroví pod sedlovou střechou s polovalbami krytou taškou pálenou.Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníku, nachází se v zastavěné, vnitřní části obci Buzice, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v rovinném až mírně sklonitém terénu, tvoří jeden funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci. původní stáří objektu je přes 80 let. Celkově je možné stav a údržbu uvažovat jako stavba v dobrém stavu s pravidelnou údržbou.
Rodinný dům č.p. 40 v obci Buzice -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Rodinný dům č.p. 40 v obci Buzice
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2016-10-18 11:00:00
Místo konání:https://www.okdrazby.cz/drazba/29031-rodinny-dum-c-p-40-v-obci-buzice
Odhadní cena:2975000
Vyvolávací cena:1487500
Dražební jistota:120000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:
Usnesení:

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 1011/11 - 258
Detail:
NemovitostRodinný dům č.p. 40 v obci Buzice
Katastrální území
Popis nemovitostiJedná se o přízemní, nepodsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva s využitím podkroví pod sedlovou střechou s polovalbami krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníku, nachází se v zastavěné, vnitřní části obci Buzice, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v rovinném až mírně sklonitém terénu, tvoří jeden funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci. původní stáří objektu je přes 80 let. Celkově je možné stav a údržbu uvažovat jako stavba v dobrém stavu s pravidelnou údržbou.
1/6 rodinného domu v obci Zálezlice -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: 1/6 rodinného domu v obci Zálezlice
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2016-06-21 10:00:00
Místo konání:https://www.okdrazby.cz/drazba/27251-1-6-rodinneho-domu-v-obci-zalezlice
Odhadní cena:97515
Vyvolávací cena:65010
Dražební jistota:15000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 731/14
Detail:
Nemovitost1/6 rodinného domu v obci Zálezlice
Katastrální území
Popis nemovitostiNemovitost je situována v severní okrajové části města. Dům je nepodsklepený, jednopodlažní s půdou. Na dům navazuje hospodářská stavba s rozpadlou střechou. Z napojení IS bylo zjištěno pouze el. rozvod a vodovod.
Orná půda v obci Vlačice -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Orná půda v obci Vlačice
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2016-05-31 11:00:00
Místo konání:https://www.okdrazby.cz/drazba/27204-orna-puda-v-obci-vlacice
Odhadní cena:49600
Vyvolávací cena:33067
Dražební jistota:10000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 2286/13
Detail:
NemovitostOrná půda v obci Vlačice
Katastrální území
Popis nemovitostiPozemek se nachází jižně od obce mimo zastavěné území. V katastru nemovitostí je veden jako orná půda o výměře 4.727 m2. Pozemek je rovinatý, obdélníkového tvaru. 1/2 nemovité věci.
Rodinný dům v obci Kařez -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Rodinný dům v obci Kařez
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2016-05-31 13:00:00
Místo konání:https://www.okdrazby.cz/drazba/27203-rodinny-dum-v-obci-karez
Odhadní cena:360000
Vyvolávací cena:240000
Dražební jistota:80000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby:
Spisová značka:146 Ex 1863/13
Detail:
NemovitostRodinný dům v obci Kařez
Katastrální území
Popis nemovitosti!!!POÉZOR, ODROČENO NA NEURČITO!!! Jedná se o přízemní, podsklepený, rodinný dům typu OKÁL s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka se zádveřím, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Kařez, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Parkování je možné ve vlastní garáži. Pozemky v mírně sklonitém terénu tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci. Dům je napojen na inženýrské sítě. Objekt se stává z bytové jednotky o velikosti 4+1 s kompletním sociálním zařízením. Původní stáří objektu je z roku 1980.
Budova občanské vybavenosti v Chomutově -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Budova občanské vybavenosti v Chomutově
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2017-01-11 10:00:00
Místo konání:www.okdrazby.cz
Odhadní cena:6900000
Vyvolávací cena:4600000
Dražební jistota:500000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:
Usnesení:

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby:
Spisová značka:146 Ex 1231/12
Detail:
NemovitostBudova občanské vybavenosti v Chomutově
Katastrální území
Popis nemovitostiPředmět je objekt občanské vybavenosti z části na vlastním pozemku a z části na pozemcích jiného vlastníka. Leží na severním okraji města Chomutov, přístup k objektu je z ulice Lipanská. Okolní zástavbu tvoří rodinné domy. Objekt je napojen na elektro, vodovod, kanalizaci a plyn. Přípojky IS a venkovní úpravy zajišťující provoz objektu jsou na pozemcích jiného vlastníka. Hotel má 8 pokojů, restauraci. Dispozice 1. NP - restaurace se salonkem, kanceláře, kuchyně, sociální zařízení, sklady, kotelna, úklid, chodby, schodiště. Podkroví - 8 ubytovacích pokojů se sociálním zařízením, chodba.
Pozemek v obci Držkov -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Pozemek v obci Držkov
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2016-04-05 11:00:00
Místo konání:elektronicky prostřednictvím: www.okdrazby.cz:https://www.okdrazby.cz/drazba/25657-zemedelsky-pozemek-v-obci-drzkov?nahled=d27227ea1cb4f70307e915483aca3228
Odhadní cena:78800
Vyvolávací cena:52534
Dražební jistota:15000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 704/11
Detail:
NemovitostPozemek v obci Držkov
Katastrální území
Popis nemovitostiPozemek tvoří travní porost a leží cca 30 m severovýchodním směrem od mimo zastavěnou část obce Držkov. přístup k oceňovanému pozemku je přes pozemky státu nebo obce po nezpevněné komunikaci.
1/2 bytu v Žatci -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: 1/2 bytu v Žatci
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2016-04-05 10:00:00
Místo konání:elektronicky prostřednictvím: www.okdrazby.cz:https://www.okdrazby.cz/drazba/25656-1-2-bytu-o-velikosti-1-kk-v-zatci?nahled=d3e0182476466a3c2fcc74778b89ea6b
Odhadní cena:65000
Vyvolávací cena:43334
Dražební jistota:10000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 1408/12
Detail:
Nemovitost1/2 bytu v Žatci
Katastrální území
Popis nemovitostiNemovitost bytové jednotky v panelovém bytovém domě s příslušenstvím zapsaná na LV 7428 se nachází v jižní části města, v širším centru části obce na rovinatém terénu. Možnost parkování na parkovišti východně za objektem či na sídlišti. V objektu jsou zavedeny sítě: elektřina, plyn, vodovod a kanalizace. Jedná se o bytovou jednotku 1+kk o ploše 20,7 m2, byt se nachází v 1. NP, vytápění a ohřev vody jsou ústřední dálkové. Byt zahrnuje předsíň, kuchyň, koupelna a WC.
Rodinný dům v obci Teplá -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Rodinný dům v obci Teplá
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2018-10-16 14:00:00
Místo konání:www.okdrazby.cz
Odhadní cena:1664000
Vyvolávací cena:832000
Dražební jistota:100000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:
Usnesení:
Opravné usnesení:

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby:
Spisová značka:146 Ex 98/10-351
Detail:
NemovitostRodinný dům v obci Teplá
Katastrální území
Popis nemovitostiNemovitá věc se nachází v severozápadní části Rankovic, ležící severně od obce Teplé, Objekt je situován k západní hranici pozemku. Obytná budova je podsklepená jednopodlažní s podkrovím a půdním prostorem. K severní části obytné části přiléhá jednopodlažní hospodářská část. Dům je napojen na elektrorozvod, voda je čerpána ze studny, odpadní vody jsou svedeny do žumpy. Přístup k oceňovaným nemovitostem je ze zpevněné komunikace.
1/2 rodinného domu v Přibyslavi Odročeno na neurčito
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: 1/2 rodinného domu v Přibyslavi
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2016-02-16 10:00:00
Místo konání:elektronicky prostřednictvím: www.okdrazby.cz
Odhadní cena:870000
Vyvolávací cena:580000
Dražební jistota:100000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby:
Spisová značka:146 Ex 536/12-329
Detail:
Nemovitost1/2 rodinného domu v Přibyslavi
Katastrální území
Popis nemovitosti!!!POZOR, ODROČENO NA NEURČITO!!! Nemovitost se nachází na západním okraji části obce Ronov. Stavba se nachází v rozptýlené nepravidelné zástavbě. Objekt je samostatně stojící, má sedlovou střechu. Je užívaný k bydlení. Má jedno nadzemní podlaží a podkroví, nemovitost je oplocena. Půdorys objektu je obdélník. parkování je možno na vlastním pozemku za oplocením. Dům je napojen na inženýrské sítě. Dispozice domu je 1. PP - sklep, 1. NP - vstupní zádveří, chodba, schodiště, kuchyň, wc, 2 pokoje, podkroví - schodiště, chodba, koupelna, WC, 2 pokoje, komory, lodžie
1/2 rodinného domu v Brně Odročeno na neurčito
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: 1/2 rodinného domu v Brně
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2016-02-02 10:00:00
Místo konání:elektronicky prostřednictvím: www.okdrazby.cz
Odhadní cena:1160000
Vyvolávací cena:773334
Dražební jistota:150000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby:
Spisová značka:146 Ex 536/12-326
Detail:
Nemovitost1/2 rodinného domu v Brně
Katastrální území
Popis nemovitosti!!! POZOR, ODROČENO NA NEURČITO!!!jedná se o zděný, podsklepený rodinný dům s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části Brna, místní části Dvorska, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v rovinném až mírně sklonitém terénu. Objekt je napojen na inženýrské sítě. Bytová jednotka je o velikosti 4+1 s kompletním sociálním zařízením. Původní zástavba z roku 1994, v roce 1999 byla provedena přístavba a nadstavba.
1/16 rodinného domu v Konárovicích s přilehlými pozemky -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: 1/16 rodinného domu v Konárovicích s přilehlými pozemky
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2017-02-28 11:00:00
Místo konání:www.okdrazby.cz
Odhadní cena:137400
Vyvolávací cena:68700
Dražební jistota:15000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:
Usnesení:

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby:
Spisová značka:146 Ex 957/13
Detail:
Nemovitost1/16 rodinného domu v Konárovicích s přilehlými pozemky
Katastrální území
Popis nemovitostiNemovité věci se nachází v osadě Jelen, spadající pod obec Konárovice. Dům je se stodolou a vejminkem. Dům je půdorysně řešen do tvaru L, samostatně stojící, jednopodlažní s půdou. Dům má betonové základy, konstrukce jsou zděné, krov dřevěný. Napojen na inženýrské sítě.
Dražba 1/12 rodinného domu v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Dražba 1/12 rodinného domu v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2019-03-05 09:00:00
Místo konání:www.okdrazby.cz
Odhadní cena:190000
Vyvolávací cena:126667
Dražební jistota:25000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:
Usnesení:

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby:
Spisová značka:146 Ex 454/11-227
Detail:
NemovitostDražba 1/12 rodinného domu v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
Katastrální území
Popis nemovitostiJedná se o 1/12 podsklepeného rodinného domu ze smíšeného zdiva se dvěma nadzemními podlažími bez využitého podkroví pod valbovou střechou krytou taškou betonovou a sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situován v zastavěné, okrajové části města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, místní části Stará Boleslav, v řadové zástavbě jako řadový rohový. Předmět ocenění se nachází na adrese: Jungmannova 193/10, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Stará Boleslav. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (komunikace). Pozemek leží v mírně sklonitém terénu a je přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 2596 - ostatní plocha a pozemku p.č. 2636 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Stará Boleslav, Masarykovo náměstí 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Stará Boleslav. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, plynové vedení, vlastní studnu. Dle sdělení účastníka místního šetření, ve městě Brandýs nad Labem-Stará Boleslav je dále možné napojení na obecní vodovod. Objekt sestává ze dvou bytových jednotek o velikosti 3+1 a 3+1 každá s kompletním sociálním zařízením a společným vstupem. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 70 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. V roce 2002 byla vyměněna část oken za nová plastová a vyměněny parapety. V roce 2004 byly opraveny vnitřní omítky, rozvody vody, elektro, kanalizace, pořízeny nové elektrické bojlery (2x) a bylo modernizováno sociální zázemí a kuchyně.
Byt -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Byt o velikosti 3+1 v Chomutově
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2016-01-19 14:00:00
Místo konání:elektronicky prostřednictvím: www.okdrazby.cz
Odhadní cena:300000
Vyvolávací cena:150000
Dražební jistota:50000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 1324/12
Detail:
NemovitostByt
Katastrální území
Popis nemovitostiPanelový dům se nachází 1 km severně od centra města na Bzeneckém sídlišti. V blízkosti je kompletní občanská vybavenost. Objekt je panelový o 18 nadzemních podlažích. V severní části objektu jsou v úrovní 1. NP parkovací stání. Objekt je vystavěn jako experiment, kdy některé bytové jednotky jsou dispozičně postaveny na 2 úrovních s výškovým rozdílem 1,25 m. Objekt má 3 výtahy. Přístup je ze zpevněné komunikace. Do objektu jsou přivedeny sítě. V roce 2012 bylo provedeno zateplení fasády. Jednotka je o velikosti 3+1 o ploše cca 71 m2. Součástí je sklep o výměře 2 m2. V bytové jednotce byla provedena výměna oken. Dispozice bytu: vstupní chodba, schodiště, chodba, koupelna s WC, 2x pokoj, lodžie, schodiště, kuchyň, pokoj, lodžie. K objektu patří i podíl na společných prostorech, který není samostatně převoditelný.
Rodinný dům -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Rodinný dům o velikosti 6+1 v Dubí
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2015-06-23 11:00:00
Místo konání:elektronicky prostřednictvím: www.okdrazby.cz
Odhadní cena:2260000
Vyvolávací cena:1506667
Dražební jistota:150000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 854/14
Detail:
NemovitostRodinný dům
Katastrální území
Popis nemovitostiJedná se o přízemní, zděný, částečně podsklepený rodinný dům s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou šindelem. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části Dubí, v řadové zástavbě jako krajní dům. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří funkční celek a jsou přístupné po zpevněné komunikaci. Dům je napojen na inženýrské sítě. Objekt se stává z jedné bytové jednotky o velikosti 6+1 s kompletním sociálním zařízením. Původní stáří objektu je z roku 2006. Celkový technický stav je dobrý.
rodinný dům -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: 1/4 rodinného domu v Žítkové - opakovaná dražba
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2015-06-02 09:00:00
Místo konání:elektornicky prostřednictvím: www.okdrazby.cz
Odhadní cena:105000
Vyvolávací cena:52500
Dražební jistota:10000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 389/12
Detail:
Nemovitostrodinný dům
Katastrální území
Popis nemovitostiDům je samostatně stojící objekt, nepodsklepený s jedním nadzemním podlažím. Střecha je na konci ukončena valbou. Vnitřní dispozice domu je 1+1. Parkovací možnosti jsou na vlastních pozemcích. Příslušenství tvoří tři vedlejší stavby. Celková plocha rodinného domu je 38.66 m2. OPAKOVANÁ DRAŽBA
Rodinný dům ve Vilémově Odročeno na neurčito
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Rodinný dům ve Vilémově
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2015-05-19 09:00:00
Místo konání:elektronicky prostřednictví www.okdrazby.cz
Odhadní cena:600000
Vyvolávací cena:400000
Dražební jistota:80000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 998/13
Detail:
NemovitostRodinný dům ve Vilémově
Katastrální území
Popis nemovitostiObjekt je postaven jako samostatně stojící, situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, střecha je sedlová s valbičkami u štítů. Jedná se o objekt užívaný k bydlení. Objekt je částečně podsklepený, dvě nadzemní podlaží a podkroví. Vstup do objektu je z jihu, parkování je možné na vlastním pozemku za oplocením. Dům je zapojen na inženýrské sítě. USNESENÍ O ODROČENÍ DRAŽBY SE NACHÁZÍ V SEKCI JINÉ PÍSEMNOSTI
Rodinná rekreační chata v Sýkořicích -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Rodinná rekreační chata v Sýkořicích
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2016-09-06 14:00:00
Místo konání:elektornicky prostřednictví www.okdrazby.cz
Odhadní cena:222000
Vyvolávací cena:111000
Dražební jistota:15000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby:
Spisová značka:146 Ex 548/14
Detail:
NemovitostRodinná rekreační chata v Sýkořicích
Katastrální území
Popis nemovitostiPOZOR!!! DRAŽBA ODROČENA NA 06.09.2016!!! Jedná se o objekt rodinné rekreace bez využitého podkroví. Objekt je situován do nepravidelného tvaru, Nachází se mimo zastavěnou část obce Sýkořice, Pozemek pod stavbou je jiného vlastníka, není předmětem dražby. Objekt je zpřístupněn po veřejné komunikaci a pozemek ve vlastnictví jiného subjektu (přistup není právně zajištěn). Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě. Stáří objektu cca 20 let.
Byt o velikosti 2+1 o rozloze 56,9 m2 v Jirkově -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Byt o velikosti 2+1 o rozloze 56,9 m2 v Jirkově
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2017-02-28 13:00:00
Místo konání:www.okdrazby.cz
Odhadní cena:338000
Vyvolávací cena:169000
Dražební jistota:70000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:
Usnesení:

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 527/13
Detail:
NemovitostByt o velikosti 2+1 o rozloze 56,9 m2 v Jirkově
Katastrální území
Popis nemovitostiBytová jednotka č. 1266/1 je situována v 1. NP bytového domu o dvou vstupech č.p. 1266 a 1267. Bytový dům se nachází na vlastních pozemcích par. č. 3796 a 3797. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 2+1 o celkové rozloze 56,9 m2, k bytu náleží lodžie o rozloze 4,5 m2. Dále k bytu náleží sklepní kóje v 1. PP. Bytová jednotka je zařízena: kuchyňská linka s dřezem, plynový sporák, vana, umyvadlo, WC mísa s nádrží, míchací baterie, listovní schránka, zvonek, vodoměr SV a TUV. Součástí bytové jednotky jsou: podlahové konstrukce včetně podlahové krytiny, nenosné bytové příčky, vstupní a vnitřní dveře a okna náležející k jednotce, vnitřní el. rozvody, vnitřní rozvody vody, vnitřní rozvody plynu, vnitřní rozvody ÚT včetně topných těles.
1/3 pozemku parc. č. 72/6 ve Snědovicích -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: 1/3 pozemku ve Snědovocích
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2017-03-07 15:00:00
Místo konání:www.okdrazby.cz
Odhadní cena:22200
Vyvolávací cena:11100
Dražební jistota:3000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:
Usnesení:

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 819/12
Detail:
Nemovitost1/3 pozemku parc. č. 72/6 ve Snědovicích
Katastrální území
Popis nemovitostiObec Snědovice se nachází asi 20 km východně od Litoměřic. V obci je mateřská školka, doktoři, zubař, ústav sociální péče a pošta. Pozemek - zahrada se nachází v severní části obce Snědovice, při pravé straně komunikace ze Snědovic na obec Střížovice. Pozemek má nepravidelný tvar a je svažitý východním směrem. Výměra je 322 m2.
Byt -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: byt v Ústí nad Labem
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2015-03-17 09:00:00
Místo konání:elektronicky prostřednictvím: www.okdrazby.cz
Odhadní cena:630000
Vyvolávací cena:420000
Dražební jistota:80000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 1875/13
Detail:
NemovitostByt
Katastrální území
Popis nemovitostiNemovitost se nachází v širším centru obce. Občanská vybavenost je částečně v místě a v centru města. Objekt je panelový o 12 nadzemních podlaží. Bytová jednotka s podílem na společných částech domu a pozemků je o dispozici 3+1 a o ploše 78,7 m2. Byt je krajový v 11 NP. Vytápění je ústřední dálkové, ohřev vody je centrální. Dispozice bytu: předsíň, 3 pokoje, kuchyň, koupelna, WC, lodžie, chodba, šatna
1/4 rodinného domu v Blatci -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: 1/4 rodinného domu v Blatci
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2016-02-02 09:00:00
Místo konání:elektronicky prostřednictvím: www.okdrazby.cz
Odhadní cena:500000
Vyvolávací cena:250000
Dražební jistota:80000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 2140/13
Detail:
Nemovitost1/4 rodinného domu v Blatci
Katastrální území
Popis nemovitostiObjekt se nachází cca 4 m od komunikace, na svažitém terénu se sklonem k severovýchodu. Přístup z asfaltové komunikace je po schodišti nebo ze severní strany vjezd na dvorek. Objekt je postaven jako samostatně stojící, má sedlovou střechu.. Nemovitost má jedno nadzemní podlaží a podkroví, je využíván k bydlení. Nemovitost je oplocena. Jedná se o roubený a zděný jednopodlažní objekt s podkrovím. Situován do tvaru obdélníku s přístavbami. Parkování je možné na vlastním pozemku ve dvoře. Dům je napojen na inženýrské sítě, elektřina vedena vzduchem. Na pozemku je vlastní studna. K zastávce autobusu je vzdálenost 10 m. Na nemovitosti jsou prováděny údržby, nejsou zjevné trhliny a vady. Podlahy v objektu nejsou na stejné úrovni. Dispozice: 1. NP: schodiště, zádveří, chodba, kuchyň, koupelna, WC, velká síň s galerií, pokoj. Podkroví: schodiště, chodba, 2 pokoje, komory, terasa, půda.
1/3 rekreační chaty v Křimově - Opakovaná dražba -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: 1/3 rekreační chaty v Křimově - Opakovaná dražba
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2018-05-24 10:00:00
Místo konání:www.okdrazby.cz
Odhadní cena:150000
Vyvolávací cena:75000
Dražební jistota:10000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:
Usnesení:

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 146 EX 1332/12-174
Detail:
Nemovitost1/3 rekreační chaty v Křimově - Opakovaná dražba
Katastrální území
Popis nemovitostiRekreační chata se nachází v západní okrajové části osady. Chata je samostatně stojící, náleží k ní oplocená zahrada. Chata je pravděpodobně napojena na el. rozvod, voda ze studny.
Rodinný dům -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Rodinný dům Prackovice nad Labem
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2015-03-03 12:00:00
Místo konání:www.okdrazby.cz
Odhadní cena:1070000
Vyvolávací cena:713334
Dražební jistota:195000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 146 EX 554/13
Detail:
NemovitostRodinný dům
Katastrální území
Popis nemovitosti!!!!ODROČENÁ DRAŽBA Z 02.12.2014!!!! USNESENÍ O ODROČENÍ DRAŽBY SE NACHÁZÍ V SEKCI JINÉ PÍSEMNOSTI. Rodinný dům č.p. 90 na st.p.č. 86, částečně podsklepený s jedním nadzemním podlažím a půdním prostorem pod sedlovou střechou bez účelového využití. Dům založen na základových kamenných pasech. Nosná konstrukce zděná ze smíšeného zdiva. Konstrukční systém stěnový. Střecha se sedlová na dřevěném trámovém krovu na části pak střecha pultová na dř. krovu. Střešní krytina z kanadského šindele. Klempířské prvky úplné z FeZn. Stropy rovné s velkou světlou výškou (3,10m) dř. trámové s rákosovou omítkou. Schodiště do sklepa betonové bez povrchové úpravy schodišťových stupňů. Přístup do půdního prostoru pouze vně objektu po žebříku. Omítky vápenné. Vnější obklad chybí. Vnitřní obklady standardní keramické. Okna dřevěná zdvojená. Dveře dř. hladké nebo částečně prosklené. Podlaha betonová s krytinou z PVC. Elektroinstalace původní s Al. vodiči. V době ocenění elektroinstalace v průběhu částečné rekonstrukce. Bleskosvodná ochrana chybí. Vytápění ústřední plynové s deskovými radiátory. Náklady na vytápění zvýšené. TUV zajištěna plynovým kombi kotlem. Rozvod vody (studená teplá) proveden v plastovém PPR potrubí. Kanalizace gravitační napojená na veřejnou kanalizační stoku. Vnitřní hygienické vybavení standardní se smaltovanou, plechovou vanou, umyvadlem a splachovacím WC. Kuchyně vybavena plynovým sporákem a jednoduchou kuch. linkou. Údržba prováděna nepravidelně v omezeném rozsahu a kvalitě prováděných prací. Z větších oprav v posledních letech provedeno : 1999 : střešní krytina 2002 : vnější omítka domu 2007 : nový rozvod topení (Cu potrubí) a vnitřní vodovod (PPR potrubí).
Pozemek - ostatní komunikace v Ďáblicích -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Pozemek - ostatní komunikace v Ďáblicích
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2017-03-14 13:00:00
Místo konání:www.okdrazby.cz
Odhadní cena:518000
Vyvolávací cena:259000
Dražební jistota:60000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:
Usnesení:

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 1122/12
Detail:
NemovitostPozemek - ostatní komunikace v Ďáblicích
Katastrální území
Popis nemovitostiPozemek je veden a užíván jako ostatní plocha (ostatní komunikace) a má výměru 352 m2. Pozemek leží v lokalitě se zástavbou rodinnými domy, nachází se ve Skalnické ulici. Pozemek je mírně sklonitý na sever, je nepravidelného tvaru. V místě jsou veškeré inženýrské sítě, komunikace má asfaltový povrch.
1/2 Rodinného domu Odročeno
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: 1/2 RODINNÉHO DOMU V OPOČINICi
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2014-11-11 10:00:00
Místo konání:www.okdrazby.cz
Odhadní cena:70000
Vyvolávací cena:46667
Dražební jistota:10000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 563/13
Detail:
Nemovitost1/2 Rodinného domu
Katastrální území
Popis nemovitosti!!!PŮVODNĚ DRAŽBA Z 30.09.2014 ODROČENA NA 11.11.2014 Z DŮVODU NENABYTÍ PRÁVNÍ MOCI DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKY!!!! USNESENÍ O ODROČENÍ DRAŽBY SE NACHÁZÍ V SEKCI JINÉ PÍSEMNOSTI. Nemovitost se nachází v centrální části obce. V blízkosti teče řeka Úpa. Přístup k nemovitosti je po zpevněné komunikaci. Pozemek je z části zastavený, v jižní části se nachází zahrada. Objekt je samostatně stojící. Narušeny ze smíšeného zdiva. Střecha je sedlová s hřebenem. Objekt je neobávaný a neobydlený. Půdorys je ve tvaru obdélníka. Parkování je možné vně nemovitosti. Objekt staticky narušen. Dům je odpojen od sítí. Elektřina, vodovod a plyn v dosahu.
dvoupodlažní rodinný dům Odročeno
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: Rodinný dům Praha 4
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2014-05-13 13:00:00
Místo konání:Elektronická dražba: www.okdrazby.cz
Odhadní cena:12080000
Vyvolávací cena:8053334
Dražební jistota:500000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 1114/13
Detail:
Nemovitostdvoupodlažní rodinný dům
Katastrální území
Popis nemovitostiDvoupodlažní rodinný dům v Praze 4 - Šeberově. Nepodsklepený s valbovou střechou. Venkovní fasáda z červených lícovek. V 1. NP je obytný prostor s kuchyňským koutem, garáž, pokoj pro hosty, koupelna. V 2. NP se nacházejí ložnice, koupelna, komory.V nejbližším okolí se nacházejí rodinné domy. Veškará občasnká vybavenost v blízkosti. USNESENÍ O ODROČENÍ DRAŽEBNÍHO JEDNÁNÍ NA 13.05.2014 SE NACHÁZÍ NA ÚŘEDNÍ DESCE - JINÉ PÍSEMNOSTI.
bytová jednotka -
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info: byt 3+1 s lodžií (77,53m2)
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2012-11-09 09:30:00
Místo konání:Exekutorský úřad, Jablonecká 322, Praha 9
Odhadní cena:2132000
Vyvolávací cena:1421334
Dražební jistota:150000
Dražební vyhláška:
Znalecký posudek:

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex 357/11
Detail:
Nemovitostbytová jednotka
Katastrální území
Popis nemovitostiBytová jednotka č.3142/12 se nachází v domě o čtyřech vstupech č. 3142, 3143, 3144, 3145 v ulici Dunická č.o.2, Praha Záběhlice. Okolní zástavba jsou obytné domy. Doprava je zajištěna autobusy MHD s návazností na metro.
-
Veřejná
| Editovat dražbu | Trvale smazat
Základní info:
Editovat nemovitost ZOBRAZIT
Datum konání:2011-01-11 08:00:00
Místo konání:
Odhadní cena:0
Vyvolávací cena:0
Dražební jistota:0

Dražební vyhláška

Znalecký posudek

Usnesení

Opravné usnesení

Usnesení o zrušení dražby

Usnesení o odročení dražby

Spisová značka:146 Ex
Detail:
Nemovitost
Katastrální území
Popis nemovitosti
←←zpět